EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Elevii susţin marţi proba de Matematică. MODELE TESTEEVALUARE NAŢIONALĂ 2016 CLASA A VI-A. Evaluarea Națională la clasa a VI-a a început, luni, cu proba la Limbă și comunicare. Proba la Matematică și Ştiințe pentru clasa a VI-a va avea loc marţi, 24 mai.

EVALUARE NATIONALA 2016
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 CLASA A VI-A. Elevii de clasa a VI-a au susţinut luni prima probă a Evaluării Naţionale. Marţi, urmează Matematică şi Ştiinţe. 

VEZI AICI MODELE TESTE EVALUAREA NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, POTRIVIT EDU.RO

VEZI TESTE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE DIN 2015

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Elevii de clasa a IV-a vor susține pe 30 mai proba la Limba română, pe 31 mai — Matematică, 2 iunie — Limba maternă. Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a II-a. Astfel, proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/citit — 7 iunie, Matematică — 8 iunie, Limba maternă — 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

Evaluarea Națională la clasa a VI-a va începe pe luni, 23 mai, cu proba la Limbă și comunicare. Proba la Matematică și Ştiințe pentru clasa a VI-a va avea loc marţi, pe 24 mai.

CALENDARUL Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016:

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:

23 mai 2016 Limbă şi comunicare
24 mai 2016 Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN
IV:

30 mai 2016 Limba română
31 mai 2016 Matematică
2 iunie 2016 Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

6 iunie 2016 Scris - Limba română
7 iunie 2016 Citit - Limba română
Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale
8 iunie 2016 Matematică
9 iunie 2016 Scris - Limba maternă
10 iunie 2016 Citit - Limba maternă

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

"Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 — 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test — învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare", precizează MENCȘ.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.

"Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori", prevede metodologia.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se vor înregistra în catalogul clasei și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/ reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Etichete: EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 CLASA A VI-A, evaluare nationala clasa a Vi-a, EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A MATEMATICA

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE