Primaria Municipiului Bucuresti continua campania de combatere a tantarilorAvand in vedere dispozitiile Primarului General, Gabriela Firea, in perioada 24 aprilie- 24 iulie, Municipalitatea, prin Centrul de Protectie a Plantelor, a aplicat o medie de 3-4 tratamente de combatere a tantarilor in principalele zone publice din Capitala.

Tratamente pentru tantari in parcurile din Bucuresti
Tratamente pentru țânțari în parcurile din București
Foto: bucurestifm.ro

In functie de evolutia fenomenelor meteorologice, campania de combatere a tantarilor va continua pana in luna octombrie, estimandu-se a se efectua alte 3-4 tratamente pentru fiecare zona in parte.

Astfel, in perioada aprilie-iulie s-au aplicat tratamente in parcurile administrate de ALPAB si in cele administrate de primariile de sector, pe spatiile verzi aferente aliniamentelor ALPAB, precum si pe spatiile verzi aferente aliniamentele stradale ale celor 6 sectoare, dupa cum urmeaza:

*I.* *Tratamente efectuate in parcurile si spatiile verzi ale ALPAB: *


-Herastraul Vechi, Herastraul Nou, Miorita, Parcul Circului, Parcul
Bordei+Parcul Floreasca, Parcul Cismigiu, Axa N-S+Aliniament
Dambovita+Catierul Francez, Parcul Tineretului, Parcul Carol, Parcul Izvor,
Sala Palatului, Piata Unirii.

*II.* *Tratamente pentru combaterea tantarilor efectuate pe
aliniamentele si spatiile verzi ale ALPAB:*

-Academia Militara si Opera Romana

-Adapostul de cai Toboc

-Sediul Social Ghencea

-Sectia Expl. Utilaj Mijloc Transport Ghencea

-Baia Grivita

-Baia Giulesti

-Spatiu Verde Arena Nationala

-Sediul ALPAB+zona E. Vacarescu+ zona Romtelecom Baneasa

-Aliniament Str. Toporas-Margeanului-Amurgului-Bachus-
Viilor-Buzoieni-P.Ispirescu-B-dul Pieptanari

-Aliniament Opera Romana-M. Kogalniceanu-Piata Kogalniceanu,

-Aliniament Strada Sebastian-Centrocop-Soseaua Panduri-Calea 13
Septembrie-B-dul Tudor Vladimirescu,

-Aliniament Sos. Progresului-Strada Razoare-Constantin Istrati-Calea
Ferentari-Soseaua Salaj-Sos. Bucuresti-Magurele-Prelungirea Ferentari-Calea
Rahovei-B-dul Cosbuc,

-Ansamblul Piata Arsenalului-Calea 13 Septembrie-B-dul Libertatii-str.
Izvor.

*III.* *Tratamente pentru combaterea tantarilor efectuate in
parcurile ce apartin primariilor de sector:*

*Sector 1:*

Parcul Kiseleff, Parcul Regina Maria, Parcul Nicolae Iorga, Parcul
Ciresoaia, Piata Presei Libere, Parcul Bazilescu, Baneasa, Venus, Operei,
Luigi Cazzavilan,

*Sector 2:*

Parcul Ioanid, Parcul Gradina Icoanei, Parcul Tei-8 Mai, Parcul Obor,
Parcul Pasarari – Closani, Parcul Ciocarliei-Sf. Pantelimon, Lunca
Florilor, Parcul Verdi, Parcul Sticlariei-Vergului, Cinema Floreasca,
Parcul Ion Creanga, Parcul Pantelimon 301, Parcul Morarilor, Parcul
Plumbuita 1+2, Parcul National, Parcul Motodrom

*Sector 3: *

Titanii, Parcul Al. Ioan Cuza, Parcul Titan-Balta Alba, Parcul Petrascu,
Parcul Pantelimon

*Sector 4:*

Oraselul Copiilor, Lumea Copiilor,

*Sector 5: *

Parcul Sebastian, Parcul Eroilor, Parcul Municipal, Parcul Romniceanu,
Parcul Ferentari, Parcul Humulesti, Parcul Pecineaga,

*Sector 6: *

Parcul Giulesti 1+2, Parcul Crangasi, Parcul Drumul Taberei, Parcul
Politehnica (platoul de suprafata+Fabricii+Grozavesti+Caramidarii de Sus),
Parcul Pacii, Parcul 1 Decembrie, Parcul N. Filimon- P. Grand

*IV.* *Tratamente de combatere a tantarilor efectuate pe
aliniamentele stradale ale sectoarelor 1-6*

*1.* *Zone Sector 1:*

- Magheru – N. Balcescu-P-ta Universitatii- Regina Elisabeta-Calea
Victoriei-Dacia-Magheru
- Calea Victoriei-Stirbei Voda-V. Parvan-M. Kogalniceanu-Elisabeta-Calea
Victoriei
- V. Parvan-Berzei-M. Vulcanescu-D. Golescu-Orhideelor-Calea Plevnei-V.
Parvan
- Calea Victoriei-Dacia-M. Vulcanescu-Berzei-Stirbei Voda-Calea Victoriei
- Berzei-Buzesti-N. Titulescu-Calea Grivitei-Dinicu Golescu-Baldovin
Parcalabu-Berzei
- Lascar Catargiu-Buzesti-Berzei-M. Vulcanescu-Dacia-Lascar Catargiu
- Lascar Catargiu-Iancu de
Hunedoara-Polona-Xenopol-Verona-Magheru-Lascar Catargiu
- Calea Dorobantilor-Iancu de Hunedoara-Aviatorilor-Calea Dorobantilor
- Calea Dorobantilor-Aviatorilor-Mircea Eliade-Calea
Floreasca-Dorobantilor
- Aviatorilor-C-tin Prezan-Maresal Averescu-Ion Mihalache-Aviatorilor
- Ion Mihalache-Turda-Grivitei-N. Titulescu-Ion Mihalache
- Turda-Ion Mihalache-Grivitei-Turda
- Ion Mihalache-Maresal Averescu-Kiseleff-Expozitiei-Ion Mihalache
- Sos. Chitilei-Inovatorului-Mimozei-Valenii de Munte-Sos. Chitilei
- Buc. Noi-Sos. Chitilei-Goldeanu C-tin- Buc. Noi
- Buc. Noi-Ciresoaia-Fabrica de Caramida-Laminorului-Buc. Noi
- Buc. Noi-Baiculesti-Straulesti-Coralilor-Nejlovului-Ciresoaia-Buc. Noi
- Straulesti-Apicultorilor-Padurii-Gh. Ionescu Sisesti-Buc. Noi-
Laminorului-Fabrica de Caramida-Neajlovului-Coralilor-Straulesti
- Ion Ionescu de la Brad-Straulesti-Baiculesti-Calea
Grivitei-Expozitiei-Kiseleff-C-tin Prezan-Aviatorilor-Sos. Nordului-Elena
Vacarescu-Ion Ionescu de la Brad
- Calea Floreasca-Avionului-Biharia-Elena Vacarescu-Sos. Nordului-Mircea
Eliade-Calea Floreasca
- Calea Giulesti-Lamaiului-Chitila Triaj-drum Poiana Horea-drum
Sabareni-Calea Giulesti

** zonele reprezinta strazile cuprinse intre perimetrul acestora*

*2.* *Zone sector sector 2*

- Stefan cel Mare-Floreasca-Barbu
Vacarescu-Lacatusului-Vagonului-Reinvierii-Stefan cel Mare
- Barbu Vacarescu-Vagonului-Reinvierii-Colentina-Doamna Ghica-Raul
Colentina-Sos. Petricani-Dimitrie Pompei-Barbu Vacarescu
- Stefan cel Mare-Polona-Dacia-Calea Mosilor-Stefan cel Mare
- Dacia-Polona-Xenopol-Verona-Magheru-Carol-Calea Mosilor-Dacia
- Carol I-Popa Nan-Calarasilor-Romulus-Hristo Botev-Carol
- Popa Nan-Calarasilor-Mihai Bravu-Pache Protopopescu-Popa Nan
- Calea Mosilor-Mihai Bravu-Pache Protopopescu-Carol I- Calea Mosilor
- Chisinau-Basarabia-Mihai Bravu-Iancului-Chisinau
- Chisinau-Pantelimon-Fantinica-Florica Pantazzi-Fundeni-Dobroesti-Ion
Vlad-Vergului-Basarabia-Chisinau
- Ziduri Mosi-Colentina-Fundeni-Florica Pantazzi-Fantanica-Ziduri Mosi
- Colentina-Gh. Doja-Fundeni-Colentina
- Galita-Calmatui-Colentina-Doamna Ghica-Raul Colentina-Petricani-Galita
- Ziduri Mosi-Pantelimon-Iancului-Mihai Bravu-Colentina-Ziduri Mosi

*3.* * Zone sector sector 3:*

- Calea Victoriei-Universitatii-C.A. Rosetti-Hristo Botev-Corneliu
Coposu-Splaiul Independentei-Calea Victoriei
- Unirii-Corneliu Coposu-Calea Calarasilor-Traian-Unirii
- Unirii-Traian-Calea Calarasilor-Decebal-Unirii
- Decebal-Mihai Bravu-Calea Vitan-Unirii-Decebal
- Unirii-Calea Vitan-Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Unirii
- Mihai Bravu-CaleaVitan-Splaiul Unirii-Mihai Bravu
- Calea Vitan-Mihai Bravu-Camil Ressu-Fizicienilor-Calea Vitan
- Basarabia-Campia Libertatii-Liviu Rebreanu-Camil Ressu-Mihai Bravu-
Basarabia
- Basarabia-Campia Libertatii-Liviu Rebreanu-Nicolae Grigorescu-Basarabia
- Basarabia-Vergului-1 Decembrie-Liviu Rebreanu-Nicolae
Grigorescu-Basarabia
- 1 Decembrie-Bratarii-Theodor Pallady-1 Decembrie
- 1 Decembrie-Theodor Pallady-Nicolae Grigorescu-Liviu Rebreanu-1
Decembrie
- Liviu Rebreanu-Nicolae Grigorescu-Camil Ressu-Liviu Rebreanu
- Camil Ressu-Theodor Pallady-Dambovita-Fizicienilor-Camil Ressu
- Sos. Dudesti-Pantelimon-Sos. Garii Catelu-dr. intre Tarlale-dr. Gura
Racului-dr. Gura Fagetului

*4.* * Zone sector sector 4:*

- Splaiul Independentei-Dimitrie Cantemir-Marasesti-Gara Filaret-P-ta
Regina Maria-P-ta Constitutiei-P-ta Natiunile Unite- Splaiul Independentei
- Marasesti-Dimitrie Cantemir-Splaiul Unirii-Mihai
Bravu-Tineretului-Serban Voda-Mitropolit Iosif-Gara Filaret-Marasesti
- Oltenitei-C-tin Brancoveanu- dr. Gazarului-sos. Giurgiului- Oltenitei
- Oltenitei-Nitu Vasile-Al. Obregia-Turnu Magurele-C-tin
Brancoveanu-Oltenitei
- Luica- sos. Giurgiului-dr. Gazarului-C-tin Brancoveanu-Luica
- Luica-Turnu Magurele-Metalurgiei-Giurgiului-Luica
- Sos Berceni-Metalurgiei-Al. Obregia-Nitu Vasile-sos. Berceni
- Sos. Berceni-Oltenitei-dr. Cheile Turzii-sos. Berceni
- Sos. Oltenitei-Vitan Barzesti-Lunca Barzesti-sos. Oltenitei

*5.* * Zone sector sector 5*

- Plevnei-Stirbei Voda-Eroilor-Panduri-Cotroceni-C-tin Noica-Plevnei
- Eroilor-Kogalniceanu-N. Staicovici-P-ta
Arsenalului-Progresului-Razoare-Eroilor
- Progresului-Calea 13 Septembrie-G. Cosbuc-Progresului
- Progresului-Pieptanari-Mitropolit Iosif-Gara Filaret-G.
Cosbuc-Progresului
- Progresului-Calea Ferentari-M. Sebastian-Calea 13 Septembrie-dr.
Sarii-Progresului
- Giurgiului-Ionescu Cristea-Branistari-Pieptanari-Giurgiului
- Antiaeriana-Calea 13 Septembrie-M.
Sebastian-Rahova-Alexandriei-Antiaeriana
- Calea Rahovei-Calea Ferentari-Salaj-Buc-Magurele-Alexandriei-Calea
Rahovei
- Prelungirea Ferentari-Carutei-Ionescu Cristea-Branistari-Prelungirea
Ferentari
- Calea Ferentari-Prelungirea Ferentari-Aleea Cocea-dr.
Bragadiru-Salaj-Calea Ferentari
- Alexandriei-Buc.-Magurele-Botoaca-Celofibrei-Alexandriei
- Antiaeriana-Alexandriei-Bulgarus-Prelungirea Ghencea-B-dul
Ghencea-Antiaeriana

*6.* * Zone sector sector 6*

- Giulesti-Plevnei-Cotroceni-Vasile Milea-Splaiul
Independentei-Virtutii-Crangasi-Giulesti
- Giulesti-Crangasi-Virtutii-Murelor-Giulesti
- Murelor-Fantana Zanelor-Sabareni-Giulesti-Murelor
- Drenajului-Virtutii-Iuliu Maniu-Drenajului
- Virtutii-Splaiul Independentei-Vasile Milea-Timisoara-Virtutii
- Iuliu Maniu-Llujerului-Timisoara-Iuliu Maniu
- Timisoara-dr. Sarii-Ghencea-Brasov-Timisoara
- Brasov-Prelungirea Ghencea-Timisoara-Brasov

Tratamentele sunt executate cu produsele Fendona 15 SC si K-othrine Profi EC 250 sau Aqua K-othrine, fiind folosite 7 echipaje, dotate cu masini de tip Pick-up, prevazute cu instalatii de stropit; 5 ULV-uri prevazute cu tun de stropire, si 2 instalatii cu presiune pana la 10 bari, prevazute cu furtun si pistol de stropit.

 

Etichete: Bucureşti, ţânţari, tantari bucuresti, tratamente ţânţari

0/13 COMENTARII
Fanniegrabe
26 aug 13:42
+0
VOTURI
-0
Day ago i read some amazing information about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i need a quality, only premium omega 3 fish oil. I've found this premium omega 3 fish oil link. What do you think about Carlson name?
Fanniegrabe
17 aug 11:54
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some cool information about Omega 3 foods and now i very want to buy it. But i need a quality, some premium omega 3 fish oil. I've got this premium omega 3 fish oil link. What do you think about Carlson brand?
Fanniegrabe
16 aug 14:10
+0
VOTURI
-0
Some time ago i learned new interesting info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i need a quality, some premium omega 3 fish oil. I've seen this premium omega 3 fish oil link. What do you know about Carlson brand?
PearlJew
13 aug 08:31
+0
VOTURI
-0
Yesterday i read some cool info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and currently i want to buy it with lowest price. Any idea?
PearlJew
12 aug 15:58
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've got this omega 3 info , and currently i want to purchase it with good price. Any idea?
PearlJew
11 aug 06:36
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some cool info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not really sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and currently i wanna purchase it with lowest price. Any idea?
PearlJew
09 aug 21:35
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not 100% sure which benefits will i have. I've got this omega 3 info , and currently i want to buy it with good price. Any idea?
PearlJew
09 aug 05:30
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and currently i want to get it with good price. Any idea?
PearlJew
08 aug 12:26
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some shocking info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?
PearlJew
06 aug 11:19
+0
VOTURI
-0
Day ago i got some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've found this omega 3 info , and currently i wanna buy it with best price. Any idea?
Vlad
31 iul 10:29
+0
VOTURI
-0
Glumiti??? Ce campanie baieti??? ieri am omorat pe maini 3 tantari din aia tigru!! Din cauza ca au fost incompetenti in ultimii 2 ani si nu i-au starpit nu doar aici, dar si in zonele mlastinoase din jurul Bucurestiului pur si simplu tantarii astia au pus stapanire pe ecosistem.... si fata de tantarii nativi astia pot fi purtatori de boli mult mai periculoase
CONTINUA? POATE CU MINCIUNILE
30 iul 10:19
+0
VOTURI
-0
A continua presupune sa fi facut ceva pana la momentul prezent. Tantari sunt cu duiumul in tot Bucurestiul, mult mai multi chiar si decat erau pe vremea lui Oprescu. Asadar, continuitatea se refera numai la minciuna de a fi facut ceva.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE