Nereguli grave la ALPAB: Reviste și stâlpi de un milion de euro și plăți fictive de 100.000 euroAdministrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a efectuat cheltuieli inutile de un milion de euro, în 2012, potrivit unui raport al Curții de Conturi. Banii au fost cheltuiți pentru achiziția unor reviste sau a unor produse care nu au fost montate niciodată în parcurile bucureștene, dar și pentru achitarea unor servicii pentru unități locative care nu au fost închiriate în anul 2012. Mai mult, ALPAB a înregistrat plăți ilegale de 439.000 lei (aproape 100.000 euro). Prejudiciul a fost creat prin plata unor lucrări care nu s-au efectuat niciodată, prin scumpirea nejustificată a lucrărilor de reparații a unor fântâni arteziene sau prin efectuarea unor cheltuieli pentru servicii de pază în parcuri efectuate necorespunzător. În 2012, la conducerea ALPAB s-a aflat Radu Popa, până în luna iunie (din iunie2008), iar dup această dată Bogdan Tănase. 

Nereguli grave la ALPAB: Plati fictive de 100.000 euro si cheltuieli ineficiente de un milion de euro
Nereguli grave la ALPAB: Plăți fictive de 100.000 euro și cheltuieli ineficiente de un milion de euro

În urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi în 2012 a reieșit că Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a efectuat plăți nedatorate în sumă totală de 439.000 lei (aproape 100.000 euro) prin:

- supradimensionarea situațiilor de plată aferente lucrărilor de reparații a unor fântâni arteziene cu 109.000 lei, prin aplicarea unor cote de cheltuieli indirecte și profit mai mari decât cele contractate;

- efectuarea unor cheltuieli de 38.000 lei pentru servicii de pază a Parcurilor Carol, Floreasca, Bordei, Izvor și Herăstrăul Vechi efectuate necorespunzător, cu consecința unor pagube patrimoniale prin distrugerea și sustragerea unor lămpi, sigle, bănci, coșuri de gunoi și plante;

- efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul contractelor de reparații curente a aleilor din parcurile Herăstrău, Tineretului și Izvor, valoarea situaţiilor de lucrări fiind majorată nejustificat prin includerea unor cantităţi de lucrări care nu s-au executat, în sumă totală de 51.000 lei;

- efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul unui contract de evaluare a terenului și mijloacelor fixe din Satul Francez, valoarea facturată fiind majorată nejustificat cu suma de 15.000 lei față de valoarea contractată;

- supradimensionarea situațiilor de plată aferente lucrărilor de reparații a Fântânii Miorița cu 2.000 lei, prin aplicarea eronată a unei cote de 10% reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport

- efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul contractului de închiriere și al protocolului încheiate, contravaloarea serviciilor prestate fiind majorată nejustificat prin includerea unui număr de 165 abonamente aferente unor unități locative din Satul Francez care nu au fost ocupate de chiriași în anul 2012, în sumă totală de 219.000 lei. 

Un milion de euro pentru produse care nu au fost folosite niciodată

Potrivit raportului întocmit de Curtea de Conturi, ALPAB a efectuat "cheltuieli neeconomice și ineficace" în sumă de 3.614.000 lei, pentru achiziția unor reviste de informare cu privire la realizările Primăriei Municipiului București și ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București distribuite gratuit cetățenilor și pentru achiziția unor stâlpi cu acumulatori și celule fotovoltaice, steaguri, suporturi pentru reviste, indicatoare, bunuri nemontate încă în parcurile bucureștene deși au fost recepționate în perioada 2011 – iunie 2012.

Tot în 2012, ALPAB a mai cheltuit ineficient și 936.000 lei, "prin suportarea contravalorii unor servicii de telefonie, internet și cablu aferente unor unități locative neînchiriate în anul 2012, precum și a contravalorii utilităților (telefon, internet, cablu, gaze) consumate de chiriași, a serviciilor de salubrizare, de întreținere a spațiilor verzi și a serviciilor de pază aferente unităților locative din Satul Francez, fapt ce a condus la situația ca, în unele cazuri, entitatea să suporte cheltuieli de întreținere mai mari decât contravaloarea chiriei încasate". 

De asemenea, potrivit raportului întocmit de Curtea de Conturi, ALPAB a decontat lucrări de întreținere a spațiilor verzi din parcurile administrate pe baza unor documente justificative din care nu rezultă cu precizie locația, exactitatea și realitatea cantităților de lucrări executate.

Tot în 2012, conducerea ALPAB a majorat nejustificat cheltuielile instituției cu suma de 343.000 lei, reprezentând drepturi salariale și amendă contravențională stabilite prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile, înregistrate eronat pe conturile de cheltuieli în loc de contul „Decontări din operații în curs de clarificare”.

Mai mult, ALPAB și-a diminuat veniturile în 2012 cu 215.000 lei pentru că nu a aplicat corespunzător tarifele de închiriere stabilite prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București.

Etichete: Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, ALPAB, Curtea de Conturi, ilegal, raport

0/1 COMENTARII
ggg
05 feb 12:15
+0
VOTURI
-0
si ?

exista o continuare a acestui raport ?

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE