Fonduri UE de 100 milioane de euro pentru investiţii în infrastructura de turism din RomâniaProiectele destinate mediului urban pot fi depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în perioada 01 iunie, ora 12:00 - 02 decembrie 2016, ora 12:00. Proiectele se depun în cadrul Axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Fonduri UE de 100 milioane de euro pentru investitii in infrastructura de turism din Romania (Foto incir.ro)
Fonduri UE de 100 milioane de euro pentru investiţii în infrastructura de turism din România (Foto incir.ro)

Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 a fost lansat vineri, 01 aprilie a.c., de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management a programului.

„Am lansat astăzi un apel de proiecte POR foarte aşteptat, cu un buget de 97,35 milioane de euro, care va finanţa investiţii în infrastructura de turism. Acest al cincilea apel de proiecte are ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică în vederea creșterii numărului mediu de salariați în stațiunile turistice", a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu cu ocazia lansării apelului.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare unitățile administrativ teritoriale definite conform Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate între acestea. Proiectele se vor implementa în staţiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau în staţiuni turistice balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Depunere
Cererea de finanțare se va transmite/depune:
• la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională;
• într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF.
Imediat ce aplicația electronică MySMIS va fi operațională, MDRAP va publica un anunț pe site-ul programului www.inforegio.ro, va întrerupe depunerea cererilor de finanțare și va introduce noul sistem de depunere.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 este publicată pe site-ul programului. Ghidul conţine date despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale Cererii de finanțare și ale Contractului de finanțare. Prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020".

Prioritizarea investiţiilor
Investiţiile în infrastructura de turism vor fi prioritizate în funcție de maturitate şi de localizarea acestora în staţiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau în staţiuni turistice balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Vor avea prioritate la finanțare investiţiile implementate în staţiuni balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoare proiect:
Valoare minimă totală: 100.000 Euro
Valoarea maximă totală este de 5.000.000 Euro,

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
Pentru toate regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov):
maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Activități finanțabile:
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru biciclisti, trotuarelor;
crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafe?elor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,
construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;
construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
dotare mobilier urban (bănci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
crearea de facilităti pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);
instalare Wi-Fi în spatiile publice;
Construirea de piste pentru cicloturism
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului
dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor)
crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale
dezvoltarea iluminatului public

Indicatori de realizare:
10100 metri pătrați de suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice
10000 vizite/an creșterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiaza de sprijin

Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare la finalizarea Ghidului.

Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate (legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuală POR 2014-2020 disponibil la link http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html.

 

Etichete: apel proiecte, fonduri europene, infrastructura turism, România

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h