UNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI. SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTORUNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI. SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTOR. La scrutinul de duminică au dreptul să voteze cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

ALEGERI PARLAMENTARE 2016, DUMINICA, 11 DECEMBRIE.
ALEGERI PARLAMENTARE 2016, DUMINICĂ, 11 DECEMBRIE.
Foto: dcnews.ro

UNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI. SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTOR. La ce secție sunteți arondați?

Accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.

VEZI AICI ŞI NUMEROTARE ŞI DELIMITARE SECŢII DE VOTARE ÎN BUCUREŞTI, PE FIECARE SECTOR

CU CE ACTE DE IDENTITATE POŢI VOTA

UNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI. SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTOR. În cazul cetățenilor români, actele necesare sunt cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem, care va semnala dacă alegătorul:

 a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
– și-a pierdut drepturile electorale;
– este arondat la altă secţie de votare;
– este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare de a fi înscris în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
– a mai votat la acelaşi scrutin.

UNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI. SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTOR.  În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsurile care se impun, conform legii:

- opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
- îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare sau nu a fost înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în străinătate;
- înscrie în lista electorală suplimentară:

– persoanele care au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în străinătate, omise din lista electorală permanentă;
– cetățenii români înscriși în Registrul electoral care și-au schimbat domiciliul sau reședința în străinătate după expirarea
termenului legal de înscriere;
– personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
– membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
– operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
– candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală externă;
– militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate.

- permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT"

CUM VOTEZI

- După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT".

- Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

- După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.

- Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

- În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

- Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea „VOTAT", iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT" şi data scrutinului.

Etichete: alegeri, alegeri parlamentare 2016, secţii de votare, SECŢII DE VOTARE pe fiecare SECTOR, UNDE POŢI VOTA în BUCUREŞTI

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE