Care sunt clădirile cu risc seismic din Bucureşti care vor fi consolidate în acest an. VEZI LISTAGuvernul a alocat, pe 2 aprilie, 5 milioane de lei pentru consolidarea a 67 de clădiri cu risc seismic din ţară. Dintre acestea, 48 sunt în Bucureşti. De asemenea, şi Primăria Capitalei a alocat în bugetul aferent acestui an suma de 17,8 milioane lei pentru consolidarea a 21 de clădiri cu risc seismic. Mai jos puteţi vedea care sunt clădirile din Capitală care vor fi consolidate în acest an şi ce lucrări sunt prevăzute pentru fiecare imobil în parte.

Care sunt cladirile cu risc seismic din Bucuresti care vor fi consolidate in acest an. VEZI LISTA
Care sunt clădirile cu risc seismic din Bucureşti care vor fi consolidate în acest an. VEZI LISTA

Pe 2 aprilie, Guvernul a aprobat Programul de acțiuni pentru 2015 privind lucrările de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public (clădirile cu bulină roșie), program care include 67 de clădiri, construite înainte de 1977, bugetul alocat fiind de 5 milioane de lei. Cele mai multe dintre imobilele cuprinse în programul din acest an (48) sunt situate în Capitală, restul fiind din Câmpina, Tulcea, Covasna, Constanța, Bacău, Ploiești, Suceava, Târgu Mureș. Toate sunt construite înainte de 1977 și reprezintă un pericol public.

Din totalul celor 67 de clădiri de la nivel naţional, planul de măsuri pentru acest an prevede lucrări de intervenție doar la 25 de imobile, în vreme ce pentru celelalte 42 (2.108 apartamente) va fi elaborată doar documentația-tehnico economică. "La 25 dintre aceste clădiri (1.069 de apartamente) vor fi executate lucrări de intervenție, iar pentru 42 de clădiri (2.108 de apartamente) va fi elaborată documentația tehnico-economică. Prin Legea bugetului de stat a fost alocată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru finanțarea acestui program suma de cinci milioane de lei. MDRAP elaborează programul anual în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comitetul Municipal București, respectiv comitetele județene pentru situații de urgență și, ulterior, de Comisia Națională de Inginerie Seismică", a anunţat, anterior, Biroul de presă al Guvernului, într-un comunicat de presă.

"Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic. Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie", anunţă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), într-un răspuns formulat la cererea B365.ro.

Pentru clădirile incluse în programele anuale de acţiuni, conform legislaţiei în vigoare, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv Primarul General al municipiului Bucureşti, iau măsurile necesare pentru:

- contractarea proiectării lucrărilor de consolidare şi aprobarea studiilor de fezabilitate;

- contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare;

- asigurarea diriginţilor de şantier autorizaţi;

- verificarea şi decontarea documentaţiei de proiectare, precum şi a situaţiilor de lucrări executate, conform soluţiei de intervenţie din documentaţia aprobată;

- organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare;

- stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuţia lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;

- încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de consolidare, evidenţa, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanţi.

"Programul de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 227/2.04.2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 233/6.04.2015. Programul include 48 clădiri de locuit multietajate, din Capitală, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public", mai precizează ministerul de resort, în răspunsul formulat către B365.ro.

Care sunt clădirile cu risc seismic din Bucureşti care vor fi consolidate

Clădirile cu risc seismic din municipiul Bucureşti, incluse în programul derulat de MDRAP, au fost grupate în clădiri la care se vor efectua lucrări de intervenţie şi imobile la care se vor proiecta lucrări de consolidare.

De asemeneea, în bugetul din acest an al Primăriei Capitalei au fost incluși 17,8 milioane lei pentru consolidare a 21 de clădiri. Potrivit anunţului făcut în şedinţa CGMB din 6 aprilie, clădirile care vor fi reabilitate cu aceşti bani sunt situate la următoarele adrese:

1. Str. Ion Brezoianu nr. 38 Sector 1

2. Str. Speranţei nr. 24 Sector 2 

3. Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30 Sector 5 

4. Str. Biserica Enei nr. 14 Sector 1 

5. Str. Eforie nr. 8 Sector 5 

6. Str. Boteanu nr. 3 A Sector 1 

7. Str. D. I Mendeleev nr. 17 colţ cu Str. Piaţa Amzei nr. 15 

8. Intr. Victor Eftimiu nr. 9 Sector 1 

9. Bd. Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34 Sector 1 

10. Calea Victoriei nr. 101 (corpa A + B) Sector 1

11. Calea Moşilor nr. 96 Sector 2 

12. Str. Batişte nr. 5 Sector 2 

13. Str. Sf Vineri nr. 5 Sector 3

14. Calea Plevnei nr. 1 Sector 5

15. Calea Victoriei nr. 2 - 4 Sector 3

16. Bd. Schitu Măgureanu nr. 3 Sector 5 

17. Str. Ştirbei Vodă nr. 20 Sector 1

18. Piaţa Pache Protopopescu nr. 11 Sector 2

19. Str. Ion Câmpineanu nr. 9 Sector 1

20. Str. Pictor Luchian nr. 12 C Sector 2

21. Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 Sector 1

Dintre aceste 21 de clădiri cu risc seismic, menţionate în şedinţa CGMB din 6 aprilie, 20 de imobile se regăsesc şi în lista clădirilor la care se vor executa lucrări de intervenţie în acest an, listă furnizată de MDRAP, la solicitarea B365.ro.

De asemenea, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, pentru alte 28 de clădiri se vor proiecta lucrări de consolidare. Imobilele incluse în lista celor pentru care se vor proiecta lucrări de consolidare în 2015 sunt situate la următoarele adrese: 

1. Calea Victoriei nr. 25 Sector 1

2. Calea Victoriei nr. 95 Sector 1

3. Calea Victoriei nr. 112 Sector 1

4. Str. Gării de Nord nr. 6-8, bloc A, corp principal, sc. 1,2,3,4,5 şi 6 Sector 1

5. Bd. Gheorghe Magheru nr. 12-14, bloc „Patria" Sector 1

6. Bd. Gheorghe Magheru nr. 27, librăria „Papirus" Sector 1

7. Str. Ion Câmpineanu nr. 22 Sector 1

8. Str. Alexandru Xenopol nr. 3 Sector 1

9. Str. Şipotul Fântânilor nr. 5 Sector 1

10. Str. Nicolae Iorga nr. 22 Sector 1

11. Str. Ion Brezoianu nr. 38 A Sector 1

12. Bd. Dacia nr. 43 Sector 1

13. Str. Poiana Narciselor nr. 7 Sector 1

14. Str. Academiei nr. 15 Sector 1

15. Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, bloc D17, corp A Sector 2

16. Str Tudor Arghezi nr. 26 Sector 2

17. Str Tudor Arghezi nr. 54 Sector 2

18. Calea Moşilor nr. 131 Sector 2

19. Calea Moşilor nr. 149 Sector 2

20. Str. Spătarului nr. 36 Sector 2

21. Str. Armenească nr. 17A Sector 2

22. Str. Franceză nr. 52 Sector 3

23. Str. Doamnei nr. 3 Sector 3

24. Str. Şelari nr. 22 Sector 3

25. Str. Alexandru Beldiman nr. 1 Sector 5

26. Str. Ion Brezoianu nr. 6 Sector 5

27. Str. Sapienţei nr. 1 Sector 5

28. Str. Mihai Vodă nr. 13 Sector 5

Viceprimarul Capitalei: Banii de la Guvern ajung doar pentru reabilitarea unui imobil

Viceprimarul liberal al Capitalei, Cornel Pieptea, a anunţat, anterior, că, din cei 5 milioane lei alocați de Guvern la nivelul întregii țări pentru consolidarea clădirilor cu bulină roșie, ar putea fi "reabilitat complet", în acest an, maxim un imobil, iar, "la un calcul sumar", respectiva sumă, împărțită la cele 25 de imobile vizate, va ajunge "probabil pentru montarea schelelor și organizarea de șantier".

Cornel Pieptea a declarat că, în opinia sa, programul de acțiuni pentru 2015 privind consolidarea clădirilor cu bulină roșie, aprobat de Guvern, "confirmă nepăsarea lui Victor Ponta față de soarta cetățenilor care locuiesc în imobilele încadrate în clasa I de risc seismic".

"Doar la nivelul municipiului București există peste 186 de clădiri care trebuie și îndeplinesc condițiile legale pentru accesarea programul de consolidări. Dacă adăugăm și faptul că reabilitarea unui astfel de imobil costă, în medie, circa 5-6 milioane lei, ajungem la concluzia că din banii alocați de guvern poate fi reabilitat complet în acest an maxim un imobil la nivelul întregii țări. La un calcul sumar, suma de 5 milioane împărțită la cele 25 de imobile, va ajunge probabil pentru montarea schelelor și organizarea de șantier", a afirmat viceprimarul liberal al Capitalei, într-un comunicat de presă remis anterior.

Cum funcţionează programul pentru reducerea riscului seismic

MDRAP elaborează programul anual, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comitetul Municipal București, respectiv comitetele județene pentru situații de urgență și, ulterior, de Comisia Națională de Inginerie Seismică, informează Guvernul. 

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, există o serie de facilități financiare pentru proprietarii de locuințe persoane fizice:

- Finanțarea integrală, din alocații bugetare, a expertizării tehnice a clădirilor de locuit, cu prioritate a celor multietajate, cu mari aglomerări de persoane, construite înainte de 1977; Pentru clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public:

- Finanțarea integrală, din alocații bugetare, a proiectării și execuției lucrărilor de consolidare aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice;

- Restituirea în rate lunare egale, fără dobândă, eșalonate pe 25 de ani, a contravalorii execuției lucrărilor de consolidare finanțate din alocații bugetare;

- Exceptarea proprietarilor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie de la restituirea contravalorii execuției de consolidare finanțate din alocații bugetare;

- Scutirea de taxă pentru emiterea autorizației de construire pentru lucrări de consolidare.

Până în prezent, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) şi primăriile municipiilor şi o­raşelor beneficiare ale acestui program au finalizat lucrările de consolidare la 25 de clădiri (962 de apartamente) cu destinaţia de locuinţe, dintre care 19 clădiri (693 de apartamente) construite înainte de 1940 în Bucureşti şi câte o clădire în municipiile Bacău, Brăila, Galaţi, Ploieşti, Roman şi Târgu Mureş.

Etichete: clădiri cu bulină roșie, cladiri risc seismic, ministerul dezvoltării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, program, realitatea, risc seismic

0/3 COMENTARII
Mocanu
04 mai 09:59
+0
VOTURI
-0
Policlinica Titan cand se consolideaza ?
http://www.b365.ro/policlinica-titan-sta-sa-se-prabuseasca-peste-pacienti-si-personalul-medical_198324.html
Maria
04 mai 08:47
+0
VOTURI
-0
Ministerul (in)Culturii? Primaria Capitalei? Ma faci sa rad.

Cel mai sigur ar fi o campanie de tipul "Dati un leu pentru Ateneu", prin care sa se stranga fonduri pentru acel teatru. Daca e sa asteptam fonduri de la Primarie, mai bine facem acum cateva poze, ca sigur o va lua pe urmele Halei Matache...
Victor
04 mai 08:19
+0
VOTURI
-0
bai frate dar teatrul foarte mic cand va fi consolidat si reabilitat? E o bijuterie arhitecturala si este lasata in paragina...ar trebui sa se sesizeze Ministerul Culturii, Primaria Capitalei si sa o puna la punct pana nu e prea tarziu

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h