Ordonanţă pentru accelerarea proiectelor de infrastructură, adoptată de Guvern UPDATEGuvernul a adoptat miercuri, printr-o Ordonanță de Urgență, o serie de măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Scopul noilor reglementări este să scurteze termenele și să simplifice procesul de autorizare a lucrărilor de construcții și, implicit, să elimine unele blocaje în implementarea proiectelor care asigură interconectivitatea între rețeaua de transport de interes național/regional cu cea europeană, informează Executivul. 

O ordonanta de urgenta privind proiectele de infrastructura, pe masa Guvernului
O ordonanţă de urgenţă privind proiectele de infrastructură, pe masa Guvernului

Actul normativ are în vedere următoarele aspecte referitoare la realizarea lucrărilor la proiectele de infrastructură de transport transeuropeană:

1. Simplificarea procesului de emitere a autorizațiilor de construire prin:

Ø Scurtarea termenelor pentru emiterea avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament prevăzute în certificatele de urbanism;

Ø Simplificarea procedurilor de scoatere a terenurilor situate pe coridorul de expropriere din circuitul agricol/forestier; Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în Cartea Funciară, cu încadrarea directă în categoria de folosinţă pentru care au fost achiziţionate, cu îndepinirea ulterioară a condiţionalităţilor de către beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc şi nu în termen de 6 luni, aşa cum se desfăşoară în prezent. Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Obligaţia pentru constructor rămâne de a obţine avizul final prevăzut de lege.

Ø Asigurarea valabilității certificatelor de urbanism/avizelor/acordurilor/autorizațiilor până la recepția finală a lucrărilor;

Ø Îmbunătățirea cerințelor prevăzute de lege privind urbanismul și documentațiile urbanistice în cazul traseelor infrastructurii traseuropene, incluse în rețeaua TEN-T Core și de pe rețeaua TEN-T Comprehensive.

2. Sumele aferente disputelor rezultate din contractele de execuţie a lucrărilor vor putea fi achitate în baza unor scrisori de garanţie bancară. Această măsură are scopul să conducă la evitarea blocajului proiectelor, determinat de amânarea plăţilor până la obţinerea deciziilor definitive şi irevocabile.

3. Plăţile în avans, efectuate şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către beneficiar şi restituite bugetului. Recuperarea acestor sume de către beneficiar se va face cu perceperea de dobânzi, majorări sau penalități de întârziere.

4. Asigurarea cadrului legal privind continuitatea procesului de realizare a documentațiilor tehnico-economice aferente infrastructurii de transport transeuropeană, prin includerea la finanțare cu prioritate a serviciilor de elaborare a acestor documentații. Se are în vedere faptul că aceste investiții au caracter multianual.

Premierul Dacian Cioloș a declarat miercuri, la începutul şedintei de Guvern, că ordonanţa va clarifica și simplifica procedurile privind obținerea autorizațiilor și avizelor necesare derulării unor astfel de lucrări și va pune la dispoziția Ministerului Transporturilor un instrument care să permită accelerarea unor investiții în curs, dar și eficientizarea activității CNADNR.

"Vom avea pe ordinea de zi şi sper să fim în măsură să aprobăm Ordonanţa de Urgenţă cu accelerarea proiectelor de infrastructură pe care am promis-o deja de câteva săptămâni şi care sper eu să fie în măsură să accelereze anumite investiţii care sunt în curs şi să clarifice lucrurile pentru alte investiţii care se pregătesc", a declarat premierul Dacian Cioloş.

Prin această ordonanţă urmează să fie clarificate modalităţile de accelerare a obţinerii autorizaţilor de construcţii şi valaibilitatea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor de urbanism care până acum, după un termen limită, expirau şi trebuiau obţinute din nou atunci când erau întârzieri în efectuarea lucrărilor.

Tot prin OUG se vine cu clarificări privind partea de scoatere din circuitul agricol a terenurilor care sunt pe traseul proiectelor de infrastructură.

"Totodată, vom veni cu o abordare multianuală a avansurilor pentru a da o perspectivă clară constructorilor legat de valabilitatea acestor avansuri. Chiar dacă bugetele sunt aprobate anual, să dăm această prespectivă clară multianual şi cu clarificări pentru partea de scoatere din circuitul agricol a terenurilor care sunt pe traseul proiectelor de infrastructură, la fel cu avizele de mediu pentru părţile de pădure prin care trec proiectele de infrastructură", a arătat Cioloş.

El a precizat că se vor clartifica, de asemenea, şi modalităţile prin care se pot face pasaje pentru agricultori atunci când o autostradă taie în două parcele agricole.

"Domnule ministru Costescu, veţi avea un instrument care să vă permită să acceleraţi aceste proiecte şi sper eu să accelerăm şi partea de reformă şi reorganizare şi eficientizare, că asta mă interesează la CNADNR, pentru că sunt două lucruri care trebuie să meargă în paralel: partea aceasta de procedură, dar şi partea administrativă, care ţine de deciziile privind buna funcţionarea a CNADNR", a spus premierul.

Etichete: dacian ciolos, infrastructură, ordonanţă infrastructură

0/1 COMENTARII
Hotii
17 Mar 07:41
+0
VOTURI
-0
Vrajeala a slugilor la inalta poarta.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE