IOHANIS a retrimis în Parlament legea privind acordarea şi renunţarea la titlurile de doctoratePreşedintele Klaus Iohannis a trimis marţi la reexaminare Parlamentului legea privind doctoratele invocând faptul că procedurile de acordare, retragere a titlului de doctor şi verificare a tezelor de doctorat sunt neclare şi incoerente, riscând să conducă la confuzie.

Klaus Iohannis
Klaus Iohannis
Foto: presidency.ro

Administraţia Prezidenţială menţionează că procedurile de eliberare a diplomei de doctor de către rector, ca şi cele referitoare la renunţarea la titlul de doctor sunt neclare. "Acest sistem ar trebui să se bazeze pe transparenţă decizională şi pe proceduri clare şi coerente, astfel încât mediul academic în ansamblul său să îşi recâştige credibilitatea", se arată în cererea de reexaminare potrivit Mediafax.

"În ceea ce priveşte renunţarea voluntară la titlul de doctor, nu este clarificat statutul lucrării de doctorat, odată cu renunţarea autorului acesteia la titlul de doctor şi nici efectele ce se vor produce în planul raporturilor de muncă. Totodată, norma poate afecta activitatea structurilor abilitate să analizeze suspiciunile de plagiat şi poate duce la imposibilitatea aplicării legii prin simpla renunţare la titlu, structurile care pot dispune sancţiuni mult mai grave ca retragerea titlului nemaiavând baza legală pentru a acţiona", potrivit sursei citate.

În acelaşi timp, preşedinţia semnalează şi faptul că proiectul de lege nu clarifică situaţia tezelor de doctorat aflate în prezent spre analiză la CNATDCU şi nici pe cea a candidaţilor care au susţinut teza, însă nu li s-a acordat încă titlul prin ordin al ministrului educaţiei.

În cererea de reexaminare se arată că, deşi principiul autonomiei universităţilor şi al descentralizării deciziei este corect, punerea lui în practică, în absenţa acreditării şcolilor doctorale, ridică mari semne de întrebare.

"Dispoziţiile legii transmise la promulgare – ce pun în discuţie, în mod real, şi în ce măsură aceasta mai are legătură cu scopul iniţial al ordonanţei supuse aprobării – ridică însă probleme de fond ce pot genera neclarităţi şi incoerenţă în aplicare, precum şi confuzie instituţională între diferitele structuri implicate în proces", potrivit cererii de reexaminare semnată de şeful statului.

Preşedintele consideră că autonomia universitară trebuie dublată de responsabilitate şi că actualul climat de neîncredere în procesul de analiză a sesizărilor de plagiat, modificările legislative privind regimul juridic al doctoratelor şi al abilitărilor ar trebui să contribuie la realizarea unui sistem educaţional şi de cercetare apt să sancţioneze şi să descurajeze frauda academică.

Proiectul trimis de Parlament la promulgare poate creşte riscul ca unele şcoli doctorale neperformante sau care înregistrează evaluări individuale scăzute să îşi continue activitatea şi nu prevede modalitatea de organizare şi funcţionare a Colegiu Naţional al Instituţiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (CNIOSUD), consideră Iohannis. De asemenea, avizarea metodologiei de acreditare a şcolilor doctorale de Consiliul Naţional al Rectorilor, organizat ca asociaţie trebuie revizuită, este de părere şeful statului, care consideră că "este de reanalizat opţiunea legiuitorului de a-i conferi această atribuţie".

"În ceea ce priveşte evaluarea IOSUD în vederea acreditării (...) în absenţa unor criterii uniforme cu privire la standardele de performanţă, stabilite de un organism independent, apreciem că procedura de evaluare ar putea conduce la arbitrariu, lipsă de transparenţă şi ar putea fi de natură să nu garanteze asigurarea performanţei în sistemul de educaţie pentru studiile doctorale", potrivit cererii de reexaminare.

Sub aspectul aplicabilităţii normei, potrivit cărei în baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării de studii universitare de doctorat, Iohannis atrage atenţia că în prezent nu există o metodologie care să reglementeze modul în care agenţiile membre EQAR îşi desfăşoară activitatea în România, ceea ce poate conduce la blocaje provocate de verdicte contradictorii între ARACIS şi agenţia externă.

Totodată, prin acest proiect de lege se introduc noi prevederi referitoare la senatul universitar al IOSUD, creându-se astfel confuzie la nivelul competenţelor structurilor de conducere în învăţământul superior, afirmă Klaus Iohannis.

"În urma modificărilor din legea transmisă la promulgare, comisia de doctorat va propune senatului universitar al IOSUD acordarea titlului de doctor, senatul va acorda acest titlul prin hotărâre, iar rectorul va elibera diploma. Deşi aparent se simplifică procedura, în fapt se elimină garanţiile instituţionale prin care se poate realiza controlul privind respectarea cerinţelor procedurale şi de calitate prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică. Astfel, se ajunge în situaţia în care structura administrativă care a stabilit cerinţele de elaborare a tezei de doctorat, procedurile şi standardele de calitate şi etică profesională pentru tezele de doctorat şi care a acordat calitatea de conducător de doctorat prin atestate de abilitare este aceeaşi care acordă şi titlul de doctor. Or, o asemenea reglementare nu oferă suficiente garanţii de imparţialitate cu privire la procedura acordării titlului de doctor", potrivit sursei citate.

Etichete: doctorate plagiate, iohannis, lege plagiat, lege plagiate, lege privind plagiatul, lege retrimisa in parlament, scandalul doctoratelor plagiate

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE