Proiectul de buget al asigurărilor sociale: pensii şi salarii mai mari, şomeri mai puţini în 2015Proiectul de buget al asigurărilor sociale de stat pentru 2015 a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanţelor. Proiectul prevede majorarea cu 5% a valorii punctului de pensie, creşterea salariului mediu brut şi scăderea numărului de şomeri.

Proiectul de buget al asigurarilor sociale: pensii si salarii mai mari, someri mai putini in 2015
Proiectul de buget al asigurărilor sociale: pensii şi salarii mai mari, şomeri mai puţini în 2015

Bugetul asigurărilor sociale de stat ca parte componentă a sistemului bugetar se aprobă anual prin lege.

Schimbări preconizate :

Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2018, scrie Digi24.ro.

Unul din obiectivele importante ale construcţiei bugetare pe anul 2015 este aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 s-au avut în vedere următoarele:

majorarea cu 5% a valorii punctului de pensie în anul 2015, respectiv la 830,2 lei;

• acordarea în anul 2015 a unui indice de corecţie de 1,07;

• acordarea diferențelor din indicele de corecţie pe perioada 22 ianuarie 2013-7 noiembrie 2013 în conformitate cu Decizia nr.463/2014 a Curţii Constituţionale a României;

• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2015-2017;

• creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2015 la 2.415 lei, faţă de 2.279 lei estimat pentru anul 2014 şi 2.163 lei realizat în anul 2013;

scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 20 mii persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2015 la 465 mii persoane, de la 485 mii persoane estimat pentru finele anului 2014;

• scăderea ratei medii a şomajului la 5,1% în anul 2015 faţă de 5,3% estimată pentru anul 2014;

Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 s-au propus, pe lângă prevederile şi autorizările privind veniturile şi cheltuielile pentru bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru şomaj, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi veniturilor proprii ale instituţiilor publice, şi următoarele reglementări specifice exerciţiului bugetar al acestui an:

• câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

• cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului, precum şi în cazul unui membru de familie al acestora;

• cotele de contribuţii de asigurări sociale;

• dispoziţii referitoare la obligaţiile ce revin ordonatorului principal de credite în legătură cu asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale şi cu prioritate a programelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

• dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 69/2010 pe baza:

• prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul 2015, precum şi pentru următorii 3 ani; strategiei fiscal-bugetare;

• politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;

• propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite.

Etichete: asigurări sociale, buget, pensie, şomeri

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE