ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ. Părinţii pot depune cererile pentru reînscrierea copiilorÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016 - 2017. Reînscrierea copiilor care sunt deja la grădiniță începe miercuri 4 mai şi se va încheia pe 20 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Înscrierile copiilor nou-veniţi se vor face începând cu data de 23 mai.

INSCRIERI GRADINITA. Parintii pot depune cererile pentru reinscrierea copiilor
ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ. Părinţii pot depune cererile pentru reînscrierea copiilor

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Reînscrierea copiilor la grădiniţă şi înscrierea celor nou-veniţi, pentru anul şcolar 2016-2017, începe miercuri, 4 mai.

Reînscrierile se vor desfăşura în perioada 4 - 20 mai, iar înscrierile în două etape: 23 mai - 17 iunie, respectiv 27 iunie - 29 iulie.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul inspectoratelor şcolare, anunţa recent Ministerul Educaţiei.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 - 31 august.

ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ 2016- 2017. Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

- capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

- criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

- numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Unităţile de învăţământ au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Etichete: cand incep inscrierile la gradinita, INSCRIERI GRADINIŢĂ, înscrieri gradinita 2016 2017, reinscriere gradinita

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE