Când vor fi gata lucrările la Arcul de Triumf şi Casa CesianuLucrările la Arcul de Triumf şi Casa Cesianu, două monumente istorice din patrimoniul local al Bucureştiului care au intrat în renovare cu bani europeni, vor fi finalizate până în primăvara anului viitor şi, respectiv, până la sfârşitul acestui an.

Arcul de Triumf a intrat în renovare în luna ianuarie a acestui an, iar lucrările de consolidare şi renovare vor fi gata în luna martie a anului 2015, a anunţat, vineri, Irina Bologa, șefa Serviciului Cultură din cadrul Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Capitalei. Potrivit acesteia, în urma finalizării lucrărilor de consolidare şi restaurare la Arcul de Triumf, monumentul va fi introdus permanent în circuitul public şi turistic. După deschiderea permanentă, Arcul de Triumf va atrage aproximativ 25.000 de turişti/vizitatori în primul an, urmând ca în primii cinci ani de la introducerea în circuitul public să crească numărul de turişti/vizitatori cu 6% pe an, potrivit şefei Serviciului Cultură din cadrul Primăriei Capitalei.

Irina Bologa a precizat că target-ul asumat privind numărul de persoane care vor vizita Arcul de Triumf în fiecare an este foarte mic, în contextul în care anul trecut, în perioada 1 - 3 decembrie, peste 100.000 de oameni au vizitat monumentul. 

Lucrările de consolidare, restaurare şi conservare la Arcul de Triumf au o valoare totală de peste 30,46 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă este de peste 22,98 milioane lei, iar co-finanţarea Primăriei Capitalei este de circa 2,45 milioane lei.

"În anul 1953, din ordinul CC al PCR, au fost şterse mai multe texte, printre care şi cele care includeau proclamaţia Regelui Ferdinand, date cu prilejul intrării României în război şi încoronării de la Alba Iulia. Intradosul Arcului este decorat cu o succesiune de panouri cu denumirile locurilor unor mari bătălii ale războuilui reîntregirii. Tot din ordinul CC al PCR, a fost ştearsă şi inscripţia Budapesta, aceasta urmează să fie restaurată alături de toate celelalte inscripţii", a declarat Irina Bologa.

În prezent, la Arcul de Triumf, se efectuează lucrări de consolidare cu izolatori seismici şi cu amortizoare seismice, care s-au folosit şi la consolidarea sediului vechi al Primăriei Capitalei. Cu ajutorul izolatorilor seismici şi a amortizoarelor seismice, sediul vechi al Primăriei Municipiului Bucureşti va rezista la cutremure de 9 - 9,2 grade pe Richter, după cum a anunţat, miercuri, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu.

La Arcul de Triumf va fi amplasat şi un semafor, pentru a facilita accesul vizitatorilor. De asemenea, s-a luat în calcul ca ulterior, într-un interval mediu de timp, să fie construit un pasaj pietonal subteran cu două căi de acces spre Arcul de Triumf, a anunţat Bogdan Hreapcă, directorul general al Direcţiei de Investiiţii din cadrul Primăriei Capitalei.

Obiectivul principal al proiectului "Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf" vizează consolidarea, restaurarea şi conservarea Arcului de Triumf, cu scopul salvării de la distrugere, al conservării moştenirii culturale şi al sporirii atractivităţii acestui obiectiv pentru turismul cultural.

Din cauza vechimii sale, precum şi a poluării deosebit de mari pe care o suportă acest monument istoric ca urmare a traficului foarte intens din jurul său, piatra de diverse naturi-andezit, calcare fosilifere, travertin, marmura, - cu care este placat Arcul de Triumf s-a degradat şi necesită lucrări de conservare-restaurare.

Aceste lucrări s-au amplificat şi din cauza unor disfuncţii ale coloanelor de apă pluvială ale construcţiei. O altă problemă legată de terasă o reprezintă hidroizolaţia, unde s-au constatat multiple zone afectate, care explică în principal degradările şi infiltraţiile din interior. Pe lângă acestea mai sunt şi degradări apărute ca urmare a vibraţiilor la care a fost supus monumentul atât din trafic, cât şi din vibraţii seismice (crăpături şi fisuri în tencuială şi posibil în profunzimea pereţilor).

Lucrările propuse sunt următoarele:

- lucrări la elementele structurale, lucrări la elemente de arhitectură - componente artistice

- îndepărtarea depunerilor slab aderente; curăţarea suprafeţelor

- îndepărtarea intervenţiilor necorespunzătoare efectuate cu mortare pe bază de ciment

- rostuirea spaţiilor dintre modulele de piatră

- chituri şi plombări cu mortar de restaurare

- întregirea volumetrică a pieselor, tratarea fisurilor

- consolidarea suprafeţelor, retuş cromatic

- tratament de hidrofugare, refacerea terasei

- finisajele interioare

- amenajare exterioară

- iluminat exterior şi decorativ/arhitectural

- instalaţii electrice

- instalaţii sanitare

Când va putea fi vizitată Casa Cesianu 

Lucrările la Casa Cesianu au demarat în luna noiembrie a anului trecut şi urmează să fie gata până la sfârşitul acestui an, a mai anunţat Irina Bologa, precizând că în acest moment stadiul lucrărilor este la nivelul lunii mai, fiind mai avansate faţă de stadiul prevăzut în grafic.

"În curtea Casei Cesianu, care are o dimensiune impresionantă, se va amenaja un lapidariu, unde vor fi expuse pietre, sculpturi, de la Curtea Veche, spre a fi permis accesul publicului şi a face mai atractivă casa", a mai spus Irina Bologa.

După renovare, Casa Cesianu va fi introdusă în circuitul public şi turistic, unul dintre obiectivele consolidării acestui monument vizând atragerea a 4.000 de turişti/vizitatori în primul an de la deschiderea permanentă a Muzeului Casa Cesianu.

Pe lângă  introducerea în circuitul public şi turistic al Casei Cesianu, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- consolidarea, restaurarea, protecţia şi reabilitarea "Casei Cesianu", monument degradat şi afectat cu trecerea timpului

- asigurarea mjiloacelor corespunzătoare pentru informarea şi promovarea obiectivului şi a artei româneşti prin construirea unui punct de informare turistică, a utilităţilor anexe şi dotări specifice: parcaj, reclame, indicatoare

-  garantarea şi modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu ce asigură condiţiile de siguranţă la incendiu, antiefracţie, climatizare

- asigurarea unui climat corespunzător spaţiului interior, atât pentru vizitatori, cât şi în vederea protecţiei obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje şi echipamente specifice.

Valoarea totală a proiectului "Consolidare, restaurare şi conservare Casa Cesianu" se ridică la peste 8,58 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă este de peste 5,93 milioane lei, co-finanţarea Primăriei Capitalei pentru acest proiect fiind de circa 1,2 milioane lei.

În prezent, lucrările la Casa Cesianu sunt efectuate în proporţie de 30%-40%.

Casa Cesianu reprezintă un exemplar ilustrativ pentru casa boierească de la începutul secolului al XIX-lea în Bucureşti. Imobilul compus din parcela cu construcţie, curte şi grădină, reprezintă singurul exemplar de pe Calea Victoriei care a păstrat toate aceste componente la dimensiunea şi în varianta originară.

Casa Cesianu depozitează provizoriu o parte din colecţiile aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti precum: Colecţia ştiinţă - tehnică (2.136 obiecte de interes muzeal şi istoric), Colecţia Arta decorativă - metal (10.860 obiecte), Colecţia de artă religioasă şi obiecte de cult (reprezentativă pentru perioada târzie a artei religioase româneşti, respectiv sec. XVII-XIX), Colecţia Artă Plastică (2.395 tablouri în ulei, acuarele, desene plăci de gravură), Depozit hărţi şi planuri, Colecţie de sculptură (310 obiecte), Colecţie de mobilier (227 piese), Colecţia Sticlă, porţelan şi ceramică (4.747 piese valoroase), Colecţia textile şi accesorii vestimentare (2.091 obiecte diversificate tipologic), Colecţia arme (533 arme albe şi de foc), Colecţia de arheologie (8.000 obiecte), Colecţia diverse (783 obiecte, piese decorative etc). 

Piesele acestor colecţii sunt expuse în expoziţiile temporare organizate în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti. Condiţiile de depozitare a colecţiilor din Casa Cesianu sunt considerate improprii pentru conservares corespunzătoare a acestor obiecte de patrimoniu valoroase.

Din cauza vechimii sale, precum şi a poluării deosebit de mari pe care o suportă această clădire ca urmare a traficului foarte intens din jurul său, precum şi a unei întreţineri necorespunzătoare, a lucrărilor de consolidare începute şi neterminate, de mulţi ani, imobilul - corpul A al clădirii s-a degradat şi necesită lucrări de consolidare, conservare-restaurare.

Proiectele "Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf" şi "Consolidare, restaurare şi conservare Casa Cesianu" sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervnţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Etichete: Arcul de Triumf, Casa Cesianu, consolidare, fonduri europene, monument istoric, proiect fonduri europene, restaurare

0/1 COMENTARII
R. N.
21 mar 16:11
+0
VOTURI
-0
Vedeți că ați greșit imaginea - casa Cesianu despre care e vorba e cea în care are sediul Academia - Calea Victoriei 127...

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE