Angajați ai ANAF, avocat din București și reprezentanți ai unor firme, trimiși în judecatăProcurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimitere în judecată a 16 inculpați, printre care 6 inspectori fiscali din cadrul ANAF, un avocat din Baroul București și 9 reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru fapte de corupție.

Angajati ai ANAF, avocat din Bucuresti si reprezentanti ai unor firme, trimisi in judecata
Angajați ai ANAF, avocat din București și reprezentanți ai unor firme, trimiși în judecată

Procurorii i-au trimis în judecată pe inculpații:

Sorin Nicolae Dinu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- spălare de bani în formă continuată;

- instigare la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- instigare la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidate;

Carmen Adina Dinu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

- spălare de bani în formă continuată;

- instigare la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- complicitate la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- instigare la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- complicitate la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Gheorghe Dragoș Chiș (avocat în cadrul Baroul București) și Daniela Lazăr sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- spălare de bani în formă continuată;

- complicitate la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidate;

- complicitate la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Rădița Sorescu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

- spălare de bani în formă continuată;

- complicitate la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Lenuța Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

- spălare de bani în formă continuată;

- complicitate la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Tudor Bratu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- spălare de bani în formă continuată;

- complicitate la fapta de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

- tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Mircea Belțig, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

- stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Augustus Andrei Gemeș şi Gabriela Apostolache sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

- spălare de bani în formă continuată;

- stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Dan Apostolache, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

- complicitate la fapta de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;

Cristina Gomeajă, Daniela Anghel, Liliana Vizuroiu, Dumitru Sorin Bălășoiu, Mirela Canache, Adriana Georgescu (Golovatic), inspectori fiscali în cadrul ANAF, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2010 – 2014, inculpații Chiș Gheorghe Dragoș Și Dinu Sorin Nicolae, împreună cu inculpații Sorescu Rădița, Lazăr Daniela, Ion Lenuța, Bratu Tudor, Belțig Mircea, Gemeș Augustus Andrei, Apostolache Gabriela Și Apostolache Dan, au conceput și dezvoltat un sistem de creare a unor circuite comerciale fictive, constând în achiziții și livrări fictive de mărfuri, care să conducă la acumularea de TVA de rambursat, scopul final fiind cel al formulării de cereri de rambursare de TVA și al obținerii, în acest fel, a unor sume necuvenite de la bugetul de stat.

În concret, sistemul de fraudare gândit de inculpați presupunea utilizarea unei societăți de tip tampon, controlată de aceștia, ce simula achiziții de bunuri la prețuri modice, care ulterior erau facturate fictiv, la valori supraevaluate, către alte societăți (de asemenea controlate de inculpați). Aceste operațiuni generau TVA deductibil, a cărei rambursare era solicitată de reprezentații acestor din urmă societăți.

De asemenea, întrucât pentru societatea tampon operațiunile comerciale descrise generau TVA colectat (de plată către bugetul de stat), stingerea prin deducere a obligației de plată se realiza prin înregistrarea de cheltuieli fictive de la alte societăți controlate de inculpați, a căror funcție era emiterea de facturi în acest scop. La rândul lor, aceste societăți își stingeau obligația de plată a TVA colectat în urma emiterii facturilor, prin înregistrarea de cheltuieli fictive de la alte societăți controlate de inculpați, iar operațiunile continuau, conducând la crearea unor circuite comerciale fictive.

Inculpații au folosit, ca obiect al tranzacțiilor între societatea de tip tampon și cele solicitante de TVA, bunuri necorporale constând în soft integrator media, site-uri, conţinut editorial al unor reviste digitale sau drepturi de autor, profitând astfel de caracterul de noutate al acestui tip de tranzacții, pentru care tratamentul fiscal nu era îndeajuns de particularizat, dar și de lipsa cunoștințelor necesare stabilirii valorii de piață a acestora, ceea ce facilita soluționarea favorabilă a cererilor de rambursare de TVA.

În perioada 2011 – 2014, inculpații au depus la Administrațiile Finanțelor Publice de sector un număr de 15 cereri de rambursare de TVA, trei dintre acestea fiind admise de Administrația Finanțelor Publice – Sector 3.

În acest context inculpații au obţinut, fără drept, cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, suma totală de 7.445.614 lei.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat că inculpații Gomeajă Cristina, Anghel Daniela, Vizuroiu Liliana, Bălășoiu Dumitru Sorin, inspectori fiscali în cadrul AFP – Sector 3 București, ce au alcătuit echipele de inspecție ce urmau să efectueze verificări în vederea soluționării cererilor de rambursare TVA formulate de societățile M4M SRL, SC PCP SRL şi SC N&BD SRL și-au îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile ce le reveneau în contextul acestor verificări.

Caracterul necorespunzător al modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu a fost apreciat în raport de factorii de risc existenți în fiecare caz în parte, ce ridicau suspiciuni cu privire la existența unei posibile fraude fiscale în materie de TVA și a rezultat din:

- omisiunea efectuării controalelor încrucișate sau efectuarea acestora cu nerespectarea Metodologiei de inspecţie fiscală a taxei pe valoare adăugată (efectuarea controalelor la puncte de lucru sau alte spații stabilite de contribuabil, contrar metodologiei de efectuare a inspecției care instituie obligația echipei de inspecție de a verifica, prin deplasarea la fața locului, dacă investiția este reală, stabilirea altor obiective decât cele prevăzute în metodologie);

- verificarea superficială a facturilor, devizelor și contractelor care au stat la baza achizițiilor făcute de societățile ce au solicitat rambursarea de TVA;

- omisiunea efectuării de verificări în vederea stabilirii scopului investiției, respectiv dacă investiția a fost efectuată în scopul obținerii de venituri impozabile;

- omisiunea de a analiza riscul de supraevaluare a prețurilor de achiziție.

De asemenea, s-a stabilit că inculpatele Georgescu (Golovatic) Adriana Și Canache Mirela, care la data comiterii faptelor îndeplineau funcțiile de șef adjunct al AFP – Sector 3 și, respectiv, șef de serviciu în cadrul AFP – Sector 3 București, și-au îndeplinit la rândul lor, în mod defectuos atribuțiile ce le reveneau în aceste calități, în legătură cu avizarea și aprobarea rapoartelor de inspecție fiscală, în sensul că au omis să analizeze sau au analizat superficial documentele primare şi de sinteză pe care s-au întemeiat constatările făcute de echipele de inspecție, astfel încât nu au observat inadvertențele și deficiențele din rapoartele întocmite de acestea.

Prejudiciul estimat a fi produs în cauză, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor menţionate este de 7.445.614 lei, sumă cu care statul român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă.

În cursul urmăririi penale, în vederea recuperării prejudiciului, procurorul a dispus măsura sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților Gomeajă Cristina, Anghel Daniela, Vizuroiu Liliana, Bălășoiu Dumitru Sorin, Canache Mirela, Georgescu (Golovatic) Adriana.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Curții de Apel București.

 

 

Etichete: ANAF, avocat, corupţie, trimis în judecată

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE