A fost publicat CALENDARUL ADMITERII 2016 și NUMĂRUL de LOCURI de la ACADEMIA DE POLIȚIE BUCUREȘTIMinisterul Afacerilor Interne a publicat CALENDARUL ADMITERII 2016 de la instituțiile de învățământ aflate în subordinea sa, dar și NUMĂRUL DE LOCURI disponibile în 2016- inclusiv cele de la ACADEMIA DE POLIȚIE "Alexandru Ioan Cuza" București.

A fost publicat CALENDARUL ADMITERII 2016 si NUMARUL de LOCURI de la ACADEMIA DE POLIȚIE BUCUREȘTI
A fost publicat CALENDARUL ADMITERII 2016 și NUMĂRUL de LOCURI de la ACADEMIA DE POLIȚIE BUCUREȘTI
Foto: Facebook MAI

AICI găsiți NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE în 2016 la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri și Facultatea de Arhivistică din cadrul ACADEMIEI DE POLIȚIE.

Ministerul Afacerilor Interne anunțase, încă din februarie, că cifra de şcolarizare în instituţiile sale de învăţământ, inclusiv în ACADEMIA DE POLIŢIE, a fost mărită până la capacitatea maximă. Astfel, în acest an sunt disponibile 2433 de locuri.

CALENDARUL ADMITERII 2016 LA ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA:

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi - forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

Perioada de concurs: 24.07 – 10.08.2016

Înscrierea candidaţilor: 24 - 25.07, orele 8.00 – 16.00;

Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27.07-03.08 – conform graficului;

Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe – 05 – 07.08;

Afişarea rezultatelor: 08.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 08 – 09.08

Afişarea rezultatelor finale: 09.08

CALENDAR ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

Facultatea de Pompieri

 Perioada de concurs: 24.07 – 03.08.2016

Înscrierea candidaţilor: 24-25.07, orele 8.00 – 16.00;

Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27 – 29.07;

Etapa a II-a – susţinerea probei de cunoştinţe: 01.08;

Afişarea rezultatelor: 02.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 02 – 03.08

Afişarea rezultatelor finale: 03.08

CALENDAR ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

Facultatea de Arhivistică

 Perioada de concurs: 18.07 – 08.08.2016

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală: 18.07 – 02.08, orele 8.00 – 15.00;

Testarea psihologică: 04.08;

Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică: 05.08.2016

Susţinerea probei de cunoştinţe: 06.08;

Afişarea rezultatelor: 07.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 07 - 08.08;

Afişarea rezultatelor finale: 08.08 

CALENDAR ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative specializarea ”Administraţie publică” forma de învăţământ cu frecvenţă, locuri pentru studenţi civili, cu taxă

 Perioada de concurs: 01.08 – 12.08.2016

Înscrierea candidaţilor: 01– 10.08.2016, orele 8.00 - 1500

Aprecierea candidaţilor: 11.08

Afişarea rezultatelor: 11.08

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 11-12.08

Afişarea rezultatelor finale: 12.08

CALENDAR ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - specializarea „Drept” forma de învăţământ la distanţă

 Perioada de concurs: 19.09 – 29.09.2016

Înscrierea candidaţilor: 19-23.09, orele 8.00 – 15.00;

Susţinerea probei de cunoştinţe: 27.09;

Afişarea rezultatelor: 28.09;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 28 – 29.09

Afişarea rezultatelor finale: 29.09

ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor:

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:


a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe
locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ
ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2016 pentru candidaţii la
Academia de Informaţii „Mihai Viteazul";
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile,respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.


Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" trebuie să îndeplinească
inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare stabilite prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă din Academia Naţională de Informaţii „MihaiViteazul" – oferta publică de şcolarizare, disponibilă la adresa: http://www.animv.ro/admitere.

Locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia
specialităţilor pompieri – Facultatea de Pompieri, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu" şi aviaţie piloţi – Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă", pentru care sunt recrutaţi bărbaţi.

ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

2. Realizarea activităţilor de recrutare

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii- Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.
Pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept", organizat la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza", candidaţii sunt recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale, repartizarea pe beneficiarii care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii.

ADMITERE 2016 - ACADEMIA DE POLITIE:

INSCRIEREA: 

Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale candidaţilor MAI care au fost declaraţi apt psihologic
şi medical se realizează la sediile acestora, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai
pentru absolvenţii promoţiei 2016, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de
înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă,
în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", în anul 2016;
e) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau
metodologia de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" în anul 2016.

Etichete: academia de politie, academia de politie 2016, admitere academia de politie 2016, calendar admitere academia de politie 2016, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE, locuri academia de politie 2016

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE