CONCURS la ROMATSA: Se fac cursuri de formare şi pregătire pentru controlori de traficCei care vor să devină controlori de trafic pot participa la concursul organizat de ROMATSA, în această perioadă. Mai jos puteţi vedea care sunt criteriile de selecţie.

Probleme la softul ROMATSA, descoperite in urma unui control
Probleme la softul ROMATSA, descoperite în urma unui control
Foto: compania

R.A.ROMATSA „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian", de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, organizează o sesiune de recrutare şi selecţie a personalului care va urma un curs de formare în vederea pregătirii pentru obţinerea licenţei de Controlor Trafic Aerian stagiar.

Condiţiile de înscriere la recrutare şi selecţie sunt următoarele:

vârsta minimă 18 ani (vârsta sub 30 de ani a candidatului constituie avantaj);

absolvenţi cel puţin de studii medii cu diplomă de bacalaureat;

cunoştinţe avansate de limba engleză (nivel „Higher Intermediate");

să nu deţină sau să nu fi deţinut licenţă de controlor de trafic aerian stagiar sau licenţă de controlor de trafic aerian;

candidaţii care au mai fost testaţi la R.A. ROMATSA sau de o altă organizaţie cu testul FEAST în ultimele 24 de luni faţă de data prezentului anunţ , vor trebui să îşi dea consimţământul scris pentru folosirea rezultatelor testării la care au fost deja supuşi;

in cazul în care rezultatele obţinute nu corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, acestea nu vor putea fi considerate ca fiind acceptabile pentru R.A. ROMATSA, fapt ce va fi adus la cunoştiinţa candidatului;

in cazul in care rezultatele obtinute corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, candidatii vor participa direct la următoarea probă a sesiunii de selecţie nesusţinuta anterior;

candidaţii care au mai fost testaţi în ultimele 24 luni, indiferent de organizaţie care nu îşi vor da acordul pentru folosirea rezultatelor obţinute sau care nu vor informa RA ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testaţi în intervalul menţionat, dar care vor fi identificaţi în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la sesiunea curentă de selecţie.

Abilităţile privind exercitarea profesiei de Controlor Trafic Aerian sunt următoarele:

orientare şi vedere în spaţiu foarte bună;

memorie bună;

gândire rapidă;

abilităţi de a lua rapid decizii corecte;

abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini;

să lucreze bine cu cifre;

spirit de lucru în echipă şi să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc);

să poată lucra corespunzător în condiţii de stres, să aibă capacitate mare de adaptare la situaţii diverse;
acuitate vizuală şi auditivă foarte bună;

să nu utilizeze substanţe psihoactive care ar putea să-i afecteze capacitatea de lucru.

Recrutarea şi selecţia se vor desfăşura începând cu data de 02.11.2015 şi vor cuprinde următoarele etape:

1. VIZITA MEDICALĂ efectuată în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS) din str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1, Bucureşti, pentru obţinerea certificării medicale clasa 3 emisă de AACR. Suplimentar faţă de cerinţele PIAC-LCTA în vigoare, vizita medicală va mai include:

examen psihologic;
examen de determinare a substantelor psihoactive;
examen radioscopic cord-pulmon;
Candidaţii care au vizita medicală în termen de valabilitate trebuie să prezinte, împreună cu certificatul medical clasa 3 emis de AACR, şi rezultatele următoarelor examinări, efectuate tot în cadrul INMAS:

examenul psihologic, efectuat într-o perioadă anterioară de cel mult 1 an faţă de data limită specificată pentru depunerea dosarului;
examenul cord-pulmon, efectuat într-o perioadă anterioară de cel mult 1 an faţă de data limită specificată pentru depunerea dosarului;
examenul de determinare a substantelor psihoactive, efectuat într-o perioadă anterioară de cel mult 15 zile calendaristice faţă de data limită specificată pentru depunerea dosarului.
Vor fi declarati "ADMIS" la vizita medicala candidatii care vor obtine "Apt clasa 3" de la AACR, "Recomandat" ca urmare a efectuării examenului psihologic, "Negativ" la examenul de determinare a substanţelor psihoactive şi „Fără leziuni pleuro-pulmonare active" la examenul radioscopic cord-pulmon.

Costurile aferente vizitei medicale din cadrul INMAS, precum și cele ale emiterii certificatul AACR sunt suportate de către fiecare candidat în parte.

2. TEST DE VERIFICARE a cunoştiinţelor de limbă engleză (listening, comprehension, speaking, eseu de 75-100 de cuvinte), pe parcursul testului (faza de speaking) se va verifica şi dicţia candidatului. Candidaţii care au mai susţinut această probă la R.A.ROMATSA într-un interval mai mic de 24 luni de la data prezentului anunţ şi au fost declaraţi "ADMIS" nu mai susţin această etapă.

3. TESTUL EUROCONTROL, în limba engleză- First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfăşura în concordanţă cu cerinţele şi recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deţinător al testului.

Testarea se desfăşoară pe calculator, on-line, pe parcursul a 2 etape, participarea la fiecare etapă fiind condiţionată de îndeplinirea criteriilor minime pentru etapa precedentă. Statutul candidatului va fi marcat cu menţiunea „INVITAT" pentru etapa FEAST II sau „Interviu", după caz. Este un test de evaluare a abilităţilor/calităţilor native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoştinţe.

4. INTERVIUL - vor participa doar candidaţii care au fost invitaţi în urma parcurgerii primelor două etape ale testului FEAST.

Interviul, se va desfăşura în limba română, a cărei cunoaştere este obligatorie.

NU SE ADMIT REPROGRAMĂRI PENTRU NICI UNA DIN ETAPELE SELECŢIEI, INDIFERENT DE MOTIV.

Planificarea candidaţilor pe serii, pentru participarea la fiecare dintre etapele menţionate mai sus, va fi afişată la sediul R.A. ROMATSA şi pe site-ul www.romatsa.ro.

În vederea înscrierii la selecţie, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente obligatorii:

cerere tip de participare la recrutare/selecţie (cererea se va descarca de pe site (www.romatsa.ro) care cuprinde şi declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a deţinut şi nu deţine licenţă de Controlor de trafic aerian stagiar sau licenţă de controlor de trafic aerian;
scrisoare de intenţie;
curriculum vitae;
copie CI;
cazier judiciar;
copii documente care să ateste studiile şi pregătirea profesională (in cazul absolvenţilor de studii superioare vor prezenta şi diploma de bacalaureat);
La înscriere se vor prezenta şi documentele originale în vederea atestării pentru conformitate a copiilor.

Dosarul se va depune până cel mai târziu la data de 26.10.2015 ora 16.00, la sediul RA ROMATSA - din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, Sect. 1, Bucureşti, camera A 005 parter – Serviciul Resurse Umane după cum urmează:

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI - între orele 10:30-16:00

VINERI - între orele 10:30-13:00

Regulamentul pentru organizarea selecţiei, poate fi consultat de candidaţi, la cerere, la sediul RA ROMATSA.

R.A. ROMATSA nu va asigura decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi vizită medicală pentru candidaţii care vor participa la selecţie şi nu va asigura locuinţă candidaţilor declaraţi ADMIS în urma selecţiei.

Detalii şi cererea de selecţie aici.

Citeşte şi: Controlorii de trafic aerian de la Otopeni:"Anul trecut am fost responsabili pentru 9 mil. de vieți"

Etichete: concurs, controlor de trafic, ROMATSA

0/1 COMENTARII
constanta
11 oct 23:17
+0
VOTURI
-0
toamna este frumoasa si bogata

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE