Corpul de control al premierului face verificări la Compania "Aeroporturi București"Corpul de control al premierului face verificări la mai multe instituţii de stat, printre care Compania Națională „Aeroporturi București", Loteria Română, CNADNR, RA-APPS, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătăţii, spitalele în care au fost internate victimele de la Colectiv și Direcția de Sănătate Publică a municipiului București. 

Potrivit unui comunicat, Corpul de control al premierului verifică la Compania Națională „Aeroporturi București, printre altele, realizarea investițiilor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii aeroportuare, eectuarea operațiunilor de întreținere și reparații ale infrastructurii aeroportuare, nmirea persoanelor care au ocupat sau ocupă funcții de conducere şi stabilirea și acordarea remunerațiilor lunare/anuale, precum și a altor avantaje membrilor consiliului de administrație și conducerii executive.

Lista actiunilor aflate în desfășurare la data de 31 mai 2016:

1. Acțiune de control "C.N.I." S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița, precum și la autoritățile administrației publice locale din județul Dâmbovița implicate în realizarea obiectivului supus controlului.

Obiective:

– Verificarea modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea și extinderea parțială a rețelelor de apă și canalizare din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița";

Alte aspecte considerate relevante.

2. Acțiune de control la Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și la entitățile aflate în coordonarea acestuia, potrivit competențelor legale.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea departamentului;

– Verificarea îndeplinirii atribuțiilor legale privind monitorizarea activităților operative ale structurilor aflate în coordonare;

– Verificarea îndeplinirii atribuțiilor privind coordonarea la nivel național a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat și asistență medicală de urgență în cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor (UPU/CPU) până la internarea în spital și a atribuțiilor privind coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a celor Salvamont, potrivit competențelor legale;

– Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

3. Acțiune de control la Ministerul Sănătății, la spitalele în care au fost internate victimele de la Colectiv și la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea fiecărei entități în parte;

– Verificarea îndeplinirii atribuțiilor care reveneau fiecărei entități în ceea ce privește elaborarea Planului Alb, valabil în cursul anului 2015;

– Verificarea îndeplinirii atribuțiilor care reveneau fiecărei entități în ceea ce privește declanșarea Planului Alb, în data de 30.10.2015.

– Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

4. Acțiune de documentare la Compania Națională „Loteria Română" S.A. cu privire la organizarea și funcționarea acesteia.

– Documentare cu privire la organizarea și funcționarea Companiei Naționale „Loteria Română"- S.A.

5. Acțiune de control la Centrul Național de Evaluare și Examinare, organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea instituției;

– Verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la inițierea, organizarea și desfășurarea, în perioada 2015 – prezent, a procedurii de atribuire a acordului-cadru cu denumirea „Achiziție manuale școlare noi pentru clasa a IV-a".

– Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

6. Acțiune de control la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor interne privind vânzarea imobilelor din domeniul privat al statului și a celor aflate în proprietatea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;

-Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

7. Acțiune de control la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de stat – „Bucureștii Noi".

Obiective:

-Verificarea respectării dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea Sucursalei de Transport „Bucureștii Noi" din cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;

-Alte aspecte considerate relevante de echipa de control.

8. Acțiune de control la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Obiective:

-Verificarea respectării dispozițiilor legale privind contractele de locațiune încheiate de RA – APPS care să cuprindă activitatea de închiriere a imobilelor cu destinația de locuință, a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință, inclusiv a sediilor pentru partidele politice și misiunile diplomatice acreditate în România;

-Alte aspecte considerate relevante de echipa de control.

9. Acțiune de control la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale privind încasarea veniturilor rezultate din activitatea economică desfășurată de entitatea controlată;

– Verificarea respectării dispozițiilor legale privind administrarea bazei materiale pentru reprezentare și protocol;

– Verificarea îndeplinirii atribuțiilor legale și a reglementărilor interne privind funcționarea bufetelor de incintă;

– Alte aspecte considerate relevante de echipa de control.

10. Acțiune de control la Compania Națională „Aeroporturi București" S.A.

Obiective:

– Realizarea investițiilor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă etc. și a altor echipamente și instalații aeroportuare;

– Efectuarea operațiunilor de întreținere și reparații ale infrastructurii aeroportuare;

– Numirea persoanelor care au ocupat sau ocupă funcții de conducere;

– Stabilirea și acordarea remunerațiilor lunare/anuale, precum și a altor avantaje membrilor consiliului de administrație și conducerii executive;

– Existența unor posibile conflicte de interese;

– Desfășurarea activității de operare la burduf;

– Atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor produse, servicii și lucrări;

– Asigurarea mentenanței sistemului perimetral de securitate la „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București S.A".

11. Acțiune de documentare la autoritățile administrației publice locale ale municipiului București, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la alte entități publice cu atribuții în domeniu, în legătură cu autorizarea privind securitatea la incendii a stadionului „Arena Națională" București.

Obiective:

– Acțiune de documentare în legătură cu autorizarea privind securitatea la incendii a stadionului „Arena Națională" București.

12. Acțiune documentare la Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, în legătură cu organizarea și executarea controalelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și care au vizat activitatea Serviciului Omoruri.

Obiective:

– Verificarea în legătură cu organizarea și executarea controalelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și care au vizat activitatea Serviciului Omoruri.

13. Acțiune de documentare la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. cu privire la finanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Suceava („Șoseaua de centură ocolitoare a Municipiului Suceava").

– Documentare cu privire la finanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Suceava" (Șoseaua de centură ocolitoare a Municipiului Suceava).

14. Acțiune de control la societățile Electrocentrale Grup S.A. și Complexul Energetic Oltenia S.A. cu privire la legalitatea operațiunilor de transfer între cele două entități al activului CTE Brăila.

Obiective:

– Verificarea cu privire la legalitatea operațiunii de transfer între cele două entități ale activului CTE Brăila.

15. Acțiune de control la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Obiective:

– Verificarea respectării dispozițiilor legale și a normelor interne ale Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale care reglementează care reglementează activitățile de colectare, înregistrare, prelucrare și publicare a datelor privind cheltuieli aferente publicității la medicamente de uz uman transmise de către producători, distribuitori și deținători ai autorizațiilor de punere pe piață;

– Verificarea tuturor aspectelor legate de sponsorizările, precum și orice alte cheltuieli efectuate de către producătorii și distribuitorii de medicamente, dispozitive medicale, aparatură medicală sau alte produse de uz medical, suportate pentru profesioniștii din domeniul sănătății, organizații profesionale, organizații de pacienți și orice alt tip de organizații care desfășoară activități referitoare la sănătatea umană, asistență medicală sau farmaceutică;

– Verificarea tuturor aspectelor legate de autorizarea medicamentelor de uz uman, a unităților de producție și distribuție angro a medicamentelor de uz uman, supravegherea unităților de producție, distribuție angro și a calității medicamentelor în piață si controlul in utilizare al medicamentelor de uz uman, precum și în reglementarea domeniului dispozitivelor medicale, supravegherea pieței de dispozitive medicale, avizarea unităților cu activități de comercializare, distribuție și prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, înregistrarea dispozitivelor medicale introduse pe piață sau puse în funcțiune în România, producătorilor interni, reprezentanților autorizați, importatorilor si distribuitorilor de dispozitive medicale, inspecția si controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare;

– Verificarea altor aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Etichete: ANM, compania Aeroporturi București, corpul de control al premierului, Loteria Română, raapps

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE