CONCURS DIRECTORI ŞCOLI. Modele de subiecte pentru proba scrisăMinisterul Educaţiei a publicat modele de subiecte pentru proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor de directori de şcoli care va avea loc în 12 octombrie.

Modele de subiecte pentru proba scrisa
Modele de subiecte pentru proba scrisă

Itemii pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar au fost concepuţi de specialişti în ştiinţele educaţiei şi psihologi, potrivit Ministerului Educaţiei.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în 12 octombrie, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei. Interviul şi evaluarea CV-ului vor avea loc în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie.

VEZI AICI MODELE DE SUBIECTE

Rezultatele vor fi afişate în 18 noiembrie, iar în 21-23 noiembrie vor putea fi depuse contestaţiile.

Ministerul Educaţiei a transmis, în 15 septembrie,inspectoratelor şcolare judeţene o notă cu informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Una dintre cele mai importante precizări vizează criteriul de vârstă. Astfel, se pot înscrie pentru susţinerea concursului inclusiv cadrele didactice care, în anul şcolar 2016-2017, au obţinut acordul pentru menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta standard de pensionare.

În vederea pregătirii probei scrise, candidaţii vor parcurge capitolele 1, 2 ,3, 4 şi 8 din volumul "Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale" de T. Bush (Editura Polirom, Iaşi, 2015), capitolul 9 din volumul "Învăţarea vizibilă", de J. Hattie (Editura Trei, Bucureşti, 2014) şi capitolul 4 din "Analiza sistemului de învăţământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaţionale bazate pe date", autori O. Apostu et al. (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2015).

Resursele bibliografice privind legislaţia sunt utile doar pentru pregătirea interviului, precizează Ministerul Educaţiei.

Referitor la proba de evaluare a CV-ului susţinută în faţa comisiei judeţene de concurs, Ministerul Educaţiei arată că la criteriul "Participare la stagii de formare/perfecţionare în specialitate şi/sau management educaţional în străinătate" vor fi punctate şi vizitele de studiu, participarea la sesiuni/grupuri de lucru, la schimburi de experienţă sau la conferinţe.

La criteriul "Studii", acelaşi regim de punctare îl vor avea şi cursurile efectuate, în regim postuniversitar, în cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic.

În ceea ce priveşte cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie, se acordă punctajul maxim şi candidaţilor care prezintă în foaia matricolă/suplimentul diplomei de licenţă/absolvire o limbă străină de circulaţie internaţională studiată ca disciplină pe parcursul studiilor.

În legătură cu oferta managerială prezentată în cadrul interviului, aceasta trebuie să conţină două elemente: analiza proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ şi un plan operaţional pentru o durată de un an, în situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ pentru care candidatul s-a înscris există proiect de dezvoltare instituţională în derulare, cât şi o propunere de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ şi un plan operaţional pentru o durată de un an în situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituţională sau valabilitatea acestuia a expirat.

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru fiecare probă de concurs din cele trei, punctajul maxim este 50, iar punctajul minim de promovare a probei este 35.

Sunt declaraţi "admişi" candidaţii care au realizat cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă, respectiv un punctaj total de cel puţin 105, rezultat din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs. Este declarat "promovat" la concurs candidatul "admis" care a obţinut cel mai mare punctaj total.

Etichete: concurs directori şcoli, directori şcoli, modele subiecte concurs directori şcoli

0/7 COMENTARII
Craignat
15 Nov 20:51
+0
VOTURI
-0
Приобрести можно на веб-сайте http://mang.bestseller-super.ru

Как возможно очень быстро и вкусно похудеть - сироп мангустина!
В связи с сегодняшними реалиями жизни, когда между домом и работой практически не остается свободного времени, чтобы позаботиться о себе, все острее в обществе стоит вопрос излишнего веса. Люди, а в особенности женщины, желающие похудеть, пьют таблетки и порошки, которые в теории могут помочь. Только практикой этого не происходит. Оно и не удивительно – любая девушка неповторима, обобщающий метод избавления от лишнего веса не работает.
Но принципиально новый мангустин для похудения выделяется от всех остальных известных продуктов. И сейчас вы узнаете благодаря чему.
Набрать избыточный вес не страшно, страшно жить с этой проблемой!
Избыточный вес – проблема, которая отравляет жизнь основной массе представительниц прекрасного пола. Исследования врачей демонстрируют, что больше 90% полных людей страдают от низкой самооценки и недовольны своим телом, что отражается на их личной и общественной жизни.
Это не голословные заявления, а реальный факт: лишний вес
Craignat
06 Apr 07:19
+0
VOTURI
-0
Wag! is the #1 dog walking app to book a dog walker on-demand, or at your convenience. Experience every step of your dog’s walk through text updates, live GPS tracking, pee/poo notifications, and photo report cards.
Visit site: https://trackleads.pro/sfehb020yd1O205e
Kennethpearf
03 Apr 04:00
+0
VOTURI
-0
PENILUX — популярное средство для крепкого стояка у мужчин от 18 до 80 лет.
Сайт: http://tfetowif.bestseller-super.ru
Kennethpearf
03 Apr 02:43
+0
VOTURI
-0
PENILUX — популярное средство для крепкого стояка у мужчин от 18 до 80 лет.
Сайт: http://tfetowif.bestseller-super.ru
Sidneyadago
03 Apr 02:05
+0
VOTURI
-0
Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/
Sidneyadago
03 Apr 02:04
+0
VOTURI
-0
Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/
Mihai
10 Oct 21:22
+0
VOTURI
-0
Mafia si increngaturile din sistem sunt preamari si prea multe ca aceia care au fost directori sa nu mai fie...Ma bucur insa ca au mai cazut din ei(nume grele) la inscriere.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE