MAI a pus în DEZBATERE PUBLICĂ regulamentul privind ridicarea MAŞINILOR PARCATE NEREGULAMENTARMinisterul de Interne a pus în dezbatere publică Regulamentul privind ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar după ce Înalta Curte a decis că această activitate nu poate fi reglementată de autorităţile locale. Maşinile nu mai sunt ridicate în Bucureşti din mai 2015 când instanţa a luat această decizie. În aprilie anul acesta, primăria Sector 1 a câştigat un proces prin care ICCJ obliga MAI şi Guvernul să aprobe un regulament de ridicare a maşinilor. În urmă cu o săptămână, MAI preciza pentru B365.ro că nu a elaborat procedura de ridicare a maşinilor întrucât nu i-a fost comunicată decizia de către instanţă. 

Dristor
Dristor

Conform expunerii de motive a Hotărârii, redactate de MAI, ce modifică legea circulaţiei se propune reconsiderarea întregulului mecanism în care operează ridicarea vehiculelor. Mai mult, s-a introdus şi blocarea autovehiculelor, după cum urmează:

a. se stabilesc situatiile in care poate fi dispusa ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, prin raportare la pericolul pe care il prezinta aceste vehicule pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice;

b. se creeaza posibilitatea ridicarii vehiculelor pentru situatii care privesc realizarea unui interes public: interventia serviciilor de urgenta, efectuarea unor lucrari urgente pe un sector de drum sau adoptarea unor masuri de ordine si siguranta publica.

c. se instituie situatiile in care ridicarea vehiculului nu poate fi dispusa sau trebuie sa inceteze executarea masurii:

- in vehicul este vizibila prezenta unor persoane,
- vehiculul apartine institutiilor enumerate de lege, avand in vedere regimul prioritar de circulatie conferit de deplasarea -in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgent

d. se instituie blocarea vehiculului, atunci cand masura anterioara nu este posibila.

Reglementarea se refera la vehiculele a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 tone. 

Masura este supusa, de asemenea, unor conditii, una dintre acestea face referire la situatia in care stationarea vehiculului, in locul in care ar fi blocat, ar constitui un pericol imediat pentru siguranta sau fluenta circulatiei pe drumul public.

Blocarea vehiculului va consta in aplicarea unor dispozitive speciale pe roata din fata a vehiculului, pe partea pe care acesta are amplasate comenzile de conducere, respectiv a unui avertisment scris, pe geamul lateral, corespondent comenzilor de conducere, cu privire la amplasarea dispozitivului si modalitatea de contactare a celui care a dispus masura.

e. dispozitia de ridicare/ blocare a vehiculului va avea natura unui act administrativ, putand fi contestat potrivit Legii contenciosului administrativ, nr.554/2004, cu parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile

Informatiile care trebuie redate in cuprinsul dispozitiei se refera la: prezenta vehiculului in locul din care a fost ridicat (si, implicit, faptul ca ocupa abuziv o anumita portiune de carosabil); necesitatea aplicarii masurii tehnico-administrative (scopul fiind de a reda carosabilul celorlalti participanti la trafic, aflati in miscare); starea vehiculului inainte de ridicarea acestuia (in acest sens, inregistrarea foto sau video devine o masura necesara si utila).

f. sunt stabilite conditii clare de executare a operatiunilor care privesc cele doua masuri tehnico-administrative, si este exprimata clar ideea ca acestea reprezinta un serviciu public.

Administratorul drumului public poate autoriza un operator economic specializat sa execute, in numele sau, operatiunile pentru ridicarea vehiculelor sau blocarea vehiculelor.

Totodata, administratorului ii vor reveni o serie de obligatii clare: amenajarea si cresterea progresiva a numarului spatiilor special destinate stationarii sau parcarii vehiculelor; informarea conducatorilor de autovehicule, cu privire la aceste spatii si la spatiile destinate depozitarii vehiculelor ridicate; organizarea si mentinerea unui standard ridicat al activitatilor desfasurate pentru executarea celor doua masuri tehnico-administrative, respectiv de a tine evidenta vehiculelor ridicate sau blocate; asigurarea unui serviciu continuu, pe durata a 24 de ore/zi, 7 zile pe saptamana, care sa permita oricand recuperarea vehiculului.

g. se prevad o serie de reguli privind transportul si depozitarea vehiculelor ridicate, precum si responsabilitatile administratorului drumului public pe perioada cat vehiculul e in custodia sa.

h. se prevede clar care sunt cheltuielile ce vor fi suportate de detinatorul vehiculului, in functie de operatiunile executate, si modul de stabilire a tarifelor, astfel incat acestea sa fie transparente, adecvate si sa nu lase loc abuzurilor, se mai scrie in expunerea de motive.

CE PREVEDE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

ART I– La Capitolul VII Secțiunea a 2-a din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după paragraful § 3 se introduce un nou paragraf, § 4 – „Ridicarea vehiculelor", cuprinând articolele 2031 – 2034, cu următorul cuprins:

Art. 2031.

– (1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una din situațiile prevăzute de art. 143.
(2) Ridicarea vehiculelor nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care:
a) în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane;
b) vehiculul aparține unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
(3) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor
persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii
tehnico-administrative.

Art. 2032.

– (1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare.
(2) Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;
b) gradul profesional, numele şi prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
e) date privind numărul de înmatriculare/ înregistrare şi marca vehiculului;
f) datele de identificare ale proprietarului sau ale utilizatorului vehiculului.
(3) Dispoziția de ridicare se încheie în trei exemplare, cu următoarea destinație:
originalul pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public, iar al treilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.
(4) Dispoziţia de ridicare constituie act administrativ.

Art. 2033.

– (1) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.
(2) Transportul vehiculului ridicat la locul de depozitare se face cu vehicule specializate în astfel de operaţiuni, care asigură preluarea în totalitate a vehiculului transportat pe caroseria
vehiculului transportor.
(3) Transportul vehiculului ridicat la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului se prezintă la locul ridicării și este de
acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz, se suportă contravaloarea operațiunii de ridicare.
(4) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public.
(5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public.
(6) Administratorul drumului public răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile
prevăzute de lege.

Art. 2034 

. - (1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/ operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori
deținerea legală a acestuia.
(2) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, restituirea se face cu titlu gratuit.
(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Art. II. – Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și de polițistul local în situaţia prevăzută la art.7 alin.(1) lit. h) din Legea poliției locale, nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. – Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

REGULAMENT PENTRU RIDICAREA MAŞINILOR

În luna aprilie 2016, Guvernul a fost obligat printr-o decizie a instanţei, dată în urma demersurilor făcute de Primăria Sectorului 1, să adopte, în regim de urgență, un regulament de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar.

Curtea de Apel București, prin sentința civilă nr.1173/07.04.2016, obliga Ministerul Afacerilor Interne ca, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, să elaboreze procedura de ridicare a mașinilor oprite/staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, așa cum este prevăzută la art. 64 și art. 97 alin 1 lit. d) și alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 republicată. Totodată, Curtea de Apel București obliga Guvernul României ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea proiectului de reglementare întocmit de Ministerul Afacerilor Interne, să adopte regulamentul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar pe partea carosabilă.

Guvernul a anunţat, la acel moment, că nu va ataca decizia instanţei. Într-un răspuns transmis B365.ro, în urmă cu o săptămână, Ministerul Afacerilor de Interne preciza că nu a elaborat regulamentul întrucât nu i-a fost comunicată decizia de către instanţă, deci nu este încă definitivă.

"Prin hotărârea nr. 1173/2016 din 07.04.2016, Curtea de Apel București obligă MAI ca, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, să elaboreze proiectul de reglementare a procedurii de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor oprite/staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, prevăzută la art. 64 şi art. 97 alin. 1 lit. d) şi alin. 6 din OUG nr. 195/2002 republicată.

Menționăm că hotărârea încă nu a fost comunicată MAI, iar aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării. În consecință, la acest moment nu putem vorbi de o hotărâre definitivă, de la care să curgă termenul de 30 de zile impus de instanță. În context, după comunicarea hotărârii, MAI va analiza considerentele Curții de Apel București, urmând ca în raport de acestea să propună măsuri adecvate cu privire la ridicarea vehiculelor oprite/staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice", au explicat reprezentanții Ministerului Afacerilor de Interne pentruB365.ro

Cătălin Drulă, consilierul premierului Cioloş, pe probleme de infrastructură, spunea recent că "există o rezistență la nivelul M.A.I. în a face orice pas în acest sens".

"Pe 20 ianuarie vorbeam despre regulamentul pentru ridicarea mașinilor pe care guvernul trebuie să-l adopte. Era vorba de o obligație în sarcina guvernului statuată chiar într-o decizie a Înaltei Curți din 2015. Dincolo de aspectul de restanță legislativă însă, era vorba și despre a oferi poliției un instrument pentru menținerea ordinii publice. Citam atunci faimosul caz al mașinii care a blocat 10 autobuze lîngă Ateneu și poliția îl căuta pe proprietar prin restaurante pentru că alt mijloc de a interveni nu avea.

Știu toate aspectele controversate ale ridicării mașinilor. Pornite mai ales de la metodele de tip "Vestul sălbatic" cu care a fost aplicată în anii 2009-2010. Știu și că nu sunt locuri de parcare legale pentru toate mașinile din marile orașe. Dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie ridicată nicio mașină niciodată. Am ajuns la situații absurde cînd 10 autobuze așteaptă după o mașină parcată aiurea. Avem copii care merg la școală pe stradă pentru că trotuarele au mașini pe ele, expunîndu-se la a fi loviți de mașini. Avem mămici cu cărucioare sau bătrîni care se expun accidentelor pentru că trecerile de pietoni sunt blocate de mașini parcate ilegal. De altfel, avem morți clar identificați cu această cauză (vizibilitate la trecerea de pietoni obturată de autovehicul staționat ilegal), dar cazurile nu au fost mediatizate, ci mai degrabă mușamalizate. Așadar, vorbim de un instrument necesar. Cum este el aplicat - cu responsabilitate, cu măsură, în sprijinul cetățeanului, sau nu, depinde de Poliție și de primării.

Din 20 ianuarie am depus eforturi constante pentru a rezolva această problemă. Am avut întîlniri cu responsabilii din Ministerul Afacerilor Interne și Poliție, am trimis emailuri, am scris minute, am dat telefoane. Între timp, la începutul lui aprilie a apărut și o hotărîre a Curții de Apel București care obligă guvernul să emită acest regulament de ridicare și să pună în aplicare decizia Înaltei Curții. Adică instanța obligă guvernul să-și facă treaba.

Din păcate, totul a fost în zadar pînă acum. Există o rezistență la nivelul M.A.I. în a face orice pas în acest sens. Iar o rezistență a M.A.I., cel puțin în acest guvern, se dovedește un zid (aproape) de netrecut. Lucrurile sunt clare, oamenii știu ce au de făcut: trebuie să inițieze un proiect de Hotărîre de Guvern care să rezolve problema (și să îndeplinească decizia unei instanțe). Dar nu vor.

Imaginea copilașului care merge cu ghiozdănelul în spate la școală, pe stradă pentru că pe trotuar nu se poate, cu mașinile vîjîindu-i pe la ureche, nu-mi dă pace. M-am simțit obligat să ofer aceste lămuriri și dacă am ajuns să le fac publice înseamnă că ceva este complet disfuncțional în felul cum unele instituții își servesc misiunea și pe cetățean.", a scris Cătălin Drulă pe Facebook. 

Etichete: ordonanță de urgență, proiect dezbatere publică, reglementare ridicare masini, ridicare maşini

0/22 COMENTARII
Richardhuche
10 apr 11:45
+0
VOTURI
-0
imiquimod crema al 5 costo
teva celecoxib price
zovirax fiale torrino
tadalafil online
zovirax pomata per herpes zoster
esame dosaggio levetiracetam
etoricoxib principio attivo
Williamfep
30 mar 10:12
+0
VOTURI
-0
aknemycin plus preis
cipramil 10
azithromycin saft
gabapentin teva wirkung
resochin tabletten preis
nifurantin b6 und pille
gabapentin nebenwirkungen erfahrungen
Edwardfrorb
30 mar 06:33
+0
VOTURI
-0
dalacin klindamycin
exforge 5mg 160mg hinta
dalacin klindamycin 150 mg
flagyl 400 mg what is it used for
pergotime eggløsning
flagyl og hund
exforge hct dosage
Dennisber
28 mar 08:20
+0
VOTURI
-0
amoxicilline bijsluiter kat
amoxicilline kopen
strattera adhd side effects
flagyl 500 voor duiven
bisacodyl dulcolax dosage
metronidazole hond kopen
bisacodyl kopen kruidvat
gogu
27 iun 14:44
+0
VOTURI
-0
@cris- de unde le scoti frate ?? se vede ca nu ai iesit niciodata din tara ! Nicaieri in Europa parcurile nu au parcari de niciun fel langa ele (nici la bordura, nici subterane, nici supraterane). Mai nou, la Paris si La Londra nu se mai avizeaza dacta un numar limitat de parcari la noile cladiri de birouri, tocmai pt. a descuraja lumea sa vina la serviciu cu masina si sa aglomereze orasul. La Frankfurt, in inima centrului financiar sunt multe cladiri de 40 - 50 de etaje una langa alta cu foarte putine locuri la subsol, cateva locuri scumpe la boprdura si asta e tot ! Asta in conditiile in care acolo lucreaza de trei ori mai multi oameni decat in zona Floreasca - Pipera. Oamenii se incoloneaza simplu si merg cu transportul in comun. De aceea Frankfurt-ul e nepoluat iar traficul e la mai putin de o treime comparat cu Bucurestiul !
Ana
27 iun 14:20
+0
VOTURI
-0
sunt intru-totul de acord. Banii contribuabililor nu trebuie investiti in parcari, ca sa vina bizonii cu masina in oras. IN orasele civilizate nu primariile ci companii private fac parcari, daca e fezabil, punand apoi tarife la limita suportabilitatii (daca parcarea se umple se ridica gradual tariful). Totul se reduce la cerere si oferta. Municipalitatea nu are ce cauta in ecuatia parcarii, decat cu restrictii, in niciun caz cu investitii. Exact ca in celelalte tari din UE.
Rex
27 iun 13:56
+0
VOTURI
-0
Acum trei ani a venit la Bucuresti o delegatie a Primariei din Viena, in frunte cu primarul lor. Au spus foarte clar ca Bucurestiul are deja prea multe parcari laterale pe strazi si chiar bulevarde, in conditiile in care trotuarele sunt foarte inguste. Sfatul lor a fost ca bugetele locale sa mearga la lucrari de infrastructura (asfaltare strazi, largire trotuare, pasaje subterane si supraterane) si nu la constructia de parcari. Primaria trebuie sa descurajeze traficul auto, nu sa il faciliteze. Oamenii trebuie sa invete sa utilizeze transportul in comun, taxiul, bicicleta sau mersul pe jos si sa nu polueze orasul cu masini. In Germania acum s-au desfiintat trecerile de pietoni total in cateva orase mai mici pentru ca pietonii sa poata traversa oricand pe oriunde carosabilul. Asta inseamna ca o masina nu are cum sa mearga cu mai mult de 5 km/ora, altfel iese prapad. Rezultatul a fost ca mai mult de 70% din oameni au renuntat sa mai mearga cu masina prin oras, iar accidentele au disparut.
doru
27 iun 12:25
+0
VOTURI
-0
Milogule, asta ar trebui sa fie pseudonimul tau, "Cris", dupa cum bine au spus-o unii. Nu intereseaza pe nimeni ca propui tu locuri gratuite, nu mai suntem in comunism ! Totul trebuie sa coste, eu vreau sa platesc pt. parcare, nu vreau sa se inghesuie langa mine un sarman care nu-si poate permite sa plateasca. Problema e ca in Bucuresti sunt mult prea multe locuri de parcare, iar cele mail multe sunt gratis. Daca s-ar reglementa situatia ca in Occident, nu ar mai veni toti cersetorii cu masinile in oras. Nici macar nu trebuie invcestitii, ci doar restrictii ! Municipalitatile altor orase nici nu au bugete de parcari si nici macar nu se gandesc sa investeasca in vreo parcare....Restrictiile sunt viitorul si la noi !
robespierre
27 iun 11:41
+0
VOTURI
-0
nicaieri in Europa nu se parcheaza pe trotuare si pe trecerea de pietoni. e un gest criminal sa parchezi asa si sa fortezi oamenii sa mearga printre masini. singura solutie pentru bucuresti este ca mai si politicienii sa schimbe legea si sao copieze dupa cea europeana. si sa mai renunte la masini, e ok si cu metroul sau pe jos sau cu bicicleta ca in vest unde politicienilor nu le pica nasul sa ia metroul. s-a murit la revolutie pentru egalitate nu pentru girofare.
clima bucuresti
27 iun 11:36
+0
VOTURI
-0
Calitatea mediului si a aerului pentru Vremea Bucuresti

Bucurestiul ocupa primul loc in cel mai recent top al oraselor poluate din UE, depasind Sofia, Atena sau Roma, a declarat directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Bucuresti, Adrian Catrina.
Principala sursa de poluare pentru Vremea Bucuresti o reprezinta traficul rutier, responsabil pentru circa 70 la suta din impuritatile din aer. Centralele electrotermice, industria, santierele de constructie si unele instalatii de incalzire a locuintelor particulare ocupa, in ordine, urmatoarele patru locuri ale clasamentului.

In Bucuresti, nivelul maxim admis de poluare cu noxe si praf este depasit frecvent, existand insa si cazuri in care nivelurile masurate impun chiar masuri urgente, depasind pragul de alerta reprezentat de dublul nivelului maxim admis.
Mircea
27 iun 08:44
+0
VOTURI
-0
@cris, locurile de parcare nu trebuie sa fie gratuite, milogule ! Si nici nu trebuie sa fie multe, dobitocule, tocmai pentru a nu incuraja toti taranii sa vina cu masinile oriunde. Si inca ceva, Cris - cersetorul Romaniei - ele trebuie sa fie scumpe, pentru a nu-si permite toti milogii sa vina cu masinile !
Cris
26 iun 22:36
+0
VOTURI
-0
Suge-o Mircea! In Bucuresti nu sunt locuri de parcare oriunde te-ai duce, nu numai in centru. Spre exemplu, parcul IOR, frecventat in week-end de mii de persoane, abia daca are 100 locuri de parcare la strada. Restul POLA. Parcheaza pe linia de tramvai de pe Liviu Rebreanu (bulevard aflat in lucru de la inceputul secolului). Mijloacele de transport in comun nu sunt o optiune pentru ca nu sunt civilizate, nu au aer conditionat. Propun deci, intai, construirea catorva mii de locuri de parcare gratuite si apoi introducerea ridicarii de masini pentru cei care nu parcheaza in locurile de parcare nou create.
Mircea
26 iun 21:11
+0
VOTURI
-0
Cris, n-ai inteles nimic tarane ! Nicaieri in Vest nu sunt suficiente locuri de parcare. Du-te la Viena si incearca sa parchezi in centru. E parcarea subterana de la Opera (foarte scumpa) si ceva locuri laterale, putine si scumpe si ele. Oamenii nu prea au cum sa parcheze, de accea lasa masinile deobicei cand vin in centru. Pentru un urangutan ca tine chiar nici nu conteaza cine ridica masinie. Important e sa ti-o ridice, maimutzoiule, si sa ti-o traga peste bot ! Chiar nu inteleg de ce-i pasa unui cretin ca tine cine-i va ridica masina parcate ilegal ? In Vest, toate serviciile de ridicare si blocare masini sunt externalizate catre firme private. Nu are rost sa se investeasca bani publici in utilaje de ridicare pt. a descuraja animale ca tine sa parcheze ilegal. Te doare ca se imbogatesc unii ? Ia-ti o slujba platita decent, reterdatule, si iti vei permite sa platesti parcare, milogule !
Cris
26 iun 20:57
+0
VOTURI
-0
Suge-o Geo! In tarile civilizate sunt amenajate suficiente locuri de parcare ca sa nu trebuiasca sa parchezi pe unde nu trebuie. In marile orase de la noi, nu e cazul, dar e parcarea interzisa peste tot. Ca sa aiba niste firme private din ce umfla niste bani cu ridicatul masinilor. Sa puna mana Primaria sa-si faca serviciu propriu de ridicari auto ca sa nu mai puta a coruptie si spaga de la o posta.
Geo
26 iun 20:38
+0
VOTURI
-0
@cris- ce conteaza daca ridica Primaria sau firme private ? Daca vreunul mai parcheaza ca boul ( ca tine ) i se va ridica masina oricum....Si inca ceva, trotuarele sunt locuri de promenada, ele trebuie sa fie cat mai late cu putinta. Daca partea carosabila are mai mult de doua benzi, trebuie sa se taie din surpus si adaugat la trotuare sau piste de biciclete. Traficul auto trebuie restrictionat sever mai ales in zona centrala, iar parcarile trebuie sa fie putine si scumpe. Asa e in tarile civilizate !
Cris
26 iun 14:10
+0
VOTURI
-0
Din acest proiect de lege lipseste esentialul si anume ca: se interzice firmelor private sa ridice si sa depoziteze masini, aceasta activitate fiind gestionata exclusiv de Primarie.
Ion
26 iun 12:37
+0
VOTURI
-0
@Cris, parcare pe trotuar etc. etc. e ABUZ!!!
lica
26 iun 12:09
+0
VOTURI
-0
domnu' petrica, te incurci in diminutivele folosite de drula pentru ca nu ai de ce sa te legi. esti varza. drept de proprietate? esti dus cu pluta. pai ai dreptul sa lasi masina unde vrei tu invocind dreptul de proprietate? saracul de tine esti paralel cu viata. daca ai carnet de conducere esti un pericol public. stai acasa si ai doar de castigat. nu mai vorbesc de ceilalti care vor fi fericiti.
Cris
26 iun 10:24
+0
VOTURI
-0
Ridicarea masinilor atunci cand incurca circulatia si caile de acces este justificata. In celelalte cazuri, indicatoare puse aiurea, zone in care nu incurci pe nimeni, pietoni care au nevoie de 1m ca sa circule pe trotuar, etc., este ABUZ
Dan
26 iun 08:30
+0
VOTURI
-0
Dar cand stai in blocari din cauza unora are parcheaza cum au chef la mai putin de 50m de intersectii cum este?Acum toti soferasii cu masini de firma blocheaza majoritatea locurilor unde se produc ambuteiaje
Petre
26 iun 01:30
+0
VOTURI
-0
Evident domnul drula are o problema mare cu diminutivele - copilarie nefericita? de ce copilas si nu copil? de ce mamici si nu mame? ghiozdanele??? incercari evidente de gadilare la "sentiment" in vederea obtinerii unor foloase materiale in urma demersurilor domniei sale de a reinstaura domnia rechinilor de masini. nu am vazut nici un rand despre dreptul la proprietate al "cetatenutilor Romanicutei". spune ca stie de lipsa acuta a locurilor de parcare, stie, si atat! pai ce treaba are guvernul cu administrarea, guvernul are treaba doar cu aplicarea "masurilor administrative"... spune ca stie despre "metoduta vestutului salbaticut", stie dar atat - nu spune nimic despre eventuale reparatii pentru cei care au fost abuzati, stie de abuzuri dar nu face nimic - vorbim aici de infractiuni in masa - eh, el nu e decat un reprezentant al guvernului, ce treaba are el cu abuzurile...

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h