MAI avertizează: "Actele de identitate cerute drept garanție, o practică ilegală"Tot mai multe cazuri în care oamenii îşi dau actele de identitate drept garanție pentru prestarea de servicii, încredințarea de valori sau plata datoriilor au fost reclamate în ultima vreme. MAI avertizează că actele de identitate cerute garanție constituie "o practică ilegală" şi, odată ajunse pe mâna infractorilor, acestea pot fi folosite cu ușurință în acțiuni ilegale, cum ar fi trafic de persoane, migrație ilegală, trafic de droguri sau tranzacții imobiliare.

MAI: Acte de identitate cerute ca garantie – o practica ilegala
MAI: Acte de identitate cerute ca garanție – o practică ilegală

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul ‪informează că sunt reclamate din ce în ce mai multe cazuri în care oamenii predau de bunăvoie actele de identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor valori sau pentru plata datoriilor, se arată într-un mesaj al Ministerului Afacerilor Interne, poatst pe Facebook.

"Ajunse pe mâna infractorilor, actele pot fi folosite cu ușurință în acțiuni ilegale: trafic de persoane, migrație ilegală, trafic de droguri sau tranzacții imobiliare. Multe dintre persoanele cărora le-a fost furată identitatea au fost chemate în fața legii pentru a răspunde în legătură cu fapte penale pe care nu le-au săvârșit! Amintim că actul de identitate nu poate fi reținut decât de organele competente și că darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție sunt strict interzise! Aceste fapte se sancționează cu amendă de la 75 la 150 de lei!", precizează MAI.

Comunicatul integral al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

"Având în vedere că instituţia noastră a fost sesizată cu privire la existenţa unei practici prin care cetăţenii români predau actele de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii sau că există persoane fizice care folosesc documentele de identitate găsite în scopul de a-şi declara identitatea titularului documentului pierdut/furat, se impune a fi cunoscute următoarele:

Prin norma instituită la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că actul de identitate se eliberează cetăţeanului român începând cu vârsta de 14 ani şi este documentul care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi,
după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 97/2005,  republicată, actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru
plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

Totodată, conform dispoziţiilor art. 23 şi 24 din acelaşi act normativ:

 titularii actelor de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora;
 furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă;
 actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept;
 persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate
de poliţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 43 lit. a) şi c) din actul normativ mai sus menţionat, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 23 alin. (1) şi art. 24 şi cu amendă de la 75 lei la 150 lei nerespectarea prevederilor art. 25.

De menţionat este şi faptul că evoluţia tehnologică înlesneşte activitatea celor care falsifică sau contrafac documente de identitate, astfel încât, sunt tot mai frecvente cazurile în care unii cetăţeni cărora li s-a furat identitatea sunt puşi în situaţia de a fi chemaţi în faţa legii pentru a răspunde în legătură cu fapte penale pe care nu le-au săvârşit.

De asemenea, utilizarea unor documente de identitate contrafăcute sau falsificate are un impact deosebit în domeniul traficului de persoane şi de droguri, al migraţiei ilegale, al tranzacţiilor imobiliare ş.a., care afectează viaţa şi patrimoniul cetăţenilor.

În acest context, trebuie luate măsurile necesare pentru a fi evitată pierderea sau furtul actului de identitate ori lăsarea în gaj a acestuia, prevenindu-se astfel, furtul şi falsul privind identitatea care au devenit un fenomen cu consecinţe deosebit de grave, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru persoanele juridice de drept public şi privat din toate statele."

Etichete: acte de indentitate, acte identitate garanţie, MAI

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE