Programul lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce proiecte le propune bucureştenilorALEGERI LOCALE 2016. Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a făcut public programul electoral cu care intră în cursa pentru fotoliul de edil-şef la alegerile locale din luna iunie. Printre priorităţile lui Nicuşor Dan se numără terminarea Șoselei de Centura și a traversărilor peste aceasta, benzi unice pentru autobuze și troleibuze, creșterea vitezei autobuzelor și troleibuzelor, orar afișat și respectat de către acestea, metrou ușor pe infrastructura CFR existentă şi parcări mari la intrările în oraș.

Nicusor Dan
Nicusor Dan
Foto: politicscan.ro

ALEGERI LOCALE 2016. Nicuşor Dan a postat pe Facebook programul de candidat pentru Primăria Generală.

"Așa văd eu împreună cu colegii din Uniunea Salvați Bucureștiul principalele probleme și soluțiile pentru București. În mod evident acest document este perfectibil și am nevoie de ajutorul vostru pentru a îi da împreună o formă finală! Astept sugestiile voastre legate de viitorul orașului nostru, al tuturor!", a scris Nicuşor Dan. 

Programul pentru București al candidatului Nicușor Dan (Uniunea Salvați Bucureștiul) la Primăria Generală:

1. ECONOMIA

Economia este fundamentul dezvoltării orașului. Propunem o schimbare fundamentală de viziune. Primăriile nu mai trebuie să se mulțumească să împartă banii care le vin la buget ci trebuie ca, prin investițiile pe care le fac, sa atragă noi investiții private, care să dezvolte orașul și prin aceasta să aducă locuri de muncă și bani mai mulți la buget.

Proiecte:

Dâmbovița, axa creativă a orașului: concentrarea firmelor de tehnologie, IT și industrii creative, în coabitare cu universitățile și campusurile universitare, de-a lungul Dâmboviței. Definirea Bucureștiului ca centru regional în tehnologie, IT și industrii creative;
Dezvoltarea pieței locale printr-o politică predictibilă de achiziții a Primăriei;
Cadru investițional corect: administrație rapidă (autorizări) și imparțială; licitații transparente;
Spații gratuite pentru startup-uri.

2. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) militează pentru o administrație publică locală eficientă, organizată pe principii de management, care să optimizeze interacțiunea cu persoanele fizice si juridice.

Soluții:

Interacțiunea solicitantului doar cu autoritatea emitentă a actului final, aceasta asigurând interacțiunea cu autoritățile emitente ale actelor sau formalităților preliminare;
Plata online a tuturor taxelor și amenzilor și crearea unui portal pentru centralizarea informațiilor despre toate taxele și impozitele;
Proceduri administrative precise și măsurabile în interiorul instituțiilor subordonate administrației locale;
Proceduri clare de selecție, evaluare, promovare și salarizare a funcționarilor publici;
Un audit periodic extern al managementului autoritaților subordonate administrației locale față de aceste deziderate.

3. BANUL PUBLIC ȘI VALORIFICAREA PROPRIETĂȚILOR MUNICIPALITĂȚII

Trebuie sa înceteze cheltuirea aberantă a banului public.

Proiecte:

Licitații deschise, transparente, mediatizate, cu termene suficiente pentru o participare reală;
Închirierea la prețul pieței a proprietăților Municipalității care nu au statut de locuințe sociale;
Sistem online pe site-ul Primăriilor care să cuprindă în detaliu bugetul, contractele și facturile plătite de acestea, cu corespondențe între cele trei niveluri.

4. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Accesul cetățenilor la activitatea și la deciziile primăriilor și a instituțiilor subordonate este un principiu fundamental.

Proiecte:

Sisteme on-line care să urmărească circuitul actelor administrative în interiorul administrațiilor publice, inclusiv ale petițiilor cetățenilor;
Registre publice on-line ale actelor emise de primarii și de instituțiile subordonate
Accesul cetățenilor la dezbaterile tuturor organismelor deliberative;
Mecanisme on-line de emitere a actelor cu caracter normativ, care să verifice automat dacă s-au respectat normele de consultare a publicului;
Dezbateri publice reale pe proiectele majore ale Primăriei.

5. PROPRIETATEA ȘI CADASTRUL

Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) militează pentru rezolvarea regimului de proprietate funciara și pentru instituirea unui sistem unic GIS pentru toată informația administrativă cu componentă geografică

Proiecte:

Instituirea unui registru unic în sistem GIS care să centralizeze informația cadastrală, informația topografică, informația fiscală și informația postală;
Transparentizarea proprietăților publice ale municipalității și a contractelor prin care acestea sunt valorificate;
Finalizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate.

6. TRANSPORTUL

Propunem o schimbare fundamentală de viziune, pe care orașele occidentale au adoptat-o deja în anii '70.

Proiecte:

Terminarea Șoselei de Centura și a traversărilor peste aceasta;
Benzi unice pentru autobuze și troleibuze; creșterea vitezei autobuzelor și troleibuzelor, orar afișat și respectat de către acestea;
Metroul ușor pe infrastructura CFR existentă; triplarea astfel a lungimii rețelei de metrou;
Mari parcări la intrările în oraș; parcari de-a lungul primului inel de circulație;
Piste reale și parcări pentru bicicliști.

7. EDUCAȚIA ȘI OPORTUNITĂȚILE PENTRU COPII

Pe de o parte, Primăriile trebuie să aibă un rol activ în stimularea procesului educațional. Pe de altă parte, Primăriile trebuie să sprijine părinții cu copii pe perioada când aceștia muncesc.

Proiecte:

Construirea de creșe și grădinițe, pentru acoperirea deficitului de locuri în creșe și grădinițe;
Crearea unui sistem public accesibil de after-school, inclusiv prin construirea de școli acolo unde există mai multe cicluri de învățământ;
Rețea de activități extrașcolare organizate de Primărie: cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională, activități sportive;
Crearea unei rețele de locuri de joacă acoperite pentru copii;
Catedre pentru un număr de profesori universitari de vârf la nivel mondial, în special în tehnologie, IT și industrii creative;
Educație antreprenorială pentru studenți, organizată de Primărie.

8. VIAȚA CULTURALĂ A ORAȘULUI

Bucureștiul are resursele umane și financiare pentru a se poziționa ca un centru cultural regional. Trebuie doar ca Primăriile să acționeze ca o administrație publică în secolul XXI.

Proiecte:

Înființarea de centre culturale de cartier și revitalizarea spatiilor culturale abandonate (ex. cinematografele);
Numirea unui bord cultural, format din personalități incontestabile, care să coordoneze alocările de fonduri în sectorul cultural;
Concursuri internaționale de anvergură la achizițiile publice în arhitectură, urbanism și arta publică;
Concursuri de proiect la alocările de fonduri în artele specacolului;
Alocările de fonduri în artele spectacolului se vor face prin concursuri de proiect;
Un festival internațional de anvergură al orașului București.

9. PIEȚELE AGROALIMENTARE

Jumătate din piețele agroalimentare au dispărut după 1990, iar jumătate din jumătatea ramasă au fost concesionate, astfel încât prețul de închiriere a tarabelor a crescut de câteva ori.

Soluții:

Creșterea semnificativă a numărului de tarabe, inclusiv prin răscumpararea de către Primării a piețelor agroalimentare cedate;
Preț zero, subvenționat de Primării, pentru închirierea tarabelor;
Facilitarea transportului producătorilor din jurul Bucureștiului la piețele din București.

10. FACTURA LA ÎNTREȚINERE

Bucureștiul plătește gigacaloria (producție + distribuție) cu 325 lei. Municipalitatea platește anual aprox. 150 milioane de euro subvenție la căldură. Datoria RADET este de 900 milioane de euro.

Soluția:

Tehnologia modernă permite producerea energiei termice la un preț de 135 lei / gigacalorie. Prin investirea în propriile centrale termice ale municipalității, prețul gigacaloriei (producție + distribuție) ar ajunge la 170 lei. În 6 ani, Bucureștiul poate finaliza construcția unor astfel de centrale, pentru toate locuințele din oraș.

11. SPAȚIILE VERZI, POLUAREA ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

Bucureștiul este cea mai poluată capitală europeană deși nu are industrie. La mai mulți indicatori, poluarea atmosferică depășește nivelul maxim admis de Organizația Mondială a Sănătății. Incidența bolilor respiratorii la copii și a bolilor cardio-vasculare la vârstnici s-a dublat în ultimii 10 ani.

Soluții:

Eliberarea parcurilor de constructii și terase ilegale; răscumpărarea porțiunilor retrocedate;
Amenajarea ca zone de recreere a salbei de lacuri din nordul Bucureștiului și a Lacului Morii;
Inventarul exhaustiv al spațiilor verzi existente și respectarea strictă a legii de interzicere a construirii pe spațiile verzi;

Respectarea strictă a legii în șantierele de construcții.

12. BAZELE SPORTIVE ȘI CENTRELE DE CARTIER

Bugetul Bucureștiului permite construirea unor baze sportive de cartier și a unor centre culturale de cartier. Astfel, locuitorii pot avea acces, la un preț modic, la piscine și terenuri de sport precum și la locuri publice unde să se poată întâlni fără a fi obligați să vină pentru asta în centrul orașului. Organizații non-guvernamentale s-au arătat capabile să impulsioneze viața socială în anumite cartiere, Primăria trebuie să încurajeze prin alocări de fonduri transparente astfel de inițiative.

13. PATRIMONIUL CONSTRUIT

Patrimoniul construit reprezintă capitalul comercial al orașului. El dă identitate orașului. Iar identitatea este ceea ce atrage, în competiția globală, atât investitorii cât și turiștii. În ultimii ani, patrimoniul construit a suferit distrugeri dramatice.

Soluții:

Inventar al clădirilor din zonele istorice;
Finanțarea de către Primărie a studiilor de restaurare a clădirilor istorice (nu și a restaurării însăși);
Exproprierea proprietarilor care își degradeaza clădirile istorice;
Respectarea strictă a legii și a regulamentului de urbanism, astfel încât să existe o piață nedistorsionată a clădirilor istorice, iar clădirile din zona istorică să valoreze mai mult decât terenul de sub ele.

14. PROTECȚIA SOCIALĂ

Bucureștiul are restanțe importante la asigurarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile și la accesul persoanelor cu dizabilități. Rezolvarea normală a problemei persoanelor vulnerabile va evita folosirea de către aceștia a adăposturilor surogat: transportul în comun și camerele de gardă ale spitalelor.

Soluții:

Stoparea cerșetoriei (inclusiv a formelor disimulate: spălători de parbrize, parcagii);
Adăposturi pentru persoanele vulnerabile, care să le ofere servicii sociale minimale: masa, cazare, dușuri, asistență medicală minimală;
Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati în mijloacele de transport și în instituțiile publice;
Implicarea ONG-urilor de profil în realizarea proiectelor de protecție socială;
Atribuirea locuințelor sociale în baza unor criterii ferme;
Construirea de locuințe sociale.

15. PREVENIREA EFECTELOR CUTREMURULUI

Specialiștii afirmă că la un cutremur de intensitatea celui din 1977, mii sau chiar zeci de mii de bucureșteni pot să moară.

Soluții:

Elaborarea hărții de risc seismic și a studiilor de vulnerabilitate seismică a tuturor clădirilor;
Finanțarea de către Primărie a studiilor de consolidare;
Consolidarea în ritm susținut a clădirilor încadrate ca având risc seismic, prin funcționalizarea sistemului național de credit pentru consolidare seismică;
Respectarea strictă a legii în construcții.

16. PROBLEMA CÂINILOR VAGABONZI

Este o problemă nerezolvată în totalitate la nivelul efectelor și nerezolvată deloc la nivelul cauzelor.

Soluții:

Ridicarea de pe stradă a tuturor câinilor vagabonzi și ducerea lor în adăposturile Primăriei;
Evidența exactă a tuturor câinilor din București, cu sau fără proprietar;
Sterilizarea tuturor câinilor comunitari; încurajarea sterilizării câinilor cu stăpân;
Amenzi drastice pentru persoanele care abandonează câini;
Controlul ONG-urilor de protecție a animalelor asupra activității adăposturilor de câini comunitari.

17. RESPECTAREA LEGII

Administrația publică locală se confruntă cu o incidență uriașă a actelor administrative ilegale și a faptelor ilegale nesancționate de institutuțiile de control.

Proiecte:

Proceduri clare de emitere a actelor administrative, în detalierea legislației naționale, care să reducă la minimum marja de apreciere a funcționarului;
Funcționalizarea instituțiilor de control, în special a Poliției Locale.

18. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ

Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) militează pentru modificarea formei de organizare administrative a Bucureștiului, prin:
Înlocuirea diviziunii administrative a sectoarelor cu cea a cartierelor, mult mai omogene din punct de vedere social;
Subordonarea administratorilor cartierelor Primarului General, pentru o administrare unitară a orașului.

Etichete: alegeri locale 2016, candidati Primăria Bucuresti 2016, nicuşor dan

0/13 COMENTARII
kaa
26 Feb 17:22
+0
VOTURI
-0
Te supara "ca cre"? Poate ar trebui sa te duci in munti, in pesteri, la manastire undeva. Te gandesti la caca cand vezi "ca cre"? Mi-e mila de viata ta. :)) Si daca ar supara pe mai multi tristi ca tine, tot nu inseamna ca e incorect si tot nu nu imi invalideaza afirmatiile, asa ca ai comentat doar sa te afli in treaba.
kaa wtf lol :)) lol
26 Feb 16:08
+0
VOTURI
-0
CACOFONIA este sonoritatea supărătoare a unor silabe alăturate, de multe ori cu tentă vulgară. Utilizarea virgulei între cele două silabe nu este eficientă, aşadar nu este recomandabilă, pentru că sunetele respective rămân alăturate în continuare.

„Ca creierul” ESTE cacofonie, oricât a-i ambala-o. Probabil însă că pe mIRC nu se învăța chestia asta, așa că te iert, preșcolarule.
Hai, pa.
kaa
25 Feb 18:26
+0
VOTURI
-0
@@kaka, Cacofonia nici nu e o greseala, iar aia cu greu e cacofonie. Trebuia sa vii cu un argument si nu stiai cu ce?

@Roll, tu :)) wtf, ce intrebare de prescolar.
Roll
25 Feb 16:52
+0
VOTURI
-0
kaa tatã, pe tine cine te-a bãgat în seamã?
@kaka
25 Feb 16:39
+0
VOTURI
-0
kaa: "ca creierul"
Tu ai o pasiune pentru cacofonii, kaka?
kaa
25 Feb 15:13
+0
VOTURI
-0
Cine a zis ca mi-a placut, te ia gura pe dinainte, ca creierul iti cam lipseste. Oprescu a avut o idee teoretic buna si nici pe aia n-a implementat-o. De unde ai dedus ca mi-a placut daca n-a rezolvat nimic?
Roll
25 Feb 14:45
+0
VOTURI
-0
OK atunci, ia-ți-l pe Oprescu înapoi ca primar, că văd că ți-a plăcut ce (n-)a făcut. De j-de ani vorbește de autostrada suspendată, parcuri cu căprioare și săli polivalente. Ce-a făcut? S-a îmbolnăvit brusc când îi sufla DNA în ceafă și s-a însănătoșit la fel de brusc cum a ieșit din arest.
Dacă ești atât de prost încât să mai vrei, doar de programele lui să ai parte și de bolile pe care le avea în arest domnul „doctor”.
kaa
25 Feb 13:58
+0
VOTURI
-0
Pai nu mi-au ajuns, ca nu s-a rezolvat traficul. Nu e nimic faraonic la ce-am enumerat eu, sunt chestii absolut normale si de bun simt. Nici autostrada suspendata nu era ceva faronic intr-o tara dezvoltata. 3 pasaje sunt fix pix. Si nici acel inel median nu e actualmente un inel, nu e ceva fluid ca sa poata fi folosit ca atare. Plus ca in interiorul lui exista si acolo cartiere dormitor, deci A0 e vitala dar nu suficienta. Si A0 oricum nu ajunge la primarie, nu a ajuns nici DNCB, daramite A0, deci ne arunca praf in ochi.

Nici o semaforizare inteligenta (una pe bune, nu ce avem acum) nu s-a gandit sa ia in program acest candidat pentru partea de transport. Saracul pare ca viseaza numai benzi speciale, biciclete si panselute.
vlad
25 Feb 12:00
+0
VOTURI
-0
@primarele Nu te gandi ca vrea sa traga metrou prin mijlocul orasului... alea da, sunt distruse deja, dar in acelasi timp, avem deja metrou prin centru. El se refera la linii industriale aflate spre marginea orasului... si din alea inca exista destule. Daca sunt pe alocuri intrerupte... se poate expropria in interes public. Oricum, trebuie refacute ...

@kaa Nu ti-au ajuns proiectele faraonice a la Oprescu? El spune tocmai asta: centura la nivel de autostrada este esentiala si primaria Bucuresti trebuie sa se asocieze CNADNR si sa o termine. E atat de importanta ca trebuie date fonduri de la oras. Iar o centura la nivel de autostrada presupune automat si pasarele, pasaje, etc la toate intersectiile dinspre oras. Cel putin asta am inteles eu din programul lui
kaa
25 Feb 10:30
+0
VOTURI
-0
Cam putine proiecte la capitolul transport, acolo unde Bucurestiul e sufocat. Vorbeste doar despre terminarea DNCB desi nu o face primaria. Vorbeste despre benzi separate de autobuze desi nu avem A0, sufocand si mai mult orasul. Vorbeste despre parcari de-a lungul primului inel, ca si cum acesta ar exista in vreun fel. Cum ramane cu strapungerile (Ciurel-A1, largirea Prelungurii Ghencea, conectarea Bd. Timisoara la DNCB, intrarea catre A3)? Mai circulam si noi vreodata in orasul asta?
HOntanu
24 Feb 16:06
+0
VOTURI
-0
Ceva de genul a ce povesteste Sandu 3 s-a intamplat si cu Basescu si cu podul Basarab. Consiliul General, majoritar PSD s-a opus din principiu, astfel ca podul respectiv a fost terminat de-abia in mandatul lui Oprescu.
Sandu al-III-lea
24 Feb 15:30
+0
VOTURI
-0
Ar fi bun de primar.Important este sa aiba si Consiliul General de aceeasi"culoare"ca si primarul pentru ca daca primarul propune si consiliul se opune de fiecare data nu se face nimic.Unii din noi cred ca daca nu se face nimic e din cauza ca nu vrea primarul,dar uita ca proiectele primariei sunt aprobate de catre cConsiliul General.Un amanunt foarte important.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE