La festivalul UNTOLD ai voie cu selfie stick. Plățile se fac cu un card special - REGULAMENT UNTOLDOrganizatorii UNTOLD au făcut publice regulile pe care trebuie să le respecte cei care doresc să participe la evenimentele din Cluj. 

UNTOLD FESTIVAL: Noi artisti confirmati la UNTOLD FESTIVAL 2015. Detalii despre camping si cazare
UNTOLD FESTIVAL: Noi artiști confirmați la UNTOLD FESTIVAL 2015. Detalii despre camping și cazare

Găsiți mai jos REGULAMENTUL UNTOLD: 

Festivalul UNTOLD se va desfășura în perioada 30 Iulie-02 August 2015 în Cluj-Napoca,
în mai multe zone din oraș:
!Cluj Arena
!Sala Polivalentă
!Parcul Central "Simion Bărnuțiu"
!Piața Unirii
!Strandul Sun
Cu extensiile aferente:
!Campingul – Livada Palocsay
!Campus Observator
!Campus Hasdeu
!Parcări
II. OBIECTELE DIN CADRUL FESTIVALULUI:
1. În zonele amenajate Festivalului nu va fi permis accesul cu:
⊗ Droguri
⊗ Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante)
⊗ Mâncare și băuturi
⊗ Cutii de băutură, conserve
⊗ Bannere susținute de bețe
⊗ Scaune
⊗ Cuțite, Arme, lanțuri, Obiecte contondente
⊗ Animale
⊗ Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor)
⊗ Materiale inflamabile, spray-uri, lasere și articole pirotehnice
⊗ Obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
⊗ Autovehicule, role, bibiclete, skateborduri și alte accesorii sportive
2. Este permis accesul cu:
⊕ Medicamente
⊕ Insulină
⊕ Picături – uz medicinal
⊕ Spray inhalator pentru astm
! Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice
alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.
⊕ Aparate de fotografiat și camera video neprofesionale.
⊕ Brichete și țigări (max 1 brichetă și 5 pachete de țigări)
⊕ Selfie stickuri
3. Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele
responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare
Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca
Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
4. Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină
asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 3 of 10
5. În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în
care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile
în termen de 72 ore.
Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube
produse.
III. BILETE, ABONAMENTE ȘI BRĂȚĂRI:
Bilete, Abonamente:
1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor si abonamentelor fără a fi
nevoie de înștiințare prealabilă.
2. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor si abonamentelor vândute prin
rețeaua Eventim si a partenerilor direcți (Festicket.com ,broadway.hu, Daisler Print
House, Euphoria Biergarten, Fabrica de Bere Ursus, Outwear, KMDSZ, Smuggler, Studio
26, Omnipass, Studpass, Scârț loc lejer, Ritmo Café, Hamac, Interbelic, J'ai Bistrot.
Cumpărarea de bilete din surse neautorizare nu garantează accesul în interiorul
festivalului.
3. Prin cumpărarea unui bilet sau abonament valid fiecare Participant își asigură dreptul de
a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul
Evenimentului.
4. Biletul de 1 zi garantează Participantului accesul la toate scenele Festivalului pe ziua
respectivă, începând cu ora 12:00 și până ziua următoare la ora 10:00, oră la care încetează
valabilitatea biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului și trebuie să
părăsească perimetrul acestuia.
5. Abonamentul garantează Participantului accesul în cadrul Festivalului în orarul
mentionat la articolul din prima zi, ora 12:00 și până ziua următoare la ora 10:00.
6. Abonamentul VIP este disponibil doar persoanelor peste 18 ani și garantează
Participantului accesul în cadrul Festivalului pe toată perioada de desfășurare. Accesul în zona
de VIP se face prin intrările special amenajate.
! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a
biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a-i sancționa pe cei care vor
fi găsiți că desfășoară astfel de activități.
Brățări:
1. La intrarea în spațiul Festivalului și după validarea biletului sau abonamentuui
Participanții vor primi la porțile de acces brățări colorate, în funcție de tipul biletului și
abonamentului.
2. Brățările vor fi purtate obligatoriu și exclusiv pe mână.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica în orice moment brățara Participantului.
4. Doar o brățară în stare bună asigură Participantului dreptul de a intra in zonele
Festivalului. Păstrarea în starea bună a brățării este responsabilitatea exclusivă a
Participantului.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 4 of 10
5. Fiecare participant are obligația de a verifica după acces, în momentul primii brațării,
faptul că brățara a fost montată corespunzător și să sesizeze orice nereguli. Orice reclamație
ulterioară nu va fi luată în considerare.
6. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel al brățării Participantul este obligat să-și
cumpere un bilet nou pe ziua respectivă sau să părăsească zona de festival.
IV. MINORII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI:
1. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.
2. Minorii vor primi brățări speciale.
3. Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui bilet sau abonament
valid și în urma prezentării buletinului.
4. Accesul minorilor sub 14 ani se va face numai pe baza unui bilet sau abonament valid și
numai în compania unui adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 14
ani. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a
reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de
elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta
minorului.
5. Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului numai în compania unui
părinte. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta sub 7 ani. La cererea persoanelor
responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului,
însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document
care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.
6. În unele zone ale Festivalului accesul minorilor este strict interzis.
7. Din cauza zgomotului foarte puternic produs și a efectelor pirotehnice din cadrul
Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Evenimentului a copiilor sub 14 ani.
Persoanele cu dizabilități
1. Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate sau reducere după cum urmează:
! Minorii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate.
! Adulții cu handicap grav (Grad I) sau accentuat (Grad II), precum și însoțitorul (acolo
unde este cazul) beneficiază de gratuitate.
! Adulții cu handicap mediu (Grad III) sau ușor (Grad IV) beneficiază de reducere la
achiziționarea abonamentelor.
2. Pentru a putea beneficia de gratuitate sau reducere, persoanele cu dizabilități trebuie să
depună o aplicație la adresa tickets@untoldfestival.com până în data de 20.07.2015.
Aplicația trebuie să conțină toate documentele solicitate la secțiunea "Bilete" pe site-ul
oficial www.untoldfestival.com.
3. Accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor se va face în baza actului de identitate
printr-o zonă special amenajată de Organizator.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 5 of 10
4. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii vor primi un e-mail de confirmare până în data de
25.07.2015.
5. Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant
pentru deplasare, că în unele zone din cadrul Festivalului nu sunt prevăzute intrări cu
facilități pentru scaun rulant.
VII. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
1. Accesul în zonele Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate și pe baza
biletului sau abomamentului.
2. Accesul în zonele Festivalului se va face în funcție de tipul biletului sau abonamentul
achiziționat.
3. Participanții au obligația ca pe lângă bilet sau abonament să aibă asupra lor acte de
identitate.
4. Biletele si abonamentele nominale sunt valabile doar in prezența posesorului.
5. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului, Participantul
are obligația de a prezenta documentele de acces sau actele de identitate.
6. La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință acest Regulament, care va fi afișat
în loc vizibil.
7. În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și
efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
8. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de
zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice
alte asemenea, își asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile sau vătămările pe care le-ar
putea suferi.
9. De asemenea, Organizatorii nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau
vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii.
10. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din
punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.
! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la
astfel de activități care presupun un nivel crescut de efort.
11. Pe toată durata Festivalului, Participanții vor avea la dispoziție puncte medicale pentru
asigurarea primului ajutor, în caz de urgență.
12. Este interzisă intrarea cu autovehicule/bicilete/role în zonele Festivalului.
VIII. REGULI GENERALE:
1. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toți participanții din cadrul
Festivalului.
2. Participanții au obligația de a manifesta un comportament civic în ceea ce privește
menținerea curățeniei și protejarea mediului înconjurător, atât pe teritoriul Festivalului cât și în
afara acestor zone.
3. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile
foto și video realizate fără acordul participanților și fără ca aceștia să aibă pretenții la
remunerații financiare. Orice materiale foto și video realizate în cadrul festivalului și făcute
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 6 of 10
publice de participanți pot fi folosite de Organizator fără acordul participanților și fără ca
aceștia să aibă pretenții la remunerații financiare.
4. Participanții au dreptul să fotografieze și să filmeze în zonele Festivalului sub condiția de
a le folosi în scopuri personale. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/ locații cu
fotografierea/filmatul interzise.
5. Este interzis să se efectueze fotografii sau material video în scopuri comerciale fără
acordul scris din partea Organizatorului.
În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la
sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.
6. Dreptul de a comercializa în zonele destinate Festivalului este destinat strict partenerilor
cu care Organizatorul are încheiat un acord scris.
7. Organizatorul sugerează participanților să se adreseze echipei de securitate sau
reprezentanților săi în cazul în care sesizează nereguli.
IX. DESPRE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE:
1. Prezentul Capitol are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea securității și
sănătății în cadrul Festivalului.
2. Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul trebuie să ia măsurile
corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de
prevenire și protecție din cadrul zonelor destinate Festivalului.
3. Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți
Participanți ai Festivalului.
4. În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au
următoarele obligații:
! Să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice
situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și
sănătatea Participanților;
! Să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului
orice fel de incidente suferite de propria persoană;
! Să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului pentru a
permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și
sănătate;
! Să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de
aplicare a acestora;
! Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa
de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;
! În caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor.
X. CAMPING:
1. Accesul în zona de camping se face începând cu ora 10:00 a.m în data de 29.07.2015
urmând să fie eliberat în data de 3.08.2015, ora 20:00.
2. Accesul se face doar pe baza brățării pentru Camping. Brațările deteriorate sau distruse
nu sunt valabile. Brățările vor fi purtate obligatoriu și exclusiv pe mână.
3. La intrarea în zona de camping, fiecare Participant va fi supus unei percheziții
amănunțite și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la intrare, fără
ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 7 of 10
4. Pentru Participanții care nu dețin un cort personal, Organizatorul oferă opțiunea
închirierii unuia chiar din zona campingului în limita stocului disponibil.
5. În zona de camping va exista în permanență un punct de asistență tehnică.
6. Camparea se va face doar în limita perimetrului marcat și cu obligația ca fiecare
Participant să lase suficient loc pentru circulație.
7. Zona de campare este prevăzută cu:
Dusuri, toalete, baruri, case de bilete, punct de prim ajutor, cort tehnic.
8. În zona de camping sunt interzise următoarele:
! accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe
! accesul cu tacâmuri sau alte obiecte contondente
! accesul cu alcool, alte băuturi din exteriorul zonei de Festival, cu exceptia celor
mentionate in la punctul X.9, alineat 3
! accesul cu recipiente de sticlă
! accesul cu materiale inflamabile
! accesul cu mașini de gătit sau generatoare.
! accesul cu animale
! consumul de substante ilegale / interzise sau comercializarea acestora, conform legii
in vigoare
9. Este permis accesul cu:
! Mâncare
! Apă îmbuteliată
! Băuturi alcoolice la pet, sigilate, până la 2 l
10. În situația în care unui Participant i se gasesc obiecte ilegale, Organizatorul îl va preda
Autorităților.
11. În zona camping va exista pază și o echipă de voluntari, ce vor asigura perimetrul.
12. Organizatorul recomandă Participanților să nu lase nimic de valoare în corturile
nesupravegheate.
13. În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care
vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în
termen de 72 ore.
14. Este interzisă camparea minorilor pe timpul nopții fără un adult însoțitor.
15. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților din camping sau
pentru eventualele pagube produse.
16. Parcarea mașinilor se va face in parcarile oficiale ale festivalului, in conformitate cu
regulile de functionare ale parcărilor.
17. Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți
Participanți din cadrul campingului.
18. Încălcarea prezentului Regulament are drept consecință evacuarea din zona de camping
și interzicerea accesului în zonele destinate Festivalului fără rambursarea valorii biletelor.
19. Persoanele care inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea publică, vor fi
escortate afară din zonele destinate Festivalului, iar reprezentanții Organizatorului vor anunța
instituțiile abilitate ale Statului.
XI. CAMPUS:
1. Fiecare Participant are obligația:
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 8 of 10
! să mențină camera închiriată în bună stare și este răspunzător de daunele provocate din
cauza neîmplinirii acestei obligații.
! Să sesizeze orice problemă de natură administrative
! Să respecte regulile de comportament și de conviețuire stabilite de Codul Civil sau de
Regulamentul de Ordine Interioară al clădirii.
! Fiecare Participant va semna un contract de inchiriere, si are obligatia de a respecta
regulile de organizare interioara.
XII. PRODUSELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI:
1. În zonele destinate Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține
produsele și serviciile puse la dispoziție de către Organizator.
2. Participanții au obligația să folosească în incinta Festivalului doar metodele și
instrumentele de plată stabilite de Organizator.
3. Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile din zonele Festivalului este Cardul
oficial contactless al festivalului, FESTIPAY.
4. La intrarea în zonele Festivalului, fiecare Participant are posibilitatea de a și procura
Cardul FESTIPAY, cu care poate achiziționa produsele și serviciile disponibile în cadrul
Evenimentului.
5. Plata cu numerar in perimetrul festivalului este strict interzisă, in afara zonelor de Credit
Points.
PROCEDURA PRIVIND TRANZACȚIILE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC PE PERIOADA FESTIVALULUI:
! La intrarea în zonele Festivalului, după obținerea brățării, fiecare Participant va trece pe
la Credit Points pentru obținerea Cardului FESTIPAY;
! Cardul FESTIPAY va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului;
Obținerea Cardului FESTIPAY
! Doar procurarea unui astfel de Card FESTIPAY dă posibilitatea Participantului să-și
achiziționeze produsele/serviciile puse la dispoziție de Organizator în zonele destinate
Festivalului;
! Pentru obținerea unui Card FESTIPAY fiecare Participant va avea obligația de a plăti o
garanție de 5 lei, credit ce nu va fi disponibil pe Card, dar care se va restitui Participantului la
momentul returnării Cardului;
! După obținerea Cardului, Participantul are obligația încărcării acestuia cu orice sumă -
credit, cu condiția ca prima încărcare să de minim 50 RON; 1 leu = 1 credit
! Pentru fiecare încărcare Participantul va primi o chitanță pentru creditul depus pe Card,
chitanță ce va conține și un cod unic de utilizator;
! În situația în care Participantul își pierde Cardul, se poate prezenta cu chitanța la Credit
Points, iar operatorii de acolo vor bloca cardul pierdut. În acest caz, Participantul pierde
garanția de 5 lei depusă la procurarea Cardului;
! După obținerea unui nou Card, creditul deținut de Participant pe Cardul pierdut se va
transfera pe noul Card;
! Participanții au posibilitatea să-și încarce Cardul de câte ori doresc, dar fiecare încărcare
trebuie să aibă o sumă minimă de 10 lei.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 9 of 10
! Participantul are dreptul să-și verifice creditul disponibil pe Card la orice Comerciant din
cadrul Festivalului sau la Credit Point.
! Încărcarea/Reîncărcarea Cardului se poate efectua fie prin numerar, fie prin intermediul
unui card bancar.
I Achiziția produselor/serviciilor de la comercianți:
! Participantul își alege produsul dorit, moment în care Comerciantul bifează suma în POS;
! Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Comerciant în POS, iar după
verificare atinge Cardul de terminalul POS pentru efectuarea plății;
! Creditul se scade cu valori intregi;
! 1 leu = 1 Credit
II RETURNAREA BANILOR/CARDURILOR LA SFÂRȘITUL FESTIVALULUI:
! Participantul are posibilitatea ca oricând dorește să-și poată returna Cardul și să
primească înapoi creditul neutilizat;
! Dacă creditul rămas e compusă și din zecimale, Participantul va primi înapoi suma
rotunjită către valoarea mai mică;
! Participantul are dreptul să-și preschimbe Cardul înapoi în bani pe întreaga perioadă a
Festivalului, dar nu mai târziu de 3 august ora 12.00;
! Cardurile nepredate la timp vor râmăne în posesia Participantului, fără posibilitatea
ulterioară de a mai solicita restituirea sumelor neutilizate și a garanției;
! Sumele neutilizate și garanțiile rămân în posesia Organizatorului devenind proprietatea
acestuia;
! La predarea cardurilor Participanții trebuie să prezinte o chitanță de depunere pe card a
unei sume mai mari decât creditul rămas.
XIII. FORȚA MAJORĂ:
1. În caz de forță majoră, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar
anularea Festivalului în situații excepționale.
2. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea influența semnificativ
asupra bunei desfășurări a Festivalului, precum: inundații majore, dezastre naturale sau
evenimente social politice majore.
3. Dacă evenimentul este anulat din motive de forță majoră, Participanții nu vor beneficia
de contravaloarea biletelor și nici compensații pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli
ocazionate de călătorie sau cazare.
XIII. DIVERSE:
1. În zonele destinate Festivalului va fi asigurată securitatea, iar Participanții au obligația să
înștiințeze agenții de securitate pentru orice neregulă sesizată.
2. Organizatorul nu își asumă responabilitatea pentru acțiunile Participanților din afara
zonelor destinate Festivalului.
______________________________________________________________________________Regulament Festival
UNTOLD

Page 10 of 10
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul unui Participant sau chiar
excluderea lui din zonele destinate Festivalului, în cazul încălcării prezentului Regulament sau
orice altă lege în vigoare.
4. Organizatorul nu poate fi responsabi pentru vătămările și prejudiciile material sau de
orice altă natură.
5. Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la Festival a
Participantului care reprezință un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți.

Etichete: Cluj, concert, festival, regulament, review, Untold

0/2 COMENTARII
morris leo
06 oct 23:08
+0
VOTURI
-0
Buna,

Căutați un împrumut de consolidare a datoriei, negarantate împrumut, împrumut de afaceri, împrumut acasă, credit auto, student de împrumut, credit de nevoi personale, de capital de risc, etc! Sunt un creditor privat, am acorda împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la rată scăzută și rata dobânzii la prețuri accesibile de 2%. e-mail la: morrisloanfrom@gmail.com
Cris
21 iul 07:43
+0
VOTURI
-0
Pai, parca i-a injurat lumea pe cei de la BT cu cardurile lor de kkt pentru apa, bere si cola... ca s-a stat la cozi imense. Ce fac acum, recidiveaza? Cine mai pune botul?

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE