BACALAUREAT 2016 MATEMATICĂ: SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ - BAC 2016, conform EDU.ROBACALAUREAT 2016 MATEMATICĂ: SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ - BAC 2016, conform EDU.RO: Elevii de clasa a XII-a susţin azi, 6 iulie 2016, proba obligatorie a profilului din cadrul BAC 2016. Astfel, elevii de la profilul REAL vor susţine examenul la MATEMATICĂ. B365.ro va publica mai jos SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE de la MATEMATICĂ, de cum vor fi disponibile pe EDU.RO (după ora 15).

UPDATE 11.50 SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2016 EDU.RO- Subiecte Matematică - Profil Real

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2016 EDU.RO- Subiecte Matematică - Profil Tehnologic

BACALAUREAT 2016 MATEMATICĂ: SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ - BAC 2016, conform EDU.RO:

Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie au început pe data de 4 iulie, cu Limba și literatura română (proba E)a) și au continuat pe 5 iulie cu proba la Limba și literatura maternă (proba E)b). După proba obligatorie a profilului (proba E)c), de pe 6 iulie, urmează pe 8 iulie proba la alegere a profilului și specializării - (proba E)d).

Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie (până în ora 16.00) și, în aceeași zi, vor putea fi depuse contestații (între orele 16:00-20:00), care urmează a fi soluționate în perioada 13 — 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE MATEMATICĂ, BAREM MATEMATICĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Aici puteţi vedea SUBIECTELE de BAC de la MATEMATICĂ DIN 2015. Le vom publica şi pe cele din 2016, laolaltă cu baremul de corectare, de cum vor fi disponibile pe edu.ro (după ora 15).

VEZI SUBIECTELE şi BAREMUL de la SESIUNEA SPECIALĂ A BACALAUREATULUI 2016- MATEMATICĂ

SUBIECTE BAC SPECIAL 2016- MATEMATICĂ- PROFIL REAL, specializarea MATE INFO

BAREM BAC SPECIAL 2016 - MATEMATICĂ- PROFIL REAL, specializarea MATE INFO

SUBIECTE BAC SPECIAL 2016- MATEMATICĂ- PROFIL REAL, specializarea ȘTIINȚE ALE  NATURII

BAREM BAC SPECIAL 2016- MATEMATICĂ- PROFIL REAL, specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII

SUBIECTE BAC SPECIAL 2016 - MATEMATICĂ -PROFIL TEHNIC

BAREM BAC SPECIAL 2016- MATEMATICĂ- PROFIL TEHIC

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE MATEMATICĂ, BAREM MATEMATICĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Examenul de bacalaureat 2016 a debutat în 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie a fost proba de evaluare a competențelor digitale, urmată, între 27 iunie — 1 iulie, de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordinul MECS nr. 5080/31.08.2015, înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat se face, prin fișă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Pentru candidații din seria curentă, profesorii diriginți întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susțină examenul de bacalaureat.

SUBIECTELE și BAREMELE de CORECTARE de la SIMULAREA probei de MATEMATICĂ din cadrul BAC 2016, mai jos:

VEZI AICI SUBIECTE MATEMATICĂ CLASA A XII-A - PROFIL REAL, SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE MATEMATICĂ CLASA A XII-A - PROFIL REAL, SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII

VEZI AICI SUBIECTE MATEMATICĂ CLASA A XII-A - PROFIL REAL, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE MATEMATICĂ CLASA A XII-A - PROFIL REAL, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Candidații din anii precedenți se pot înscrie, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, la secretariatul unității de învățământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de către secretariate (certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor).

Absolvenții din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de MENCS, prin Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor.

Candidații proveniți din învățământul particular autorizat să funcționeze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.


Etichete: bac 2016, bac 2016 matematica, bacalaureat 2016, barem bac 2016 matematica, clasa a XII-a, edu, subiecte bac 2016 matematica

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE