BACALAUREAT 2016. SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE la BIOLOGIE-ANATOMIEBACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE-ANATOMIE, conform EDU.RO. Absolvenţii de liceu susţin vineri, 8 iulie, ultima probă la bacalaureat. La proba la alegere a profilului şi specializării, ei au ca variante Anatomie - Biologie, Chimie, Economie, Filosofie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie şi Sociologie. B365.ro va publica mai jos SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE la BIOLOGIE ŞI ANATOMIE.

BAREM 

· Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
- două exemple de cordate; 2 x 1p. = 2 puncte
- câte o caracteristică morfologică pentru fiecare cordat. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2b; 3d; 4c; 5b. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) caracterizarea uneia dintre bolile enumerate în enunţ, precizând:
- o cauză a bolii; 1 punct
- două manifestări ale bolii; 2 x 1p. = 2 puncte
- două măsuri de prevenire a bolii; 2 x 1p. = 2 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) - calcularea masei sângelui copilului; 2 puncte
18 x 7 : 100 = 1,26 kg;
- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
1,26 x 55 : 100 = 0,693 kg;
- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
0,693 x 90 : 100 = 0,6237 kg;
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei.
B 12 puncte
a) fenotipul organismelor din F1: flori roşii şi mari; 1 punct
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: RM; Rm; rM; rm; 4 x 1p. = 4 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote: 4 (4/16); 1 punct
- genotipul organismelor din F2 care au flori roşii şi mici: RRmm; Rrmm; 2 x 1p. = 2 puncte
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) enumerarea a trei faze ale meiozei; 3 x 1p. = 3 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) caracterizarea unei boli a sistemului digestiv la om, precizând:
- numele bolii; 1 punct
- o cauză a bolii; 1 punct
- o manifestare a bolii; 1 punct
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE-ANATOMIE. 

SUBIECTE BIOLOGIE

FOTO: ADEVARUL.NET

SUBIECTE ANATOMIE

Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie au început pe data de 4 iulie, cu Limba și literatura română (proba E)a) și au continuat pe 5 iulie cu proba la Limba și literatura maternă (proba E)b). După proba obligatorie a profilului (proba E)c), de pe 6 iulie, urmează pe 8 iulie proba la alegere a profilului și specializării - (proba E)d).

Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie (până în ora 16.00) și, în aceeași zi, vor putea fi depuse contestații (între orele 16:00-20:00), care urmează a fi soluționate în perioada 13 — 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

SUBIECTE SI BAREME BIOLOGIE şi ANATOMIE BACALAUREAT 2016 edu.ro. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

VEZI SUBIECTELE și BAREMUL de CORECTARE de la BIOLOGIE-ANATOMIE de la BAC SPECIAL 2016

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE-ANATOMIE, conform EDU.RO. Examenul de bacalaureat 2016 a debutat în 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie a fost proba de evaluare a competențelor digitale, urmată, între 27 iunie — 1 iulie, de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordinul MECS nr. 5080/31.08.2015, înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat se face, prin fișă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Pentru candidații din seria curentă, profesorii diriginți întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susțină examenul de bacalaureat.

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE-ANATOMIE, conform EDU.RO. În ceea ce priveşte sesiunea august-septembrie a examenului, înscrierile se vor desfăşura între 18 şi 22 iulie, iar probele – între 16 şi 26 august, conform următorului calendar:

16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
17-19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);
18-19 august: Evaluarea competenţelor digitale (proba D);
22 august: Limba şi literatura română (proba E a, probă scrisă);
23 august: Limba şi literatura maternă (proba E b, probă scrisă);
24 august: Proba obligatorie a profilului (proba E c, probă scrisă);
26 august: Proba la alegere a profilului şi specializării (proba E d, probă scrisă);
29 august: afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00-20:00);
30-31 august: rezolvarea contestaţiilor;
1 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

Etichete: bac 2016, bacalaureat 2016, barem anatomie bac 2016, barem biologie bac 2016, subiecte bac anatomie, subiecte bac biologie, subiecte bacalaureat 2016

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE