Cine poate beneficia de SCUTIREA de la plata TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, în Sectorul 4REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI 2015. SCUTIRE TAXĂ REABILITARE. Consilierii locali ai Sectorului 4 au aprobat în ședința ordinară din luna mai procedura de întocmire a dosarelor și metodologia de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor care au venituri mici sau sunt pensionari, veterani de război. Reamintim că Primăria Sectorului 4 a hotărât încă din septembrie 2014 că va plăti inițial contribuţia asociaţiei de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor, banii urmând să fie recuperaţi de la proprietari în termen de 10 ani.

Datorita UE s-ar putea crea peste 50.000 de joburi in domeniul REABILITARII TERMICE a blocurilor
Datorită UE s-ar putea crea peste 50.000 de joburi în domeniul REABILITĂRII TERMICE a blocurilor
Foto: epochtimes-romania.com

REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI 2015. Potrivit metodologiei de aprobare a scutirii de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, pot beneficia de scutirea de la plata taxei de reabilitare termică doar proprietarii ce se încadrează în prevederile Art. 14, Alin. 8 din OUG 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

În restul cazurilor, Primăria va achita la început și contribuţia ce revine asociaţiei de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor, banii urmând să fie recuperaţi de la aceasta în termen de 10 ani. Suma lunară pe care o vor plăti locatarii blocurilor ce urmează să fie reabilitate în Sectorul 4 reprezintă aproximativ 35 lei, după cum a explicat primarul Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, AICI.

SCUTIRE TAXĂ DE REABILITARE TERMICĂ. Potrivit hotărârii aprobate de consilierii local ai Sectorului 4, sumele avansate de Sectorul 4 pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenție/activităților pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, ce reprezintă contribuție proprie a proprietarilor, sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la categoriile de persoane menționate mai jos:

- persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

- persoane singure/familii care au realizat venituri medii nete lunare de persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

- veterani de război și soți/soții supravietuitor/oare ai/ale acestora;

- pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei de reabilitare termică familiile sau persoanele care se află într-o categorie enumerată mai sus se vor adresa cu o cerere scrisă la Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din cadrul Primăriei Sectorului 4, însoțită de o serie de acte doveditoare.

REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI 2015. SCUTIRE TAXĂ REABILITARE. "Scopul acordării acestor scutiri este de a depăși situațiile de dificultate care pot duce la marginalizare și excludere socială a acestor persoane singure/familii ce nu pot susține financiar reabilitarea termică a locuinței și care ar elimina posibilitatea de a beneficia de reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea blocurilor de locuințe și ca efect reducerea costurilor de încălzire. De asemenea, reabilitarea termică are ca scop și ameliorarea aspectului urbanistic al sectorului", se arată în raportul de specialitate ce însoțește hotărârea Consiliului Local Sector 4.

Condițiile în care persoana singură sau familia poate beneficia de scutire de la plata cotei de reabilitare termică sunt:

- numai pentru blocurile de locuințe care îndeplinesc condițiile OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

- numai proprietarilor pentru apartamentul de domiciliu;

- se acordă numai pentru un apartament în situația în care deține mai multe proprietăți;

- nu se acordă pentru apartamentele închiriate în domeniul public/privat;

- nu se acordă pentru apartamentele nelocuite;

- să nu dețină mai mult de un singur mijloc de transport pe familie/persoană singură;

- locatarilor care nu au dobândit calitatea de moștenitor;

- să nu aibă alte proprietăți (terenuri/clădire).

SCUTIRE TAXĂ DE REABILITARE TERMICĂ. Acte necesare pentru completarea dosarului de aprobare a scutirii de la plata cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor persoane fizice. După caz:

- copie B.I., carte de identitate sau carte de identittate provizorie, în cazul cetățenilor români;

- carnet de identitate, legitimația de ședere temporară sau document de identitate, eliberat de autoritățile române competente, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;

- copie certificat de naștere al copilului;

- copie certificat de căsătorie;

- copie certificat de dedes;

- adeverință venit net din ultima lună - eliberată de angajator sau declarație notarială din care să reiasă venitul ocazional lunar;

- adeverință din care să rezulte că este în evidența AMOFM - (Forțele de muncă) cu sediul în Str. Spătaru Preda nr. 12, Sector 5;

- adeverință de salariu asistent maternal;

- adeverință de salariu a îngrijitorului la domiciliul unei persoane vârstnice;

- adeverință de alocație de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau îndredințați;

- adeverință eliberată de centrul militar pentru soțiile celor care satisfac stagiu militar obligatoriu;

- adeverință eliberată de Administrația Financiară a Sectorului 4 - cu sediul în Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 2 (pentru fiecare membru major din familie)

- adeverință din care să rezulte că deține sau nu autoturism (pentru fiecare membru major din familie) eliberată de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 39;

- adeverință de elev sau student eliberată de unitatea de învățământ;

- taloane de plată pensie (din ultima lună) de limită de vârstă sau anticipată, invaliditate, urmaș, militară, de nevăzători sau orice altă categorie de pensie;

- talon de plată pentru asistentul personal al unei persoane cu handicap;

- talon de plată al ajutorului de șomaj;

- talon de plată al ajutorului acorcat persoanelor cu handicap și copie certificat handicap;

- talon plată alocație de stat;

- hotărâre judecătorească definitivă de încredințare minori și actualizare pensie de întreținere;

- hotărâre judecătorească definitivă de divorț;

- hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial al minorului;

- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

- acte doveditoare de venituri nete realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spațiilor de locuit sau altor bunuri, mobile și imobile altele decât locuința minimă și bunurile necesare nevoilor familiale;

- acte din care să reiasă regimul juridic al locuinței - copie;

- declarația notarială pentru copii neșcolarizați;

- declarație notarială pentru persoanele care nu au nici un fel de pensie;

- acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul proprietar sau, după caz, care atestă calitatea de moștenitor;

- dosar cu șină.

REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI 2015. Potrivit hotărârii de consiliu, se solicită adeverințele de șomer și pentru copii neșcolarizați care au vârsta cuprinsă între 16-18 ani, cât și pentru mamele ale căror ultim copil a împlinit vârsta de 7 ani (dacă nu fac dovada că realizează un venit).

Mai mult, în hotărâre se menționează că nu sunt considerați membri ai familiei nepoții trecuți la cotele de întreținere, aflați în supravegherea bunicilor în timpul de lucru al părinților ce locuiesc la altă adresă.

REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI. Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc faptul că "Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari se recuperează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale". 

REABILITARE TERMICĂ BUCUREȘTI. Amintim că potrivit Art. 14 din OUG nr 18/2009:
(1) Prin excepție de la prevederile art. 13, autoritățile administrației publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, pe lângă cota de 30%: 

a) preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociației de proprietari. Autoritățile administrației publice locale pot hotărî cu privire la măsurile aplicabile în vederea recuperării sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea; 

b) preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuințe aflat/aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin. 

(2) Condițiile de preluare și criteriile de selecție pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 

Etichete: acte, condiţii, dizabilitati, dosar, handicap, pensionari, REABILITARE 2015, reabilitare termica Bucuresti, scutire, Sectorul 4, taxa, taxă reabilitare, venituri mici, veterani

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h