CINETic: Laboratorul Design Decor Virtual și Realitate AugumentatăLaboratorul Design Decor Virtual și Realitate Augumentată din cadrul „CENTRULUI INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic" are ca obiectiv generarea de tehnici noi și suporturi de tip inovator pentru realizarea de decoruri virtuale, având ca scop crearea unor tehnici imersive fiabile, accesibile și care să crească caracterul de reprezentare virtuală.

CINETic
CINETic

Laboratorul are două spații principale, un spațiu de producție amenajat la subsolul clădirii și spațiul dedicat proiectării și generării de decor la etajul 1 al clădirii. Laboratorul este dotat cu 2 echipamente state of the art pentru generare obiecte 3D care compun o linie tehnologică inovativă proprie, ce integrează capacități de proiectare analogă și computerizată.

Potențialul laboratorului este de a facilita munca de cercetare a minimum 10 cercetători și doctoranzi, interni și externi.
Se vor utiliza alături de tehnicile digitale, tehnici tradiționale, o temă permanentă de cercetare fiind mixtura tehnicilor de creație.

Teme de cercetare importante vor putea fi dezvoltate în colaborare cu doctoranzi și cercetători în științele educației și comunicare socială, în colaborare cu Laboratorul de dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin experiențe imersive. Strategii educaționale bazate pe imagine interactivă dedicate copiilor din medii defavorizate sau cu probleme de dezvoltare personală își vor găsi rezolvarea prin cercetare interdisciplinară.

În cadrul Laboratorului de Design Decor Virtual și Realitate Augmentată se vor dezvolta programe de cercetare și programe educaționale de generare a decorurilor virtuale pe diferite tipuri de suprafețe, de la ecrane tradiționale, ecrane digitale sau ecrane neconvenționale, la suprafețe special fabricate.

Direcțiile de cercetare sunt:

– realizarea de scenografii imersive 3D și 2D cu vizualizare directă sau pe baza de sisteme optice (de exemplu ochelari de polarizare);
– realizarea de scenografii virtuale pe suprafețe neconvenționale;
– interacțiunea om – computer și generarea de mișcare a obiectelor reale și virtuale prin interacțiune cu omul;
– tehnici de creație de grafică computerizată în diverse medii;
– tehnologii de realitate augmentată.
Studioul de Design de Realitate Virtuală și augmentată utilizează capacitățile studioului de interacțiune digitală și are următoarele dotării proprii principale:
-computere pentru generarea de decoruri virtuale;
-scaner 3D;
-printer 3D, CNC ROUTER.

În cadrul proiectelor de cercetare se pot dezvolta tehnici de lucru cu echipamentele achiziționate integrând în decorul virtual, atât elemente de capturare a mișcării prin senzori, cât și interpreți reali.

Laboratorul este situta la subsolul clădirii, unde parcarea subterană a fost transformată în proporție de 50 la sută în atelier de producție și aici va fi amplasat CNC Router-ul cu o suprafață utilă de generare a modelelor de aprox 2/3 m cu posibilitatea de lucru în 4 axe și multiple instrumente de tăiere cu schimbare automată în lemn, MDF sau metale neferoase. O zona de cooperare cu mediul economic este a designului industrial și de produs prin posibilitatea de a genera machete la scară 1-1 sau prezentări virtuale. CNC router-ul permite, prin împărțirea în felii de dimensiuni 0,10X0.3X2.m, a oricărei dimensiuni finale a produsului din modulele respective. Echipamentul poate fi folosit în mod primar pentru generarea de obiecte de decor și suprafețe de proiecție în spațiu de tip studio sau în spații exterioare.

În cadrul laboratorului se poate genera computerizat decor de la stadiul de proiect până la producerea suprafețelor de proiecție sau a obiectelor de decor cu posibilitatea de a le utiliza în spațiile Laboratorului de Interacțiune Digitală sau în spațiile de spectacol și filmare ale universității, precum și in alte spații tip studio sau exterioare. Cu ajutorul imprimantei 3D se vor putea realiza obiecte cu o mare rezoluție fie elemente de recuzită sau măști de cauciuc sau elemente de machetă sau prototipuri cu mare rezoluție. Tehnolgia utilizată de imprimanta 3D este prin injectarea într-un material suport.

Opțiunile de utilizare a echipamentelor de captare și prelucrare digitală din celelalte laboratoare CINETic dau posibilități de creație și cercetare unice bazate pe captare (filmarea sau fotografierea) elementelor de decor reale (clădiri, obiecte etc) și integrarea acestora în spații virtuale după manipularea lor computerizată. Impactul asupra creațiilor spectaculare poate avea un caracter imediat.

Misiunea Laboratorului este atât de a genera tehnici noi, cât și de face accesibile tehnicile acestea atât la nivelul specialiștilor și a studenților, cât și la nivelul publicului larg, consumator și utilizator.

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic" a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro.

Etichete: CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE, CINETic, Laboratorul Design Decor Virtual și Realitate Augumentată

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE