Proiectele care vor schimba TOTAL centrul Capitalei, pe agenda CGMB. Şedinţa a fost suspendatăConsiliul General al Municipiului București urma să decidă, în ședința de joi, dacă aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru 19 proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), proiecte care vor schimba total centrul Capitalei. Printre proiectele luate în discuție se numără reabilitarea și transformarea Bulevardului Unirii în zonă pietonală, construirea a două poduri noi peste Dâmbovița, noi trasee şi piste pentru biciclişti, dar și reabilitarea Pieței de Flori și înfințarea a două noi muzee. 

Proiectele din PIDU care vor schimba TOTAL centrul Bucurestiului, mai aproape de realizare
Proiectele din PIDU care vor schimba TOTAL centrul Bucureștiului, mai aproape de realizare

UPDATE Proiectele prin care se aprobau indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate nu au intrat în discuţia CGMB. Şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce consilierii generali au discutat şi aprobat o serie de alte proiecte.

Proiectele din PIDU care urmau să se discute joi în şedinţa de azi au valoare totală de circa 925 de milioane de lei.

Despre ce proiecte este vorba:

Traseu prioritar pietonal și de bicicliști în centrul Capitalei

Valoarea investiției, cu TVA: 755.430 lei
Durata de realizare: 44 de luni

Proiectul presupune realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe mai multe strazi din centrul Bucureştiului. Şi anume:

- str. Smardan intre str. Lipscani si str. Selari
- str Lipscani intre str. Eugen Carada si str. Smardan
- str. Eugen Carada
- strada Academiei intre str. Doamnei si Piata Revolutiei
- Calea Victoriei intre Piata Amzei si str. Gen Berthelot
- str. Episcopiei intre str. Constantin Esarcu si str. Arthur Verona.
- str. Pictor Arhur Verona intre bd. Magheru si str. Xenopol
- str. Xenopol intre str. Eremia Grigorescu si str. Deonisie Lupu
- str. Eremia Grigorescu intre Piata ALexandru Cantacuzino si Piata Lahovary

- str. Tache Ionescu intre Piata Lahovary si str. Mendeleev;
- str. Piata Amzei intre Piata Amzei si Calea Victoriei;
- str. gen. Berthelot intre str. Lutherana si Calea Victoriei
- str. Lutherana intre str. Stirbei Voda si str. gen. Berthelot
- str. Ion Campineanu intre str. Stirbei Voda si Ion Brezoianu
- str. Ion Brezoianu intre str. Ion Campineanu si str. Lipscani
- str. Uranus intre Calea 13 Septembrie si Calea Rahovei
- Calea Rahovei intre str. Uranus si bd. Libertatii
- bd. Libertatii- traversare str George Georgescu
- str. George Georgescu intre bd. Libertatii si bd. Unirii

Reabilitarea Bulevardului Unirii, de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii

Valoarea investiției, cu TVA: 68.483.700 lei
Durata de realizare: 18 luni 

Proiectul prevede transformarea acestei porțiuni din bulevard într-un pietonală, dar și reabilitarea fântânilor. În noua zonă de promenadă de pe Bd. Unirii vor fi amenajate spații pentru târguri spontane și expoziții.

Mai precis, Bulevardul Unirii ar urma să devină pietonal în cinci etape:

1. Va fi realizat un parcaj subteran in Piata Constitutiei
2. Partea carosabilă va fi ridicată la același nivel cu trotuarele
3. Pe ambele sensuri se elimina parcarea de lângă trotuar și banda respectivă devine una pentru circulatia masinilor. Concomitent, banda de langa fantani devine pietonala (pe fiecare sens)
4. Traficul se reduce la un fir pe sens și va fi concentrat pe zona de nord față de axul central (inspre Palatul de Justiție). De asemenea, zona pietonală va fi extinsă în partea de sud a bulevardului (unde acum se circulă pe sensul Piața Constituției - Piața Unirii) pentru realizarea unei zone deschise pietonale. Tot în această etapă vor fi amenajate piste duble de biciclete, dar și o zonă ludică și un amfiteatru.
5. Tot bulevardul devine pietonal. Va fi doar o banda pe sens pentru transportul public.

Noul pod Mihai Vodă, amenajat peste Dâmboviţa şi parcaje subterane

Valoarea investiției, cu TVA: 141.953.080 lei
Durata de realizare: 44 luni 

Proiectul vizează realizarea unui pod pietonal şi pentru biciclişti care traversează Dâmboviţa şi Splaiul Independenţei în dreptul străzii Lipscani. Podul este conceput sub forma unei camere urbane, incluzând funcţii publice: spaţii de întâlnire, platforme de observaţie şi odihnă. Mai multe detalii și imagini privind acest proiect, AICI.


Parcare subterană în Piaţa Constituţiei şi refacerea zonei de la suprafaţă 

Valoarea investiției, cu TVA: 205.920.450 lei
Durata de realizare: 30 de luni

Proiectul, care are o valoare de 205 milioane lei, vizează realizarea unei parcări subterane pe trei niveluri în Piața Constituției, cu 1000 de locuri de parcare, dar și lucrări de modificare privind căile de comunicaţie, precum şi amenajări de spaţii verzi.

Reconstruirea "Podului Calicilor", amenajarea zonei de lângă Biserica Domniţa Bălaşa, parcare subterană, amenajare urbană lângă Palatul de Justiţie"

Valoarea investiției, cu TVA: 103.582.430 lei
Durata de realizare: 35 de luni

Proiectul propune reconstruirea Podul Calicilor, dar și amenajarea unui parc cu spaţiu verde, arbori, alei pentru promenada și trotuare pentru plimbări cu bicicleta în zona Bisericii Domniţa Bălaşa, situată în spatele blocurilor din Piaţa Unirii, lângă Palatul de Justiţie. Sub parc este prevăzută și construirea unei parcări subterane.

Podul Calicilor va traversa râul Dâmboviţa, fiind situat în prelungirea strazilor Sfintii Apostoli pe malul drept si str. Selari pe malul stâng si va fi utilizat exclusiv pentru traficul pietonal si de biciclisti. 

Proiectul Cheiul Dâmboviţei Unirii – Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor

Valoarea investiției, cu TVA: 27.547.800 lei
Durata de realizare: 18 luni

Proiectul vizează extinderea trotuarului de pe Splaiul Independenței, aferent malurilor Dâmboviței, construirea unei platforme de belvedere în zona Izvor- cotul Dâmboviței, reabilitarea debarcaderului și a podului pietonal, crearea unor treceri de pietoni de poduri și piste pentru biciclete.

Traseul este complementar proiectului Podul Calicilor, menționat mai sus, urmând ca traseele de pe Chei și de pe Pod să fie conectate.

Parcare subterană la Sala Palatului 

Parcaj subteran Nord

Valoarea investiției, cu TVA: 80.876.020 lei
Durata de realizare: 30 de luni

Parcaj subteran Sud

Valoarea investiției, cu TVA: 755.522.160 lei
Durata de realizare: 17 luni

Proiectul prevede construirea unei parcări subterane sub spațiul verde de lângă Sala Palatului și reamenajarea parcului. Reamintim că acest proiect a fost contestat de două asociații de proprietari de pe strada Ion Campineanu, întrucât proiectul presupune tăierea a 137 de arbori, pentru a putea fi realizată parcarea.

"Parcarea nordică dispune de circa 500 de locuri și cea sudică de circa 450 de locuri. Pentru parcarea subterană intrarea și ieșirea sunt poziționate de-a lungul străzii Ion Câmpineanu (o bandă de acces), respectiv perpendicular pe strada Știrbei Vodă în dreptul Palatului Regal (două benzi de acces)", se precizează în proiect.

În fața Sălii Palatului vor fi amenajate zone pentru promenadă și pentru expoziții în aer liber, dar și un spațiu public de odihnă cu o fântână arteziană. De asemenea, în centrul grădinii publice va fi amplasat un amfiteatru.

Nod intermodal de transport la Piaţa Romana

Valoarea proiectului: 10.852.930 de lei, cu TVA
Durata de realizare: 14 luni

Proiectul presupune amenajarea trotuarelor de la Piata Romana în zona statiilor RATB şi a gurilor de metrou şi face parte din proiectul pasajului pietonal subteran din zonă, care leagă stațiile de RATB de la suprafață cu cea de metrou și cu viitoarele stații de taxi create.

Parcare subterană în zona Uranus – Piaţa Rahova și modernizarea spaţiului Piaţei de Flori "George Coşbuc"

Valoarea investiției, cu TVA pentru parcare: 23.695.640 lei
Durata de realizare: 18 luni

Valoarea investiției, cu TVA pentru amenajarea pietei: 17.326.090 lei
Durata de realizare: 12 luni

Proiectul propune construirea unei parcări subterane cu 360 de locuri sub Piața Rahova și parțial sub Piața de Flori.

Totodată, se dorește reconfigurarea Pieței de Flori prin organizarea unui spațiu pavilionar, cu reabilitarea corpurilor existente și amplasarea de mobilier urban, precum și punerea în valoarea a monumentelor din zonă. 

"Înspre Calea Rahovei este propusă salubrizarea terenului și eliminarea construcțiilor cu caracter improvizat. Sunt propuse a fi reabilitate și refuncționalizate corpul dinspre Bd. Coșbuc și corpul de piață construit în aceeași perioadă, dinspre calea Rahovei. Cele două ganguri ale clădirii pieței, în prezent obturate, vor fi redate în folosință, realizând un parcurs coerent între cele două jumătați ale terenului , care până acum funcționau independent ca piață agro-alimentară, și piața de flori improvizată", după cum explicau arhitecții care au realizat proiectul.

Noile construcții vor fi realizate din metal sau lemn, cu închiderile rabatate sau etanșe. 

Înființarea unui muzeu în Centrul Vechi

Valoarea investiției, cu TVA: 8.979.990 lei
Durata de realizare: 9 luni

Proiectul prevede înființarea Muzeului Multiculturalismului într-un imobil de pe str. Franceză 68. La parter ar urma să fie amenajat un spațiu de recepție, la etajul 1- o sală pentru evenimente, iar expozițiile permanente a muzeului, denumite Multiculturalismul în București și Centrul Vechi și Multiculturalismul în România, urmează să fie amenajate la etajele 2, respectiv 3. Etajele 4 și 5 ar urma să găzduiască expoziții temporare.

Modernizarea spaţiului din zona Mănăstirii Antim și amenajarea de parcări

Valoarea investiției, cu TVA: 11.576.580 lei
Durata de realizare: 14 luni

Proiectul prevede transformarea zonei din fața mânăstirii Antim într-una pietonală, dar și crearea de piațete publice între Bulevardul Unirii și mânăstire, dar și între Bd. Libertății și Schitul Maicilor. Totodată, vor fi stabilite zone pentru parcare și va fi amplasat mobilier urban.

Conservarea şi consolidarea ruinelor Hanului Stavropoleos şi amenajarea unui mic muzeu

Valoarea investiției, cu TVA: 12.954.866 lei
Durata de realizare: 24 de luni

Proiectul presupune lucrări de consolidare şi restaurare a catacombelor de la Hanul Stavropoleos. Acestea au fost identificate când au fost realizate lucrările de pe străzile Stavropoleos și Poștei. Proiectul presupune și amenajare spațiului public adiacent, dar și amenajarea unui mic muzeu şi devierea rețelelor edilitare.

Curtea Meşteşugarilor

Valoarea investiţiei: 6,6 milioane de lei cu TVA
Durata de realizare: 9 luni

Acest proiect vizează revitalizarea Curţii Meşteşugarilor, din Centrul Vechi, respectiv clădirea de pe strada Covaci 13.

Reconfigurarea Căii Griviţei, între Gara de Nord şi Calea Victoriei

Valoarea proiectului: 30.000.000 lei
Durata de realizare: 12 luni

Proiectul presupune reamenjarea arterei, aducerea trotuarelor la nivel cu carosabilul, desfiinţarea parcărilor de pe o parte a strazii, amenajarea de trotuare mai late şi piste pentru biciclete. 

Reconfigurarea Căii Moşilor, între Strada Baraţiei şi Bulevardul Carol I

Valoarea investiţei: 24.300.000 lei
Durata de realizare: 12 luni

Proiectul presupune reamenjarea arterei, aducerea trotuarelor la nivel cu trotuarul, eliminarea parcărilor ad-hoc şi amenjarea de spaţii pietonale şi piste pentru biciclete.

Reamenajarea Parcului Izvor

Valoarea investiţiei: 63.000.000 lei
Durata de realizare: 18 luni

Proiectul prevede refacerea parcului, o anticameră cu două intrări: una spre Muzeul Naţional de Artă Contemporana şi alta spre centrul Vechi, dar şi ca aleiile pietonale ale parcului să fie trasate pe locul vechilor strazi ale cartierului Uranus.

Punerea în valoare a monumentelor de for public

Valoarea investiţiei: 11.700.000 lei
Durata de realizare: 12 luni

Proiectul presupune punerea in valoare a mai multor statui, prin amenajarea spaţiilor din jurul acestora. 

Statuile incluse sunt: 
- Ansamblul Monumentul luliu Maniu
- Monumentul si fantana Luigi Cazzavilan
- Monumentul Mihail Kogalniceanu
- Monumentul lui C.A. Rosetti
- Monumentul Kilometrul 0
- Monumentul Constantin Brancoveanu
- Monumentul Barbu Catargiu
- Monumentul Lupoaica Romei
- Monumentul Alexandru Lahovary
- Ansamblul monumental Rondul Roman
- Monumentul Ion I.C.Bratianu
- Monumentul Alergatorii
- Statuia lui M. Eminescu
- Statuia lui I.L. Caragiale
- Monumentul Gh.Gr.Cantacuzino
- Monumentul lui Corneliu Coposu

Etichete: centru București, PIDU, Pod Mihai Vodă, unirii pietonal

0/7 COMENTARII
S-a suspendat..
27 mai 20:42
+0
VOTURI
-0
pentru ca nu se stie cine va lua 20% spaga. PSD astepta sa castige Firea si la cat costa proiectele sa-si ia partea. Niste jegosi...Hai Nicusoare...
Portic
27 mai 14:46
+0
VOTURI
-0
Bogdane, stii ce-i mai rau decat un hipster? Un anti-hipster!
Ai idei foarte pertinente, dar cand ai luat-o pe aratura cu hipsterii tai, m-ai pierdut. Du-te calmeaza-te si revino cand te poti exprima coerent. Gen.
gabi
26 mai 20:53
+0
VOTURI
-0
Foarte corect, poate disparsi ciorile tiganesti care noaptea stau linga Palat Justitie si jandarmii nu le vad.
zwe
26 mai 19:04
+0
VOTURI
-0
Şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum

Propun sanctionarea disciplinara a consilierilor care nu se prezinta la sedinte. Sunt platiti mult prea bine ca sa nu fie prezenti la acele sedinte si sa nu voteze proiecte, indiferent ca da sau nu.
La trei absente sa fie dati afara, eventual si cu plata unor despagubiri pentru CGMB. Consiliul nu este pusculita personala a tuturor parvenitilor.
Vrei sa fii consilier, atunci asuma-ti si niste raspunderi. Nu vrei raspunderi, mergi la salile de pariuri si bea-ti viata, dar lasa orasul pe unora care chiar vor sa faca treaba.
ZNF
26 mai 18:33
+0
VOTURI
-0
"Reamenajarea Parcului Izvor"....DISPARITIA A APROX. 5000 MP DIN PARC ...PREA SCUMP !!!
bogdan71
26 mai 16:36
+0
VOTURI
-0
44 de luni pentru podul Mihai Voda ? Care in plus va fi doar pietonal - asta e nesimtire curata. Un pod in zona Mihai Voda trebuie facut, dar prelungind Bd. Libertatii astfel incat sa nu se termine in Splai. Iar podul trebuie prevazut cu linie de tramvai, legatura cu Bd. Regina Maria. Orasul trebuie gandit pragmatic, lasand prostiile hipsteresti cel mult pe hartie. Iar fara un transport public mult imbunatatit, degeaba se fac zone pietonale si piste de biciclete, pentru ca vor fi in continuare sufocate de masini parcate sau aflate in trafic.
Centrul Vechi
26 mai 14:57
+0
VOTURI
-0
Centrul Vechi parca era pietonal. S-au bagat o groaza de bani in amenajari, bariere, pilitieni locali...
Acum, Centrul Vechi e o imensa parcare.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h