Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, publicate pe edu.roMinisterul Educației a publicat criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, dar şi noua formulă de calcul a numărului maxim de gradaţii. Profesorii care au rezultate deosebite în pregătirea elevilor îşi pot depune la şcoală dosarele pentru gradaţie în perioada 1-18 martie 2016, iar rezultatele finale vor fi afişate de către inspectoratele şcolar în luna mai.

 

Criteriile pentru acordarea gradatiei de merit in sesiunea 2016, publicate pe edu.ro
Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, publicate pe edu.ro

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 au fost publicate pe edu.ro. Este vorba despre Anexă la ordinul nr. 5557/2015.

Gradatia de merit reprezintă 25% din salariul de baza şi se acordă pe o perioada de 5 ani, începând cu dată de 1 septembrie 2016. Vezi mai jos cine poate participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, care sunt criteriile de acordare a acesteia, procedura de acordare a gradatiei de merit, precum şi calendarul.

"METODOLOGIA ŞI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Prezenţa metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.

(2) Gradatia de merit se acordă personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

[Art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede următoarele: (2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control. - N. Red]

(3) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezenţei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2 (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plata la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioada efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradatiei de merit din motive neimputabile angajatului sau că urmare a rezervarii postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

Citește mai multe pe hotnews.ro

Etichete: cadre didactice, criterii, edu.ro, gradație de merit, metodologie, Ministerul Educaţiei, profesori

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE