Direcţie nouă în PMB, care să asigure respectarea regulilor de funcţionare a primărieiPrimăria Capitalei vrea să înfiinţeze o nouă direcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului general şi în subordinea directă a acestuia, care să asigure reaspectarea regulilor de funcţionare a primăriei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), ce va avea loc miercuri.

Primaria Capitalei
Primăria Capitalei

Potrivit proiectului de hotărâre, Direcţia Guvernanţă Corporativă va asigura respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care cuprinde un set de reguli după care funcţionează sistemul de administrare şi control în cadrul unei instituţii publice, scrie news.ro.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin legea numărul 111/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi pentru asigurarea respectării ansamblului de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionar şi alte persoane interesate, este necesară existenţa unei structuri de guvernanţă corporativă proprie a Municipiului Bucureşti care să asigure exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de legislaţia menţionată", se arată în proiectul de hotărâre.

Noua Direcţie va fi în subordinea directă a primarului Capitalei şi va avea 32 de funcţii, dintre care două de conducere.

Ca atribuţii, Direcţia va asigura îndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a atribuţiilor ce îi revin, precum redactarea scrisorilor de aşteptare pe care le va trimite spre aprobare primarului şi publicarea lor pe site, numirea şi revocarea membrilor consiliilor de administraţie şi reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale, încheierea contractelor de mandat cu administratorii regiilor autonome, monitorizarea şi evaluarea anuală a performanţelor consiliilor de administraţie şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari prevăzuţi în anexa contractului de mandat, propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, monitorizarea şi evaluarea modulului în care este aplicată OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice a indicatorilor de performanţă monitorizaţi la întreprinderile publice.

Această structură va avea ca obiectiv general instituirea de pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public, atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului, contribuind la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei", mai scrie în expunerea e motive a proiectului.

Etichete: Bucureşti, directie noua pmb, pmb, reguli functionare primaria capitalei

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h