EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Modele de teste la clasa a IV-a



EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Pe site-ul Ministerul Educaţiei au fost publicate modelele de teste pentru Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a. În anul şcolar 2013-2014, această evaluare se va desfăşura în luna mai, în două sesiuni.

Ministerul Educatiei a publicat modele de teste la evaluarea nationla de la clasa a IV-a
Ministerul Educaţiei a publicat modele de teste la evaluarea naţionlă de la clasa a IV-a

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014.Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care studiază după un curriculum în limba matern.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Modele de teste la clasa a IV-a.  Evaluările vor avea loc în două sesiuni. La clasa a IV-a prima sesiune va avea loc pe:

- 13 mai: Limba română - Limba maternă;

- 14 mai: Matematică.

Sesiunea a doua, pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune, are următorul calendar la clasa a IV-a:

- 28 mai: Limba română - Limba maternă;

- 29 mai: Matematică. 

VEZI Model I Limba română Evaluare Naţională clasa a IV-a

VEZI Model II Limba română Evaluare Naţională clasa a IV-a

VEZI Model Matematică Evaluare Naţională clasa a IV-a

Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 60 de minute. Rezultatele obţinute la EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 nu se pun în catalog şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Potrivit Ministerului Educaţiei, responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 din unitatea de învăţământ. Profesorii evaluatori sunt selectaţi din rândul dascălilor de la alte şcoli decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către doi profesori, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.

Etichete: EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

0/1 COMENTARII
MichaelCob
04 Jul 08:25
+0
VOTURI
-0
wh0cd234098 here vardenafil tablets

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE