ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarulÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul. Din data de 8 mai încep reînscrierile la gradiniță pentru copiii care sunt deja înscriși în învățământul preșcolar, iar înscrierile pentru cei care nu au mai fost la gradiniță se vor derula începând cu 22 mai. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul aferente înscrierii și a solicitat inspectoratelor scolare județene și Inspecatoratului Școlar al Capitalei să asigure toate măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de înscriere la grădiniță.

INSCRIERI GRADINITA. Parintii pot depune cererile pentru reinscrierea copiilor
ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ. Părinţii pot depune cererile pentru reînscrierea copiilor

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul.  Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.

Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia in cazul in care acesta există, şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul.  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare – copii de 5 ani, grupa mijlocie – copii de 4 ani şi grupa mică – copii de 3 ani. În limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de crieterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul.  Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei – număr de copii pentru care a fost proiectată, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 – pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare, criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic -în perioada stabilită – din totalul disponibil.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI. Ministerul Educației a stabilit deja procedurile și calendarul.  Menţionăm că unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Etichete: CALENDAR, grădiniţe, GRADINITE CAPITALA, ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ BUCUREŞTI, Ministerul Educaţiei

0/1 COMENTARII
Voicescu Doina
08 May 20:33
+0
VOTURI
-0
Puteti sa-mi indicati unde gasesc nr de locuri repartizate pt 2017-2018, pe grupe de varsta, la gradinitele de stat din sectorul 5, ??
Multumesc de ajutor

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h