De astăzi, pot fi depuse cererile pentru acordarea subvențiilor la încălzire, în Sectorul 4Începând de luni, 26 octombrie, pot fi depuse cererile de acordare a subvențiilor de încălzire a locuinței, aferente perioadei 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, anunță Primăria Sectorului 4. 

De astazi, pot fi depuse cererile de acordare a subventiilor de incalzire, in Sectorul 4
De astăzi, pot fi depuse cererile de acordare a subvențiilor de încălzire, în Sectorul 4

De ajutoarele de încplzire beneficiază numai persoanele cu un venit pe membru de familie de:
- până la 615 lei, pentru familiile și persoanele singure care se încălzesc cu gaze naturale, lemne și cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică;
- până la 786 lei, pentru familiile care se încălzesc cu energie termică în sistem centralizat;
- până la 1.082 lei, pentru persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică, furnizată în sistem centralizat.

Componența familiei se justifică prin prezentarea următoarelor documente:

- certificatele de naștere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
- documente de identitate ale titularului și membrilor (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț;
- adeverința eliberată de către asociația de proprietari / locatari în care se menționează numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora, CNP-urile și codul client;
- hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;
- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
- alte documente solicitate, după caz.

Veniturile se justifică prin prezentarea următoarelor documente, după caz:

- adeverință de salariat, din care să reiasă venitul net și valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizații de hrană, etc;
- talon de șomaj;
- talon de alocație de stat;
- talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
- talon de indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații;
- adeverință eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
- certificat de încadrare în grad de handicap;
- adeverință de venit, eliberată de Administrația Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru toți membrii adulți, indiferent de venitul obținut (în funcție de veniturile obținute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deține un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei);
- alte documente doveditoare, după caz.

Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unități administrativ- teritoriale, se va depune o adeverință de NEGAȚIE, eliberată de primăria de domiciliu, din care să rezulte că nu au depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor și adeverința eliberată de Direcția de Impozite și Taxe Locale și certificat fiscal eliberat de instituțiile administrativ - teritoriale de domiciliu.

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, situat pe bd. Metalurgiei nr. 89, Sector 4 (în incinta Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu”, fostul Liceu IMGB), de luni până miercuri, între orele 08.30- 16.00, joi, în intervalul orar 08.30- 18.00 și vineri , între orele 08.30- 13.30.

 

Etichete: ajutoare de incalzire, Primăria Sectorului 4, Sector 4

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE