BACALAUREAT 2016. Ultima zi de şcoală pentru elevii de clasa a XII-a. Calendarul examenelorBACALAUREAT 2016. Elevii de clasa a XII-a se pregătesc de susţinerea examenului de Bacalaureat. Vineri, 3 iunie, este ultima zi de şcoală, iar de la 13 iunie încep probele orale. Primul examen scris va avea loc pe 4 iulie, iar pe 16 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

 BACALAUREAT 2017
BACALAUREAT 2017

BACALAUREAT 2016.  După simulările de la BAC 2016, elevii de liceu vor intra în febra examenelor finale. Prima sesiune BACALAUREAT 2016 va începe pe 13 iunie şi se va încheia pe 16 iulie. 

A doua sesiune de BAC va avea loc în perioada 16 august - 1 septembrie. 

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 - 15 iunie 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 - 17 iunie 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie - 1 iulie 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie 2016: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015: Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015: Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015: Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015: Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
16-17 august 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17-19 august 2016: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
18-19 august 2016. Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016: Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016:  Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
29 august2016: Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31august2016: Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie2016: Afişarea rezultatelor finale

VEZI SUBIECTE SIMULARE LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016. BAREM DE CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO 

SUBIECTE ŞI BAREM DE CORECTARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A. SIMULARE BAC 2016 MATEMATICĂ, EDU.RO

BACALAUREAT 2016. Potrivit ordinului ministrului Educaţiei privind organizarea organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016, Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat județene/comisia municipiului București iau toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio. 

BACALAUREAT 2016.  Ordinul mai prevede că, în procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.

În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. Sub notă semnează cei trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior. Art. 10 - În cazul în care Comisia Națională de Bacalaureat decide ca evaluarea lucrărilor dintr-un județ/Municipiul București să se facă în alt județ, transportul lucrărilor dintr-un județ/municipiul București în județul desemnat de Comisia Națională de Bacalaureat pentru evaluarea inițială a acestora și invers, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la examenul național de bacalaureat, se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Națională de Bacalaureat.

BAC SPECIAL 2016: VEZI SUBIECTELE și BAREMUL de CORECTARE de BAC la MATEMATICĂ, conform EDU.RO 

BACALAUREAT 2016 OLIMPICI: SUBIECTELE și BAREMUL de CORECTARE de la LIMBA ROMÂNĂ- BAC SPECIAL 2016  

BACALAUREAT 2016.  Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, mai stabileşte ordinul de ministru.  Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

 - Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

 - Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

 - Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă aceste reguli  vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacăa u fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 

Etichete: bac 2016, bacalaureat 2016, REZULTATE SIMULARE BAC, REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2016, simularea bacalaureat 2016, subiecte bac 2016

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE