ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016-2017. LUNI încep înscrierile în învăţământul preşcolar. VEZI CALENDARULÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016 - 2017. Înscrierile copiilor la grădiniţă vor începe LUNI, 23 MAI 2016, şi vor avea loc în două etape. 

INSCRIERI GRADINITA 2016- 2017. Cand incep inscrierile in invatamantul prescolar. VEZI CALENDARUL
ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Când încep înscrierile în învăţământul preşcolar. VEZI CALENDARUL

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016-2017. LUNI, 23 mai, încep înscrierile la grădiniţă. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure toate măsurile necesare şi să respecte toate etapele calendarului înscrierii în grădiniţă, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie 2016.

Reînscrierile s-au desfăşurat în perioada 4 - 20 mai.

Înscrierile la grădiniţă vor avea loc în două etape: 23 mai - 17 iunie, respectiv 27 iunie - 29 iulie.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul inspectoratelor şcolare, precizează Ministerul Educaţiei.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure toate măsurile necesare şi să respecte toate etapele calendarului înscrierii în grădiniţă, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie 2016.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 - 31 august.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

- capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

- criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

- numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Unităţile de învăţământ au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.

Etichete: cand incep inscrierile la gradinita, INSCRIERI GRADINIŢĂ, ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016 - 2017, înscrieri gradinita 2016 2017

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE