CGMB caută cinci membri pentru Consiliul de Administraţie al RATB. Care sunt criteriile de selecţieRegia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) a anunţat, joi, că se organizează selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de Administraţie (CA) al RATB. Evaluarea candidaţilor pentru CA al RATB va fi făcută de Consiliul General al Municipiului Bucureşti , la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Comisia de selecţie desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 58/2015.

CGMB cauta cinci membri pentru Consiliul de Administratie al RATB. Care sunt criteriile de selectie
CGMB caută cinci membri pentru Consiliul de Administraţie al RATB. Care sunt criteriile de selecţie
Foto: forum.transira.ro

Potrivit unui anunţ public postat pe site-ul RATB, cei care au experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat pot aplica la selecţia organizată de CGMB pentru desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei.

Cei care vor să facă parte din CA al RATB şi să participe la această selecţie trebuie să aibă studii superioare şi să respecte O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Conform actului normativ, regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane, din care 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Aspiranţii la posturile disponibile în CA al RATB nu trebuie să fi fost condamnaţi pentru: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Dosarele pentru acest concurs se depun până pe 25 septembrie, la ora 16.00, la sediul Primăriei Capitalei.

Reamintim că directorul general al RATB, Vincenţiu Daniel Antonescu, a fost demis, luna trecută. În locul lui a fost numit Radu Orzaţă, fost consilier general  PP-DD, în prezent copreşedinte UNPR Bucureşti. 

Orzaţă a precizat anterior, pentru B365.ro, că va ocupa funcţia de director general interimar al RATB până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general.

"Urmează concurs pe Ordonanţa 109, cum prevede legea. Nu ştiu încă data organizării concursului şi nu e la latitudinea executivului din RATB. Probabil că s-au gândit să mă aleagă în această funcţie pentru că pot să fiu competent", a declarat Radu Orzaţă.

Întrebat dacă are studii în domeniu sau experienţă care îl recomandă în această funcţie, Orzaţă a precizat: "Sunt inginer, în domeniul metalurgiei, ce-i drept, dar am lucrat pe domeniul transport în mediul privat. La momentul numirii sunt membru CA al RATB şi sunt familiarizat cu activitatea RATB".

Radu Orzaţă a mai precizat că, în opinia sa, cel târziu până în octombrie se va definitiva situaţia RATB.

În prezent, din Consiliul de Administraţie (CA) al RATB mai fac parte: Radu Dumitru, Tudor Tănăsescu, Marin Popescu, Dorel Macovei şi Ovidiu Pârvuţ.

Radu Orzaţă a fost numit în funcţia de director general interimar la RATB, în locul lui Vincenţiu Daniel Antonescu, dintr-o decizie a CA al RATB. Directorul general al RATB, Vincenţiu Daniel Antonescu, a fost demis miercuri dintr-o decizie a CA al RATB pentru proasta administrare a Regiei şi situaţia în care se află cu ANAF.

Fostul şef al RATB a precizat însă că nu se justifică motivarea "management defectuos" pentru demiterea lui, în contextul în care Regia a înregistrat profit de 46,9 milioane lei în 2014, pentru prima dată în ultimii ani, dar şi creşteri pe toate planurile, de la încasări, până la programul de achiziţii. El a mai precizat că, dacă se va organiza concurs pentru funcţia de director general, îşi va depune candidatura pentru a ocupa din nou acest post. Mai multe detalii AICI.

Aleşii locali urmează să voteze în Consiliul General altă componenţă a Consiliului de Administraţie şi să organizeze apoi un concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al regiei de transport public.

Cum vor fi aleşi noii membri ai Consiliului de Administraţie al RATB

"Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează prin Comisia de selecţie desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 58/2015, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6 - evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Bucureşti – RATB, după cum urmează:

- 5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat.

- 1 reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv al Consiliul General al Municipiului Bucureşti", se precizează în anunţul public de pe site-ul RATB.

Citeşte şi: RATB vrea să cumpere automate pentru vânzarea cardurilor de călătorie

Procedura de evaluare/selecţie prealabilă cuprinde două etape:

- Etapa I – selecţia dosarelor;

- Etapa II – interviu, pentru candidaţii declaraţi "admis" după etapa I.

Criteriile de selecţie sunt:

1. îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

2. abilităţile de comunicare; 

3. motivaţia candidatului;

4. capacitatea managerială.

Vezi aici: Cine este noul şef al RATB şi cum negocia acesta locul de senator: "Taxa este de 50.000 euro cash"

Pentru 5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementulul unor regii autonome sau societăţi comerciale condiţiile de participare sunt următoarele:

- îndeplineşte condiţiile de participare prevăzute la art.5(2) lit. c) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- studii superioare;

- capacitate deplină de exerciţiu;

- nu intră sub incidenţa art. 6 şi art. 7 din O.U.G. 109/2011.

Citeşte şi: Sistem inteligent de monitorizare pentru stoparea furturilor de combustibil la RATB

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3. Copie după actul de identitate;

4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională;

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

8. Copie după carnetul de muncă, extras REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare/management în cadrul unei regii sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al RATB, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;

10.Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din O.U.G. 109/2011 şi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;

11. Declaratie notarială pe propria răspundere din care să rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art.5 alin.2) lit.(c) din O.U.G. 109/2011.

Citeşte şi: SRL-ul care "vinde orice" a dat lovitura, după ce s-a abonat la licitaţiile RATB

Pentru 1 reprezentant al autorităţii tutelare

Condiţii de participare:

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.5(2) lit.b) din O.U.G. 109/2011 ;

- studii superioare;

- capacitate deplină de exerciţiu;

- nu intră sub incidenţa Art. 6 şi Art. 7 din O.U.G. 109/2011

Vezi aici: DEZVĂLUIRILE fostului șef RATB: Veniturile RATB au crescut

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3. Copie după actul de identitate;

4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională;

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte că are experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al RATB şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu.

8. Copie după carnetul de muncă, extras REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. 109/2011 şi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;

Citeşte şi: Fostul şef RATB: Nu există lege care să oblige bucureştenii să taxeze călătoria. Ce spune RATB

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de 25.09.2015, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucuresti, aflat în Splaiul Independentei nr. 291 – 293, sector 6, etajul 5, Direcţia Managementul Resurselor Umane - Secretariatul Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie.

Fostul director RATB: Primăria Capitalei nu a virat Regiei 80 milioane lei din subvenție

Evaluarea/selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor art. 5-7 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârilor C.G.M.B. aplicabile.

Conducerea RATB, schimbată pe bandă rulantă

În ultimii doi ani, la conducerea RATB s-au perindat patru directori generali. Înaintea lui Vincenţiu Daniel Antonescu a fost Daniel Doman, care l-a înlocuit pe Valeriu Bunea, numit şef la RATB după demisia lui Adrian Mihai Câmpurean, din iulie 2013. Şi CA al RATB a fost revocat din funcţie de mai multe ori în această perioadă.

În luna februarie a acestui an, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) i-a revocat din funcție pe membrii Consiliilor de Administrație din cadrul RATB și RADET. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare. În locul celor revocați au fost numiți 8 noi membri. Decizia a fost luată din cauza situaţiei dezastruoase în care se află cele două regii şi din cauza performanţelor foarte slabe înregistrate de actualele consilii de administraţie.

La începutul lunii iunie a anului trecut, aleşii locali au organizat un concurs pentru ocuparea celor 6 posturi de membri ai Consiliului de Administraţie al RATB, după ce, în aprilie 2014, CGMB a decis revocarea membrilor din CA ai RATB.

La jumătatea lunii iunie a anului trecut, Consiliul de administraţie interimar al RATB l-a numit în funcţia de director general al RATB pe Vincenţiu Daniel Antonescu.

Vincenţiu Daniel Antonescu ocupa funcţia de director general al RATB de la jumătatea lunii iunie a anului trecut. El l-a înlocuit pe Daniel Florentin Doman, care a demisionat, din "motive personale" de la şefia RATB pe 12 iunie. Doman, patronul unei firme pe pierdere, fusese selectat, prin concurs, în funcţia de director general al Regiei.

Fostul şef al RATB era patronul unei firme falimentare şi acţionar la producătorul desenelor Bălănel şi Miaunel.

În noiembrie 2013, RATB a anunţat că organizează concurs pentru 8 posturi de directori, selecţia fiind valabilă inclusiv pentru postul de director general.

Pe 25 iulie 2013, Adrian Mihai Câmpurean a demisionat din funcţia de director general al RATB, nemulţumit fiind de bugetul insuficient pe care îl avea la dispoziţie ca să modernizeze Regia pe de transport a Capitalei. O lună mai târziu, toţi directorii RATB au fost demişi, în urma unei anchete făcută de GuvernValeriu Bunea a fost atunci numit în funcţia de director general interimar al RATB, în locul lui Adrian Câmpurean.

RATB, cu conturile blocate de Fisc şi amendată de ANPC

Pe 21 iulie, ANAF a instituit popriri pe conturile RATB. Măsura este cauzată de datoriile foarte mari ale Regiei. Astfel, RATB nu va mai putea face alte plăți, cu excepția salariilor. Nu se mai pot efectua plăți către furnizori, iar societatea nu poate face achiziții publice, atât timp cât are conturile blocate. RATB precizează că datoriile provin din taxa pe valoarea adăugată care include și subvenția acordată beneficiarilor de gratuități și reduceri (pensionari, elevi, studenți etc) pentru perioada septembrie 2007- martie 2013. RATB a contestat în instanţă debitul calculat de ANAF, iar acum procesul este în faza de recurs.

Reprezentanții Regiei au precizat apoi că transportul public nu va fi oprit, cheltuielile necesare funcţionării putând fi acoperite de subvenţia lunară primită de la Primăria Municipiului Bucureşti.

În plus, Regia a fost amendată cu 150.000 lei de ANPC, pe 17 iulie. Conform inspectorilor ANPC, au fost descoperite incalcari grave ale prevederilor legale privind asigurarea conditiilor de transport public. Raportul arată că mai multe mijloace RATB nu asigura conditiile de siguranta si igiena corespunzatoare. Vezi AICI reacţia RATB, după ce a fost AMENDATĂ de ANPC pentru mizerie şi condiţii nesigure de transport.

Vincenţiu Daniel Antonescu a dat asigurări că până la finele lunii august Regia va finaliza igienizarea tuturor mijloacelor de transport în comun.

Anterior, RATB a solicitat CGMB să aprobe scumpirea călătoriei cu transportul public, dar şi eliminarea unor gratuităţi pentru anumite persoane. Potrivit lui Vincenţiu Daniel Antonescu, solicitarea înaintată CGMB în vara acestui an este cea de-a treia din 2015 și a 15-a din ultimii ani. Prețul biletelor de călătorie cu mijloacele RATB a rămas neschimbat din anul 2008, când s-a obținut o creștere de la 1,1 lei la 1,3 lei/călătorie. 

Probleme majore la RATB: 30% din liniile de tramvai, pericol pentru călători

Liniile de tramvai din Capitală au nevoie urgentă de reparații. În acest moment, RATB întâmpină mari probleme în a menţine în funcţiune la un standard de calitate şi de mediu liniile de tramvai din Capitală. Afectate de aceste probleme sunt 30% din liniile de tramvai ale RATB. Astfel, din cele 24 de trasee acoperite de RATB cu tramvaiele, 11 sunt pe lista cu probleme.

Multe autobuze din Bucureşti sunt trase pe dreapta din cauza pieselor lipsă, iar multe dintre autovehiculele cu aer condiţionat sunt lăsate în garaj.

Vezi şi: Bucureștenii, INDIGNAȚI de condițiile din RATB. Ce probleme au călătorii. VIDEO

           Care sunt soluţiile propuse de viceprimarul Capitalei pentru salvarea RATB-ului

           Transportul în comun din București se unește cu transportul din Ilfov

Etichete: Consiliul de Administraţie, Consiliul General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, RATB, Regia Autonomă de Transport Bucureşti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h