ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: CALENDAR, LOCURI, MODELE SUBIECTE, ULTIMA MEDIE de ADMITEREADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ: ADMITEREA la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ are loc în luna iulie şi se face pe bază de concurs. Puteţi vedea mai jos câte LOCURI sunt disponibile în 2016 în facultăţile ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, dar şi CALENDARUL ADMITERII şi subiectele date anul trecut la examen.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICA MILITARA 2016: LOCURI si CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICA MILITARA:
ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:
Foto: revista.forter.ro

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:

În 2016, 142 de locuri sunt disponibile pentru ADMITEREA la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ. Puteţi vedea câte locuri vor fi scoase la concurs la fiecare facultate în parte, AICI.

În 2015, prima medie cu care s-a intrat la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ a fost 9,97. Ultima medie de admitere la BUGET a fost 5,75. Puteţi vedea AICI REZULTATELE DE LA ADMITEREA LA ACADEMIA TEHNICA MILITARA 2015- LOCURI BUGET.

SUBIECTELE din 2015 DE LA EXAMENUL DE ADMITERE- ACADEMIA TEHNICA MILITARA- PROBA DE LIMBA ENGLEZA

BAREMUL DE CORECTARE DE LA LIMBA ENGLEZA- ACADEMIA TEHNICA MILITARA

SUBIECTELE din 2015 DE LA MATEMATICĂ-FIZICĂ

BAREMUL DE CORECTARE DE LA MATEMATICĂ FIZICĂ

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:

Programele de studii universitare de la Academia Tehnică Militară sunt următoarele:

Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare
Transmisiuni
Echipamente și sisteme electronice militare
Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament
Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului
Aeronave şi motoare de aviaţie
Blindate, automobile şi tractoare
Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
Construcţii şi fortificaţii
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: CALENDARUL ADMITERII de la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:

Probe de concurs:

- Limba engleză – test grilă, timpul de lucru-90 de minute, nota minimă de admitere – 6,00;
- Matematică – Fizică –test grilă, ponderea itemilor -2/3 pentru disciplina matematică şi 1/3 pentru disciplina fizică, timpul de lucru-120 de minute, nota minimă de admitere – 5,00;

2. Concursul de admitere din anul 2016 se va desfăşura în două sesiuni după programul prezentat mai jos, astfel:

a. Sesiunea I, în perioada 04-29 iulie 2016 după următorul grafic:

1. Pentru locurile finanţate de la buget:

• 04 iulie 2016 – termenul de primire a dosarelor de concurs ale candidaţilor
de la beneficiari şi de la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare;
• 18 iulie 2016 – prezentarea candidaţilor la Academia Tehnică
Militară, între orele 08.00-15.00;
• 18 iulie 2016, instructajul candidaţilor, ora 16.00;
• 19 iulie 2016, ora 09.00 - susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba
engleză;
• 19 iulie 2016 ora 18.00 – afişarea rezultatelor la proba de Limba engleză;
• 20 iulie 2016, ora 09.00 - susţinerea probei scrise, tip test grilă, la
Matematică-Fizică;
• 20 iulie 2016, ora 21.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere;
• 21 – 22 iulie 2016 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care
candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original;
• 25 iulie 2016 – efectuarea redistribuirilor în cazul neocupării locurilor sau
retragerii unor candidaţi declaraţi admişi;
• 26 iulie 2016 – afişarea rezultatelor finale, după efectuarea redistribuirilor;
• 29iulie2016 - înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de
admitere la Direcţia Management Resurse Umane si la Departamentul
pentru Armamente.

2. Pentru locurile cu taxă de studii.


• 11 – 18 iulie 2016, înscrierea candidaţilor pe locurile cu taxă de studii, la
sediul Academiei Tehnice Militare;
• 19 iulie 2016, analizarea dosarelor de candidat şi efectuarea clasamentului
în ordine descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat şi a fişei de
înscriere a opţiunilor;
• 20 iulie 2016 – afişarea rezultatelor;
• 21– 22 iulie 2016 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care
candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original sau cel puţin copie
legalizată.

b. Sesiunea a II-a, în perioada 02–23 septembrie 2016 după următorul grafic:

1. Pentru locurile finanţate de la buget:

• 02 septembrie 2016 – termenul de primire a dosarelor de concurs ale
candidaţilor de la beneficiari şi de la Centrele Zonale de Selecţie şi
Orientare;
• 12 septembrie 2016 – prezentarea candidaţilor la Academia Tehnică
Militară, între orele 08.00-15.00;
• 12 septembrie 2016, instructajul candidaţilor, ora 16.00;
• 13 septembrie 2016, ora 13.00 - susţinerea probei scrise, tip test grilă, la
Limba engleză;
• 13 septembrie 2016 ora 20.00 – afişarea rezultatelor la proba de Limba
engleză;
• 14 septembrie 2016, ora 13.00 - susţinerea probei scrise, tip test grilă, la
Matematică-Fizică;
• 15 septembrie 2016, ora 12.00 – afişarea rezultatelor concursului de
admitere;
• 15 – 17septembrie 2016 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care
candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original;
• 19septembrie 2016 – efectuarea redistribuirilor în cazul neocupării
locurilor sau retragerii unor candidaţi declaraţi admişi;
• 20septembrie 2016 – afişarea rezultatelor finale, după efectuarea
redistribuirilor;
• 23 septembrie 2016 - înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului
de admitere la Direcţia Management Resurse Umane si la Departamentul
pentru Armamente.

2. Pentru locurile cu taxă de studii.
• 05 – 13 septembrie 2016, înscrierea candidaţilor pe locurile cu taxă de
studii, la sediul Academiei Tehnice Militare;
• 14 septembrie 2016, analizarea dosarelor de candidat şi efectuarea
clasamentului în ordine descrescătoare a mediei examenului de
bacalaureat şi a fişei de înscriere a opţiunilor;
• 15 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor;
• 15 – 17 septembrie 2016 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la
care candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original sau cel puţin
copie legalizată.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:

Calculul mediei de clasificare:

Ponderea probelor de concurs în stabilirea mediei de clasificare, pentru candidaţii pe locurile
finanţate de la buget, este următoarea:
♦ 90 % nota la proba Matematică-Fizică;
♦ 10 % media examenului de bacalaureat;
Proba de limba engleză este probă eliminatorie, pentru a fi admis la proba Matematică- Fizică candidatul trebuie să obțină minim nota 06.00. Proba de limba engleză va fi susținută doar de candidații ai căror beneficiari sunt Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Chestionarul de concurs la proba de „Limbă engleză" conţine 45 de itemi fiecare fiind cotat cu 0,2 puncte. Pentru a fi declarat ADMIS candidatul trebuie să completeze corect 25 de itemi (5 puncte) pentru a obține nota 6.

Chestionarul de concurs la proba de „Matematică-Fizică" conţine 12 probleme, dintre care:
- 8 probleme de la disciplina matematică, codificate cu PM, grupate în două secțiuni:
- 4 probleme de algebră, codificate cu PM1;
- 4 probleme de analiză matematică codificate cu PM2;
- 4 probleme de la disciplina fizică codificate cu PF.
Fiecare problemă rezolvată corect este cotată cu 0,75 puncte.

4. Media de clasificare pe locurile de la buget se calculează numai pentru candidaţii care au obținut cel puţin 5,00 (cinci) la proba Matematică-Fizică.

Candidaţii declaraţi „NEADMIS", pe locurile finanţate de la buget de la toţi beneficiarii (care optează şi pentru locurile cu taxă de studii), vor fi clasificaţi pentru ocuparea locurilor cu taxă de studii în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat.
Candidaţii care nu au obţinut cel puţin nota 6,00 la proba de Limba Engleză sunt eliminaţi din concurs pe locurile de la buget şi pot opta pentru locurile cu taxă de studii.

5. La medii egale, clasificarea candidaţilor pe locurile finanţate de la buget, inclusiv a celor situaţi pe ultimele locuri scoase la concurs (indiferent de beneficiar), se face pe baza următoarelor criterii de departajare:
• media examenului de bacalaureat;
• numărul de puncte obținute la secțiunea PM2 (analiză matematică) din proba de
Matematică-Fizică;
• numărul de puncte obținute la secțiunea PF (fizică) din proba de Matematică-Fizică.

6. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune și premii speciale în anii şcolari 2013/2014 sau 2014/2015) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale la disciplinele matematică și fizică beneficiază de dreptul de a fi admişi pe locurile finanţate de la buget, în conformitate cu metodologia de admitere proprie a Academiei Tehnice Militare. În cazul candidaților pentru Ministerul Apărării Naționale,
după susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba Engleză.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2016: LOCURI şi CALENDAR ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:

7. Tematica şi bibliografia pentru probele Matematică-Fizică şi Limba Engleză sunt cele stabilite în Regulamentul de admitere.

8. La probele de concurs tip test grilă nu se admit contestaţii.

Contestaţiile referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se depun numai la secretariatul Comisiei de admitere în termen de 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 24 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

9. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei. Vor fi exceptaţi de la plata taxei candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale în vigoare.

Regulamentul complet al ADMITERII 2016 de la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, disponibil AICI.


Etichete: Academia Tehnică Militară, ADMITERE 2016, admitere academia tehnica militara, calendar academia tehnica militara, locuri academia tehnica militara, SUBIECTE ACADEMIA TEHNICA MILITARA

0/1 COMENTARII
Fratilescu
29 Jan 16:43
+0
VOTURI
-0
Buna ziua imi cer scuze dar am o nelamurire pentru cei ce vor sa dea la CALC( calculatoare...) se sustin probe sportive ca nu am gasit scris pe nicaieri, va multumesc anticipat si astept raspuns

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE