IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Cum se calculează impozitul pe clădire, începând din 2016IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Primăria Sectorului 6, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu anul 2016, impozitul pe clădiri va fi determinat în funcţie de destinaţia clădirii, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice. 

IMPOZIT PE CLADIRE 2016. Cum se calculeaza impozitul pe cladire, incepand din 2016 (Foto dcnews.ro)
IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Cum se calculează impozitul pe clădire, începând din 2016 (Foto dcnews.ro)

IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Astfel, apar cladirile cu destinaţie rezidenţială, mixtă şi nerezidenţială. Pentru acestea, impozitul se stabileşte după cum urmează:
- clădirile rezidenţiale – cele folosite pentru locuit – impozitul este stabilit în funcţie de suprafaţă, la valoarea de impunere rezultată aplicându-se o cotă de 0,1% stabilită prin H.C.G.M.B. 218/2015; Nu există obligaţia depunerii unei noi declaraţii

- clădirile nerezidenţiale – cele folosite pentru activităţi economice (orice altă activitate diferită de cea de locuit) – impozitul este stabilit în funcţie de valoarea clădirii la care se aplică o cotă de 0,2% stabilită prin H.C.G.M.B. 218/2015; Valoarea clădirilor este cea rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate dacă acestea au fost dobândite în ultimii 5 ani, valoarea lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani, sau valoarea înscrisă într-un raport întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR în ultimii 5 anteriori anului de referinţă;

- clădirile mixte – cele folosite atât pentru locuit cât şi pentru activităţi economice, impozitul fiind stabilit prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. În cazul în care la adresa clădirii unei persoane fizice este înregistrat un domiciliu fiscal (sediu firmă) la care nu se desfăşoară nicio activitate economică impozitul va fi stabilit ca în cazul clădirilor rezidenţiale.
În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi stabilită, valoarea se stabileşte ca în cazul clădirilor rezidenţiale iar cota de impozitare va fi de 2%, ceea ce înseamnă o creştere de 10 ori a impozitului.

IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Proprietarii clădirilor mixte şi/sau nerezidenţiale au obligaţia depunerii până la 31.03.2016 a unei declaraţii Model-ITL 2016 însoţită de documente justificative care susţin cele declarate, în caz de nedepunere se va aplica aceeaşi cotă de 2%.
În cazul persoanelor juridice, obligativitatea depunerii declaraţiilor până la 31.03.2016 revine tuturor contribuabililor care deţin în proprietate clădiri indiferent de destinaţia acestora.
Totodată, noile prevederi fiscale elimină stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice în funcţie de numărul proprietăţilor deţinute, nemai aplicându-se majorarea de 65%, 150%, 300% pentru cele aflate în proprietate în afara celei de domiciliu.
Este eliminată şi majorarea impozitului cu câte 5% pentru fiecare 50 m2 care depăşesc suprafaţa de 150 m2 a unei clădiri.

IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016. Referitor la impozitul pe teren noul Cod fiscal Legea 227/2015 stabileşte calculul impozitului pentru întreaga suprafaţă fără să mai fie scutită suprafaţa ocupată de construcţii.
O altă prevedere nou introdusă este impunerea obligatorie a unei suprafeţe de teren de 400 m2 la categoria terenuri cu construcţii, din totalul suprafeţei pe care un contribuabil o deţine în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale înregistrate în registrul agricol la oricare din categoriile arabil, vie, livadă etc.
Astfel, dacă o persoană fizică deţine în intravilan un teren de 1000 m2 din care 500 m2 au categoria teren cu construcţii şi 500 m2 au categoria arabil, contribuabilul va achita impozitul aferent unei suprafeţe de 400 m2 din terenul arabil ca teren cu construcţii.

IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016.

Etichete: calcul impozit pe cladire, cum se calculeaza impozitul pe cladire, IMPOZIT PE CLĂDIRE 2016, noul cod fiscal, Sectorul 6

0/1 COMENTARII
CORINA
10 Feb 14:25
+0
VOTURI
-0
EXISTA DIFERENTE INTRE SEDIU SOCIAL SI PUNCT DE LUCRU, IN CEEA CE PRIVESTE IMPOZITUL PE CLADIRI? SE FACE ACEASTA DISTINCTIE?

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE