EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: EDU.RO - Calendarul evaluărilor naţionale la clasa aII-a, a IV-a şi a VI-aEVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în intervalul 23 mai - 10 iunie 2016. 

EVALUARE NATIONALA 2016: EDU.RO - Calendarul evaluarilor nationale la clasa aII-a, a IV-a si a VI-a (Foto evz.ro)
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: EDU.RO - Calendarul evaluărilor naţionale la clasa aII-a, a IV-a şi a VI-a (Foto evz.ro)

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat miercuri, 20 ianuarie, pe www.edu.ro<http://www.edu.ro/>, metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie, după cum urmează:
- clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe);
- clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
- clasa a II-a (Limba română: 6 iunie - scris şi 7 iunie - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale - scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie - scris şi 10 iunie - citit).

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016:  Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test - învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor,
administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de
60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de
administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic. Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016: 

Etichete: calendar evaluare natonala, clasa a IV-a, clasa a VI-a, clasa aII-a, EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, probe evaluarea nationala

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE