BAC 2015: SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA BACALAUREAT 2015 - LIMBA ROMÂNĂ - PROBA ORALĂ. BAREMBAC 2015: SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA BACALAUREAT 2015 - LIMBA ROMÂNĂ - PROBA ORALĂ - Luni, 8 iunie 2015, are loc prima probă a BACALAUREATULUI 2015, PROBA ORALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Aflați de pe B365.ro SUBIECTELE ȘI BAREMELE DE CORECTARE LA BACALAUREAT 2015, PROBA ORALĂ LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ, DE PE EDU.RO. 

subiecte si barem la BACALAUREAT 2015 PROBA ORALA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA
subiecte și barem la BACALAUREAT 2015 PROBA ORALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiecte la limba și literatura română

BACALAUREAT 2015. I. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la modernismul românesc:

- Cine este receptorul textului?

- Care este tipul textului?

- Opinii și argumente despre text

2. Formulează o opinie despre creație versus vis.

BACALAUREAT 2015. II. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la simbolism - motivul ploii în operele lui Bacovia.

- Cine este receptorul textului?

- Care este tipul textului?

- Opinii și argumente despre text

2. Opinie despre influența mediului asupra unei persoane

BACALAUREAT 2015. III. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la teoria literară într-un text a lui Lucian Blaga

- Elementele emițătorului

- Stilul funcțional al textului. Precizați două caracteristici ale stilului funcțional identificat în text

- Ce idei importanta reies din text

2. Formulează o opinie despre rolul confesiunii

BACALAUREAT 2015. IV. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la un text aparținând lui Jean Bard

- Cine este receptorul textului?

- Care este tipul textului?

- Opinii și argumente despre text

2. Formulează o opinie despre călătorii

BACALAUREAT 2015. V. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos

- Cine este receptorul textului?

- Care este tipul textului?

- Opinii și argumente despre text

2. Formulează o opinie despre critici

BACALAUREAT 2015. VI. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos

- Cine este receptorul textului?

- Care este tipul textului?

- Opinii și argumente despre text

2. Formulează o opinie despre scriitori

BACALAUREAT 2015. VII. 1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la textul beletristic "Cartea bunicii"

- Emițător

- Receptor

-Idei principale

2. Formulează o opinie despre importanța locurilor tradiționale

BACALAUREAT 2015. VIII. 2. Formulează o opinie cu privire la importanța prieteniei

BACALAUREAT 2015. IX. 2. Formulează o opinie cu privire la importanța nostalgiei în viața tinerilor

BACALAUREAT 2015. X. 1. Formulează o opinie cu privire la un text memorialistic

- Receptor

- Emițător

- Idei principale

BACALAUREAT 2015. XI. 1. Formulează o opinie despre cum influențează mediul trăirile interioare

BACALAUREAT 2015. XII. 1. Formulează o opinie personală despre frică

BACALAUREAT 2015. Aproape 170.000 de absolvenți de liceu susțin, luni, proba orală la limba și literatura română.


BAC 2015: SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA BACALAUREAT 2015 - LIMBA ROMÂNĂ - PROBA ORALĂ - EDU.RO


Luni, 8 iunie 2015, vă prezentăm SUBIECTELE ȘI BAREMELE DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROBA ORALĂ A BACALAUREATULUI 2015, așa cum sunt ele publicate pe edu.ro.

Până la publicarea SUBIECTELOR ȘI BAREMELOR DE CORECTARE LA PROBA ORALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LA BACALAUREAT 2015, vă prezentăm SUBIECTELE ȘI BAREMELE DE CORECTARE LA PROBA ORALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ la sesiunea specială a BACALAUREATULUI 2015. 

SUBIECTE Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 2
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) - CLICK AICI

BAREM - CLICK AICI Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. a) Limba şi literatura română Varianta 2 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

 SUBIECTE - CLICK AICI Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. a) Limba şi literatura română Varianta 2 Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

BAREM click AICI - Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 2
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, AZI, LUNI, 8 IUNIE 2015. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. BACALAUREATUL 2015 începe AZI, LUNI, 8 IUNIE, cu PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, unde elevii primesc un text la prima vedere, având două subiecte de rezolvat.

Un număr de 168.945 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015, cu peste 7.000 mai mulți decât în aceeași sesiune a anului trecut (161.682 de elevi), informează Ministerul Educației.

BAC 2015. PRIMA PROBĂ BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ, LIMBA ROMÂNĂ: 143.949 de candidați (76,89%) provin din promoția curentă, iar 24.996 de candidați (23,11%) provin din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, candidații înscriși pentru a participa la această sesiune a Bacalaureatului sunt distribuiți astfel: 163.462 — zi, 2.943 — seral și 2.540 — frecvență redusă.

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, AZI, LUNI, 8 IUNIE 2015. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. Prima sesiune din acest an a examenului național de Bacalaureat debutează luni, 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba se va desfășura pe durata a trei zile (8-10 iunie).

În intervalul 10-12 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), iar în perioada 15-19 iunie se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D). Ciclul probelor orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), programată între 22 și 26 iunie.

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. Evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba româna, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celalalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învatamânt.

La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie stampilata pentru ciorna.
Pentru elaborarea raspunsurilor, se acordă fiecarui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10 – 15 minute.

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, AZI, LUNI, 8 IUNIE 2015. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen. Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, AZI, LUNI, 8 IUNIE 2015. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. În ceea ce priveşte pregătirile pentru examen, camerele video vor fi păstrate şi anul acesta, iar 5% dintre acestea vor putea înregistra şi audio, potrivit Ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Probele orale au loc în perioada 8 - 26 iunie, iar în săptămâna 29 iunie - 3 iulie au loc probele scrise la examenul de Bacalaureat 2015.

Probele orale sunt notate cu calificative, nu cu note, şi nu sunt luate în calcul la media examenului, însă dacă un candidat nu se prezintă la o probă de evaluare a competenţelor orale, el pică automat examenul.

BACALAUREAT 2015. PROBA ORALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, AZI, LUNI, 8 IUNIE 2015. REZULTATE BAC 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. CALENDAR BAC 2015. 

BAC 2015. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea", a spus acesta.

BAC 2015. La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevazuta pentru fiecare grupă.

Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate, iar comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecarui candidat.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

BAC 2015.Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

CALENDAR BACALAUREAT 2015, SESIUNEA DE VARĂ: IUNIE-IULIE 2015

8 - 10 iunie 2015 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în LIMBA ROMÂNĂ - proba A.

10 - 12 iunie 2015 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în LIMBA MATERNĂ - proba B

15 - 19 iunie 2015 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D

22 - 26 iunie 2015 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

29 iunie 2015 -LIMBA și LITERATURA ROMÂNĂ - probă scrisă

30 iunie 2015 -Limba şi literatura maternă -probă scrisă

1 iulie 2015 -Proba obligatorie a profilului - probă scrisă

CALENDAR BACALAUREAT 2015, SESIUNEA DE VARĂ: IUNIE-IULIE 2015

3 iulie 2015 -Proba la alegere a profilului şi specializării - probă scrisă

6 iulie 2015 -AFIȘAREA REZULTATELOR ( până la ora 12:00)

6 iulie 2015 -DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (orele 12 :00 - 16 :00)

CALENDAR BACALAUREAT 2015, SESIUNEA DE VARĂ: IUNIE-IULIE 2015

7 - 9 iulie 2015 -Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015 -Vor și afișate REZULTATELE FINALE

SUBIECTE ȘI BAREM la ROMÂNĂ, BAC 2015. PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC

BACALAUREAT 2015 - SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, MODELE, BAC 2015

BACALAUREAT 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la ISTORIE BAC 2015. MODELE BAC 2015, PROBA LA ISTORIE BAC 2015 

BAC 2015 BIOLOGIE. SUBIECTE BIOLOGIE VEGETALĂ-ANIMALĂ, ANATOMIE. BAREM BIOLOGIE, BACALAUREAT 2015

BACALAUREAT 2015. SUBIECTE FIZICĂ, BAREM FIZICĂ BAC 2015. SUBIECTE și BAREM LA FIZICĂ

 

Etichete: BAC, BAC 2015, bacalaureat, bacalaureat 2015, barem, barem bac, barem de corectare, limba română, limba şi literatura română, note, oral, subiecte, subiecte bac

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h