Poliția Locală Sector 6 va avea sistem informatic integrat de "comandă și control"Poliția Locală a Sectorului 6 va beneficia de un sistem informatic integrat de tip comandă și control pentru facilitarea și optimizarea sarcinilor. În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 6 a votat favorabil în ședința de joi, 18 iunie, proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sistem informatic integrat de tip comandă şi control” în valoare totală de aproximativ 2,8 milioane de lei cu TVA.

Potrivit studiului aprobat în ședința Consiliului Local Sector 6, scopul acestui obiectiv de investiții este elaborarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip comandă și control ce va duce la optimizarea activității Poliției Locale Sector 6. La elaborarea studiului au colaborat: S.C. M27 Euronet Advisory S.R.L. și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6.

Valoarea totală estimativă a proiectului este de 2.789.481,68 lei cu TVA, din care suma pentru construcții-montaj (C+M) este de 130.200 de lei cu TVA. 

Se are în vedere optimizarea activităților atât prin introducerea de elemente de centralizare și dispecerizare automată, cât și prin asigurarea unui suport tehnologic modern care să asigure gestionarea eficientă a timpului de lucru și a vitezei de răspuns a personalului.

Studiul arată că în prezent, Direcția de Ordine Publică dispune de:

- un sistem de comunicație prin stații

- un sistem de comunicație dedicat la care au acces doar instituțiile care asigură siguranța națională, apărarea și ordinea publică,

- monitorizarea polițistilor locali se realizează în prezent prin intermediul unei hărți online la care au acces pe bază de utilizator și parolă persoanele abilitate,

- hartă prin satelit ce permite vizualizarea la nivel de detaliu a perimetrului în care se află un vehicul aparținând Direcției Generale de Poliție Locală,

- un dispecerat centralizat.

Direcția Generală de Poliție Locală dispune de mai multe baze de date:

- O bază de date care cuprinde informații despre cetățenii cu domiciliul în Sectorul 6 și

- Registru electronic în care sunt înregistrate sesizări provenite de la cetățeni.

În prezent, există o serie de probleme în ceea ce privește monitorizarea, coordonarea și îndrumarea care se fac pe baza unor procese manuale care au la bază experiența anterioară a polițistilor locali privind îndrumarea în teritoriu, patrularea, inspecțiile, investigațiile. "Transmisia acestor informații se face de la polițistul "cu experiență" la cel începător prin formarea unor echipe mixte. Este redusă în acest fel mobilitatea polițistilor în teritoriu și posibilitatea interschimbării persoanelor. Procesul este greoi și presupune alocarea de timp suplimentar în acest sens", se arată în studiul de fezabilitate întocmit de SC M27 Euronet Advisory SRL și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6.

Potrivit studiului, "disfuncţionalitățile sau alte probleme identificate de către șefii de birou sau stabilirea de măsuri corective nu au o bază informatizată și niciun instrument de verificare și control a activității persoanelor aflate în subordine. Verificarea rezolvării sesizărilor și disfuncționalităților nu asigură un cadru eficient și corect de realizare a obiectivelor. Identificarea persoanelor legitimate de polițistii locali se face în baza unor date transmise verbal.

Se evidențiază astfel cerința transmiterii electronice a datelor și gestionarea în mod eficient și sigur a acestor date cu caracter personal".

f

În urma analizei s-a identificat necesitatea introducerii dispozitivelor mobile și a sistemelor de tip GIS (Geographical Informations Systems) prin implementarea unui sistem informatic geospațial pentru monitorizarea, coordonarea și controlul persoanelor dispuse în teritoriu.

Un astfel de sistem trebuie să asigure implementarea următoarelor funcționalități:

1. Reducerea cu 15% a timpilor de rezolvare a sesizărilor prin asigurarea accesului la informațiile și documentele stocate în cadrul sistemului;

2. Reducerea cu 25% a numărului deplasărilor în vederea rezolvării sesizărilor;

3. Asigurarea de probe legale foto, audio, video în vederea susținerii activității instituției.

În identificarea soluției optime pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții s-au luat în considerare trei scenarii tehnico-economice: varianta zero (fără investiție), varianta medie (implementarea unui sistem de raportare la sfârșitul zilei a activității curente de către agenții de poliție locală) și varianta maximă (implementarea unui sistem informatic integrat de tip "Comandă și control" la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6).

Astfel, varianta maximă presupune realizarea unui sistem informatic integrat care să permita următoarele:

În cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal:

- disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din faza incipientă;

- stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor;

- stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;

- verificarea împreună cu Serviciul Autorizări Construcții a încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;

- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a repara și consolida imobilele;

- respectarea legalității amplasării panourilor publicitare și a firmelor luminoase.

În cadrul Serviciului Protecția Mediului:

- stoparea depozitarilor ilegale de deșeuri menajere, industriale sau de orice fel;

- existența a cât mai puține bunuri abandonate pe domeniul public;

- existența unor străzi și spații verzi mai curate, ape curgatoare curate și maluri fără deșeuri;

- existența punctelor gospodărești curate, prin respectarea graficului de ridicare a reziduurilor menajere de la populație și agenții economici, a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi de către firmele de salubritate;

- existența clădirilor în care proprietarii sau utilizatorii întrețin corespunzător curățenia (vitrine, fațade, împrejmuiri, curți);

- necesitatea dotării organizărilor de șantier cu rampe de spălare a autovehiculelor astfel încât să nu fie murdărit carosabilul. Organizări de șantier dotate corespunzător pentru a se preintâmpina poluarea mediului ambient.

d

În cadrul Serviciului Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări:

- verificarea existenței documentelor necesare funcționării comercianților în concordanță cu prevederile legale și care au o atitudine civilizată față de clienți;

- desfășurarea activității de comerț ambulant numai în locuri autorizate, cu respectarea normelor de comerț;

- verificarea utilizării de dispozitive de cântărire omologate și verificate metrologic, nemodificate;

- asigurarea unui aspect estetic corespunzător al municipiului prin reducerea numărului de afișe amplasate în locuri neautorizate;

- verificarea existenței documentelor necesare funcționării și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru eliberarea acordurilor de funcționare și aprobarea orarelor;

- respectarea intervalului orar aprobat la nivelul municipiului, pentru aprovizionarea spațiilor comerciale din zona centrală;

- verificarea respectării stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor aprobate pentru transportul interjudețean de persoane și regim TAXI și deținerea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități.

 În cadrul Direcției Ordine Publică:

- păstrarea ordinii publice și siguranța cetățeanului;

- desfășurarea în bune condiții a manifestațiilor publice (sportive, artistice, culturale, religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spațiul public pe raza Sectorului 6;

- limitarea sau eradicarea cerșetoriei;

- respectarea dreptului de proprietate;

- limitarea sau stoparea distrugerilor;

- întreținerea curățeniei orașului;

- respectarea normelor privind creșterea, întreținerea și circulația câinilor cu stapân pe raza Sectorului 6;

- protejarea tineretului;

- limitarea circulației atelajelor și animalelor pe raza Sectorului 6;

- prevenirea faptelor antisociale;

- limitarea fenomenului de prostituție;

- reducerea staționărilor neregulamentare de mare tonaj pe raza Sectorului 6;

- ducerea la îndeplinire în proporție de 100% a mandatelor de aducere în fața instanțelor de judecată și a mandatelor de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;

- asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice pe raza Sectorului 6.

f

În cadrul Serviciului Circulație:

- fluidizarea traficului rutier și pietonal, prin acțiuni de informare și activități specifice;

- limitarea/reducerea numărului de nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și a altor aspecte care fac parte din covorul asfaltic, prin înștiințarea imediată a factorilor răspunzători cu remedierea situațiilor/înlocuirea obiectelor defecte;

- reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale privind circulația pe drumurile publice (parcarea neregulamentară, oprirea și staționarea în locuri nepermise, etc.);

- reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum de pe raza Sectorlui 6;

- reducerea numărului de pietoni, bicicliști, conducatori de mopede și vehicule cu tracțiune animală care circulă neregulamentar pe drumurile publice.

f

În cadrul Serviciului Evidența persoanelor, Proximitate și Evidență contravenții:

- identificarea personelor care au acte de identitate expirate și identificarea minorilor care au implinit vârsta de 14 ani și nu au acte de identitate;

- comunicare eficientă, între cetățean și Poliția Locală, cu inspectori din teren;

- supravegherea permanentă a sistemelor video, ce deservesc zonele monitorizate

- realizarea corectă și la timp a identificărilor auto și de persoane;

- implementarea contravențiilor în termen, în baza de date și ținerea evidenței acestora

Studiul de fezabilitate poate fi consultat AICI.

Studiul identifică și o serie de riscuri generale și posibilități de combatere a acestora. Astfel, în cazul în care se întrerupe conexiunea de internet se pot implementa două conexiuni la internet, conexiunea de backup fiind folosită în momentul în care conexiunea principală devine nefuncțională.

Riscul ca datele din sistem să fie accesate de persoane neautorizate poate fi combătut prin implementarea în cadrul sistemului informatic a unui modul de securitate, care va permite accesarea numai de către persoanele autorizate; de asemenea se vor implementa tipuri de drepturi de acces, astfel încât anumite date să poată fi accesate numai de către anumite persoane.

Durata de realizare a poiectului este de aproximativ 4 luni.

Etichete: bază de date, control, informatic, politia locala, Sectorul 6, sistem, studiu

0/1 COMENTARII
Cris
23 iun 07:26
+0
VOTURI
-0
Spalare de bani in timp ce prostii circula pe sosele cu gropi si au un primar fantoma.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h