Avocatul Poporului cere schimbarea legii privind debranşarea de la sistemul centralizat de încălzireAvocatul Poporului recomandă modificarea cadrului legislativ existent în domeniul debranşării individuale de la sistemul centralizat de energie termică după ce a constatat că au fost adăugate la lege condiţii suplimentare de modificare a contractului de furnizare a energiei termice prin Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, document cu o forţă juridică inferioară legii.

Avocatul poporului cere schimbarea cadrului legislativ privind debransarea de la sistemul de incalzire centrala
Avocatul poporului cere schimbarea cadrului legislativ privind debranşarea de la sistemul de încălzire centrală

Avocatul Poporului informează, vineri, că pe baza examinării mai multor petiţii adresate instituţiei şi a legislaţiei în materie a întocmit un raport special, pe care l-a înaintat Parlamentului şi Guvernului, potrivit unui comunicat.

În urma examinării s-a constatat că au fost adăugate la lege condiţii suplimentare de modificare a contractului de furnizare a energiei termice prin Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, acesta fiind, din punct de vedere juridic, inferior legii. Mai mult, acest lucru s-a făcut în condiţiile în care legea prevede exclusiv obligativitatea anunţării în scris a operatorului care are şi calitatea de furnizor, nicidecum obţinerea acordului acestuia (condiţie prevăzută în Regulamentul cadru), cu atât mai mult cu cât măsura nu este în favoarea operatorului.

Decizia de deconectare, aşa cum rezultă din prevederile legale, este una personală, care angajează doar acordul vecinilor direct afectaţi, în sarcina furnizorului fiind efectuarea propriu-zisă a deconectării, cu respectarea condiţiilor tehnice. Cât priveşte modificarea contractului de furnizare a energiei termice, aceasta este o consecinţă firească a micşorării numărului de utilizatori ai serviciului într-un condominiu, neputând fi o condiţie prealabilă debranşării", precizează AP.

Raportul special atrage atenţia şi asupra altor prevederi ale Regulamentului cadru ce vin în contradicţie cu legea, fiind evidenţiată nerespectarea normelor de tehnică legislativă în materia debranşărilor de la sistemul centralizat de energie termică.

Se constată, între altele, că prin acte normative cu forţă juridică inferioară legii se introduc restricţii ale libertăţii individuale de alegere a sistemului de energie termică, de natură să aducă atingere existenţei dreptului respectiv", mai arată AP.

În cadrul raportului au fost făcute şi o serie de recomandări privind respectarea în adoptarea actelor normative a principiului fundamental al supremaţiei legilor, consfinţit constituţional prin art. 1 alin. (5), precum şi a principiului ierarhiei actelor juridice, dar şi realizarea unei reglementări unitare în domeniul debranşării de la sistemul centralizat de energie termică, în concordanţă cu regulile privind: unicitatea actului normativ de acelaşi nivel şi acelaşi obiect, corelarea actelor normative de nivel superior, prin norme de trimitere şi eliminarea paralelismelor existente. O altă recomandare a AP vizează faptul că normele trebuie să fie clare şi precise, predictibile şi coerente, astfel încât utilizatorii să fie informaţi şi să înţeleagă în avans regulile, cât şi consecinţele actelor şi faptelor lor.

Totodată, se recomandă ca şi condiţiile privind debranşarea utilizatorilor de la sistemul centralizat de energie termică să fie conforme cu principiul proporţionalităţii, adică să nu afecteze substanţa dreptului utilizatorului de a-şi alege furnizorul şi să se asigure un echilibru între obiectivul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.

AP a mai recomandat introducerea în mod expres şi limitativ a condiţiilor pentru debranşarea individuală de la sistemul centralizat de energie termică în norma legală primară, precizând că la condiţiile deja existente în art. 30 din Legea nr. 325/2006, se pot adăuga, la latitudinea legiuitorului, cele privind întocmirea documentaţiei tehnice de către furnizor, pe cheltuiala solicitantului sau condiţionarea debranşării de la instalaţia de energie termică de racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

De asemenea, AP solicită eliminarea condiţiilor prohibitive prin care se interzice deconectarea individuală de la sistemul centralizat de energie termică în blocurile în care nu s-au produs deconectări până la data de 23 mai 2007.

Etichete: Avocatul Poporului, modificare cadru legislativ

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE