De ce are Stadionul Arena Naţională două autorizaţii de construire. Ce spune Primăria Sectorului 2Primăria Sectorului 2 a transmis, miercuri, un punct de vedere cu privire la autorizaţiile emise pentru construcţia stadionului Arena Naţională. Administraţia locală explică cum s-a ajuns în situaţia de a avea două autorizaţii de construcţie pentru Arena Naţională. 

Ce spune Primaria Sectorului 2 despre autorizatiile de construire de la Stadionul Arena Nationala (fOTO adilabos.ro)
Ce spune Primăria Sectorului 2 despre autorizaţiile de construire de la Stadionul Arena Naţională (fOTO adilabos.ro)

Administraţia locală a dat un drept la replică, în urma unui articol publicat de Gazeta Sporturilor. 

Redăm mai jos comunicatul Primăriei Sectorului 2. 

Urmare articolului publicat în ziarul „Gazeta Sporturilor" în data de 27.01.2016, referitor la afirmaţia apărută precum că „Primăria Sectorului 2 a emis două autorizaţii de construire diferite dar cu
acelaşi nr. de înregistrare", formulăm prezentul Drept la replică,

1. Atât investiţia cât şi responsabilităţile ce decurg din întocmirea Proiectului Tehnic şi realizarea efectiv a obiectivului din punct de vedere tehnic şi financiar, aşa cum afirmaţi şi dumneavoastră în materialul public, revin în exclusivitate Primăriei Municipiului Bucureşti, fiind atât beneficiarul investiţiei cât şi solicitantul certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Primăria Sectorului 2 nu a derulat fonduri şi nici nu a gestionat acest proiect.

2. În virtutea responsabilităţilor ce revin Primăriei Sectorului 2 şi luând în considerare toate solicitările Primăriei Municipiului Bucureşti, facem următoarele precizări:
Primăria Municipiului Bucureşti a solicitat Primăriei Sectorului 2 eliberarea certificatului de urbanism, anexând la cererea de emitere Memoriul Tehnic în care era înscrisă modalitatea de acoperire a
tribunelor, respectiv: „55.000 locuri, din care 20.000 locuri la tribuna I vor fi acoperite".
Ulterior Primăria Municipiului Bucureşti a înregistrat la Primăria Sectorului 2 cererea de emitere a autorizaţiei de construire în care nu erau menţionaţi parametrii tehnici ai învelitorii.
După emiterea autorizaţiei de construire, aceasta a fost înregistrată în registru sub nr. 427/28"B"/25.04.2008 şi a fost eliberată Primăriei Municipiului Bucureşti în aceeaşi zi.
În data de 30.04.2008, Primăria Municipiului Bucureşti revine prin adresa nr. 1693/29.04.2008 cu solicitarea: „în regim de maximă urgenţă, îndreptarea unei erori materiale constatate în cuprinsul autorizaţiei de construire". Menţionăm că eroarea materială ce a fost cuprinsă în cererea de eliberare a autorizaţiei de construire aparţine Primăriei Municipiului Bucureşti care a solicitat Primăriei Sectorului 2
îndreptarea acesteia prin rectificarea autorizaţiei de construire.

În acest sens s-a dat curs solicitării Primăriei Municipiului Bucureşti, autorizaţia de construire rectificată păstrându-şi acelaşi număr de înregistrare din registrul de evidenţă a autorizaţiilor, modificările aduse în cuprinsul ei fiind conforme cu proiectul, avizat conform legii.

În concluzie, nu este vorba despre eliberarea a două autorizaţii. În cazul în care ar fi fost eliberate două autorizaţii acestea ar fi avut numere de înregistrare diferite.
În cazul proiectului de faţă este vorba despre aceeaşi autorizaţie de construire nr. 427/28"B"/2008 rectificată la solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti, conform documentaţiei tehnice depusă la autorizare.
Formularele cuprinzând erorile sesizate din înscrisurile Primăriei Municipiului Bucureşti nu au avut efect juridic, ambele exemplare originale fiind menţinute în arhiva instituţiei, neintrând în circuitul civil.

3. Referitor la valoarea investiţiei, aceasta este cea declarată în cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire înaintată de către Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv de 411.062.996, 36 ron. Modificarea înscrierii sumei în autorizaţia de construire a survenit la solicitarea expresă a Primăriei Municipiului Bucureşti conform adresei 1693/29.04.2008, cu menţiunea faptului că suma specificată de ei în cererea iniţială era fără TVA.

Confuzia a rezultat din mediatizarea unei copii a formularului de autorizaţie de construire care nu a produs nici la început, nici pe parcurs, şi nici la finalizarea investiţiei nici un efect juridic, material şi tehnic. Acesta este motivul pentru care Primăria Sectorului 2 a prezentat formularul de autorizaţie care a stat la baza realizării investiţiei şi care a avut ca anexă toate planurile vizate spre neschimbare conforme cu aceasta. Vă transmitem acest material în scopul corectei informări a opiniei
publice.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de activitatea administraţiei publice, scrie Primăria Sectorului 2. 

 

Etichete: autorizatii constructie arena nationala, Sectorul 2, stadion arena nationala

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE