Metrorex plăteşte 115.000 euro pentru reclamă la metroul din Drumul TabereiMetrorex a atribuit un contract în valoare de peste 115.000 euro pentru servicii de publicitate pentru Magistrala 5 de metrou. Firma câștigătoare are un singur angajat. 

PAȘTE 2015. PROGRAMUL METROREX de Sarbatorile de Pasti
PAȘTE 2015. PROGRAMUL METROREX de Sărbătorile de Paști
Foto: forum.metrouusor.com

Contractul pentru servicii de informare şi publicitate aferente proiectului major “Linia de Metrou Magistrala 5: Sectiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomiţei” a fost atribuit de Metrorex firmei SC Promo Media SRL. Valoarea totală a contractului se ridică la 410.000 lei fără TVA, respectiv 508.400 lei cu TVA (echivalentul a peste 115.000 euro).

Durata contractului este de 26 luni începând de la data atribuirii contractului, respectiv 10 martie 2015. Firma Promo Media SRL a fost desemnată prin licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. La licitaţie au participat 5 firme, din care doar 4 au avut oferte admisibile.

Potrivit datelor disponibile la Ministerul de Finanţe, firma Promo Media SRL este din Suceava şi se ocupă, conform CAEN, cu activităţi ale agenţiilor de publicitate. Din 2008 şi până în 2013, firma a raportat profit în fiecare an. În 2013, ultimul an în care există date disponibile la Ministerul de Finanţe, firma a avut o cifră de afaceri netă de 704.914 lei şi un profit de 251.806 lei, cu un singur angajat. În 2012 firma a raportat o cifră de afaceri netă de 411.248 lei şi un profit de aproape 40% din cifra de afaceri, respectiv 162.940 lei. Şi în 2011 firma a avut un profit de 33.317 lei, la o cifră de afaceri netă de 396.286 lei. În anii 2008, 2010 - 2013 firma a avut un singur angajat, iar în 2009 firma nu a raportat niciun angajat.

Potrivit caietului de sarcini, Metrorex, ca beneficiar al unei finanţări nerambursabile de la UE pentru Magistrala 5 de metrou, are obligaţia de a asigura servicii de informare şi publicitate aferente proiectului. "În conformitate cu Art.24 „Informare şi publicitate" din Cererea de finanţare, Beneficiarul este obligat să informeze publicul cu privire la asistenţa financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice, care trebuie să respecte regulile de vizibilitate prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală, sub sancţiunea refuzului sau retragerii finanţării pentru Proiectul respectiv", se precizează în caietul de sarcini.

Potrivit aceluiaşi document, prestatorul va elabora Planul de Acţiune pentru Promovarea Proiectului în termen de 15 zile de la data semnării contractului de servicii de informare şi publicitate privin asistenţa financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice pentru Proiectul „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Roamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei". Planul de promovare şi celelalte produse şi acţiuni de informare şi publicitate vor fi supuse aprobării prealabile a Metrorex.

În elaborarea Planului de Acţiune pentru Promovarea Proiectului se va avea în vedere, printre altele, includerea următoarelor activităţi:

- Organizarea unei conferinţe de presă – Cu ocazia punerii în funcţiune a tronsonului, Metrorex va organiza o conferinţă de presă pentru informarea publicului ţintă despre rezultatele obţinute dar şi despre cele dorite a se obţine ca urmare a implementării acestui proiect. Publicul ţintă va fi informat despre contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene la finanţarea contractelor încheiate.

Elaborarea specificaţiilor tehnice aferente acestui eveniment (creare invitaţii către presă, realizare fotografii, editarea şi afişarea de mijloace de informare exterioară la locul organizării conferinţei de presă, etc) intră în atribuţiile Prestatorului.

- Panouri publicitare pentru afişare temporară – În termen de maxim o lună de la semnarea Contractului de servicii de informare şi publicitate privind asistenţa financiară nerambursabilă din fonduri publice, vor fi instalate 40 de panouri publicitare pentru afişare temporară, cu respectarea cerinţelor privind publicitatea la faţa locului a proiectelor finanţate de UE.

Prestatorul va concepe, fabrica, instala, întreţine şi demona panourile publicitare, în conformitate cu MIV.

- Plăci pentru afişare pernanentă (plăci comemorative) – După finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data punerii în funcţiune a tronsonului, vor fi montate plăci pentru afişare permanentă.

Plăcile vor fi făcute de prestator şi vor fi amplasate 40 de plăci pentru afişare permanentă. Plăcile vor fi amplasate astfel încât să se asigure o bună vizibilitate a informaţiilor afişate.

- Elaborarea şi publicarea unor articole de presă – Prestatorul are obligaţia ca pe parcursul implementării contractelor să publice în presa locală 6 articole tipărite, pe durata derulării contractelor, în cel puţin 2 cotidiane locale, în care să evidenţieze contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene la realizarea Proiectului şi avantajele populaţiei din zonă, ca urmare a implementării acestui Proiect.

- Organizarea de evenimente – Prestatorul va asigura evenimente publice în zona implementării contractului. De asemenea, pe durata derulării contractului, la fiecare deschidere de staţie, firma care asigură serviciile de publicitate trebuie să organizeze conferinţe de informare cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, inclusiv reprezentanţi ai presei, iar pe parcursul derulării conferinţelor trebuie să se evidenţieze rolul UE prin sprijin financiar nerambursabil acordat Metrorex, dar şi alte aspecte relevante pentru evenimentul respectiv.

Câştigătorul licitaţiei trebuie să asigure la fiecare conferinţă de presă şi pungi personalizate cu materiale despre proiectul Magistralei 5. Pungile distribuite la conferinţe trebuie să conţină mapă de prezentare a proiectului, materiale informative (pliante, fluturaşi) şi obiecte promoţionale inscripţionate (pixuri, memory stick-uri, calendare etc).

- Elaborarea şi distribuirea de materiale informative despre Proiect (pliante, fluturaşi), respectiv 5.000 de pliante, 500 de mape, 1.000 de cataloage de prezentare Magistrala 5, 100.000 de fluturaşi, 3 roll-up-uri şi un pop-up, 4.000 de autocolante şi 200 de plăci pe echipamente mari, 500 de pixuri, 500 de stick-uri de memorie, 500 de calendare, 1.000 de pungi personalizate, 1.000 de mouse pad-uri, 1.000 de agende, 1.000 de suporturi pentru cărţi de vizită şi 500 de căni termos.

Totodată, prestatorul trebuie să asigure şi fotografii pentru surprinderea în imagini a progresului lucrărilor, respectiv: 150 de poze lunar (10 poze/staţie, 10 poze depou şi 40 poze generale) şi 200 poze la final de proiect. Fotografiile se înregistrează pe DVD şi se livrează pe suport electronic în două tranşe, prima până la finalul lunii iulie 2015, iar cea de-a doua la finalizarea proiectului.

- Monitorizare presa scrisă şi online, inclusiv analiză de imagine, drept la replică în cazul unor articole care pot dăuna imaginii societăţii, expertiza situaţiei ce poate duce la criza de imagine şi va întocmi şi publica dreptul la replică, cu acordul prealabil al Metrorex.

- Crearea şi actualizrea unui site web dedicat Proiectului Magistralei 5

În data de 20.11.2013 a fost emis Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1438/20.11.2013 de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către Metrorex SA în cadrul proiectului major „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei".

Proiectul Magistralei 5 de metrou este propus spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport".

"Obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita, până la sfârşitul anului 2016, legătura dintre vestul şi centrul oraşului, prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 6,871 km, un număr de 10 staţii şi un depou.

Proiectul Magistrala 5, Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomiţei îşi propune transportul unui număr de circa 64.000 călători/zi (la punerea în funcţiune, sfârşitul anului 2016) din zona deservită spre centrul oraşului, fiind, de asemenea, şi o legătură cu reţeaua existentă de metrou, la staţia Eroilor.

Proiectul contribuie la Obiectivul general al POS-T, promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita circulaţia sigură, rapidă şi eficientă a persoanelor şi bunurilor, cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, european între şi în cadrul regiunilor României", potrivit caietului de sarcini.

Etichete: licitaţie, licitaţie publică, magistrala 5, magistrala 5 de metrou, Metrorex, metrou drumul taberei, metrou Magistrala 5, promovare, publicitate

0/2 COMENTARII
Pe care l-au intarziat 3 ani
01 apr 10:42
+0
VOTURI
-0
Futu-i in gura de nenorociti !
Nume
20 mar 16:14
+0
VOTURI
-0
AAAALLLLLOOOO DNA, Nu este nevoie de publicitate pentru linia noua de metrou, tot Bucurestiul stie deja.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE