REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2: Cum sunt programate lucrările de REABILITARE TERMICĂ până în 2016Primăria Sectorului 2 derulează, în prezent, cel mai mare program de REABILITARE TERMICĂ din România, pe lista de lucrări fiind incluse peste 1.700 de blocuri de locuinţe cu un total ce depăşeşte 100.000 de apartamente. Complexitatea programului a determinat autorităţile locale să împartă lucrările în patru pachete, aflate în diferite stadii de execuţie: unele finalizate sau aproape de finalizare, altele fiind programate să se desfăşoare în primăvara anului 2016. B365.RO vă prezintă stadiul lucrărilor de REABILITARE TERMICĂ din Sectorul 2, pentru fiecare pachet în parte, aşa cum reiese din documentele administraţiei locale. 

REABILITARE TERMICA SECTORUL 2: Cum sunt programate lucrarile de REABILITARE TERMICA pana in 2016
REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2: Cum sunt programate lucrările de REABILITARE TERMICĂ până în 2016

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. Sectorul 2 are, în prezent, în derulare, cel mai mare program de REABILITARE TERMICĂ din România, program structurat pe patru pachete datorită complexităţii lucrărilor ce includ 1.714 blocuri de locuinţe cu un total de 112.616 apartamente. 

B365.RO prezintă stadiul lucrărilor de REABILITARE TERMICĂ pentru fiecare pachet în parte, programate din acest an până în primăvara anului 2016, aşa cum reiese din documentele Primăriei Sectorului 2. 

 

PROGRAMUL I de REABILITARE TERMICĂ cuprinde 265 de blocuri cu 19.358 apartamente

Blocuri cu lucrări finalizate şi recepţionate - 153 blocuri

Blocuri cu lucrări în derulare - 112 blocuri din care:

Blocuri cu lucrări finalizate în faza de recepție - 4 blocuri
1 COLENTINA NR. 12, BL. 58
2 COLENTINA NR. 64, BL. 105
3 FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 6, BL. 89
4 PANTELIMON NR. 311 A - 311 B, BL. 7A - 7B, SC. A + B

Blocuri cu lucrări în curs de finalizare - 9 blocuri
1 DIMITRIE GROZDEA NR. 11, BL. 64
2 IANCULUI NR. 17, BL. 106C
3 IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. A
4 IANCULUI NR. 5, BL. 110, SC. B
5 PANTELIMON NR. 256, BL. 53
6 SACHELARIE VISARION NR. 4, BL. 112A, SC. A
7 SACHELARIE VISARION NR. 4, BL. 112A, SC. B
8 VATRA LUMINOASĂ NR. 1 – 27, BL. D27
9 VATRA LUMINOASĂ NR. 70, BL. W1

Blocuri cu contracte reziliate - 95 blocuri
S-a efectuat expertiza tehnică sau urmează să fie efectuată expertiza tehnică în luna octombrie 2015, după care urmează procedura de achiziție publică pentru executarea / finalizarea lucrărilor

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. LISTA CELOR 95 BLOCURI cu contracte de REABILITARE TERMICĂ reziliate poate fi consultată aici. 

Blocuri cu contracte propuse pentru reziliere 

1 PANTELIMON NR.146, BL.101, SC.1+2
2 PANTELIMON NR.229, BL.69 T, BL. TURN
3 PANTELIMON NR.239, BL.62
4 PANTELIMON NR.324, BL. D 1. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. 

PROGRAMUL II de REABILITARE TERMICĂ cuprinde 246 de blocuri cu 15.749 apartamente

Blocuri cu lucrări finalizate şi recepţionate - 197 blocuri

Blocuri cu lucrări în derulare - 49 blocuri

Blocuri cu lucrări finalizate în faza de recepție - 8 blocuri
1 BASARABIA NR. 108, BL. L9
2 FĂINARI NR. 24, BL. 51
3 JUDEŢULUI NR. 9-13, BL. 19 SI 20
4 LUNTREI NR. 3, BL. 10
5 MIHAI BRAVU NR. 10, BL. P22
6 PUCCINI GIACOMO NR. 6BIS
7 ŞTEFAN CEL MARE NR. 240, BL. 59A, SC. 4,5,6
8 ŞTEFAN CEL MARE NR. 25 BL. 28

Blocuri cu lucrări în curs de finalizare - 14 blocuri
1 BANIŢEI NR. 1, BL. OD59, SC. B,C
2 ELENA NR. 2, BL. OD7C, SC. 1
3 MIHAI BRAVU NR. 3, BL. ALMO 3
4 MIHAI EMINESCU NR. 81, BL. A+B
5 PÂNCOTA NR. 9, BL. 12NORD, SC. 1
6 PÂNCOTA NR. 9, BL. 12NORD, SC. 2
7 PÂNCOTA NR. 9, BL. 12NORD, SC. 3
8 PÂNCOTA NR. 9, BL. 12NORD, SC. 4
9 PANTELIMON - ALEE NR. 13, BL. 5
10 PANTELIMON NR. 245, BL. 51, SC. C
11 PANTELIMON NR. 258, BL 47, SC. A, C, D
12 PANTELIMON NR. 258, BL 47, SC. B
13 PANTELIMON NR. 258, BL 47, SC. E
14 PANTELIMON NR. 291A, BL. 9A

Blocuri cu lucrări în derulare - 12 blocuri

Pantelimon nr. 148 bloc 100

Pantelimon nr. 245 bloc 51 scara A

Pantelimon nr. 245 bloc 51 scara B

Pantelimon nr. 248-250 bloc 59-60, sc. C

Pantelimon nr. 249, bl. 48, sc. A

Pantelimon nr. 286 bloc 41 sc. 4+5

Pantelimon nr. 291 bloc 9

Pantelimon nr. 299A bloc 5

Pantelimon nr. 312 bloc 6

Pantelimon nr. 326 bloc D2

Pantelimon nr. 357 bloc B1

Pantelimon nr. 84 bloc 409B. 

Blocuri cu contracte reziliate - 15 blocuri
S-a efectuat expertiza tehnică pentru cele 15 blocuri. 

Pentru 7 blocuri s-au aprobat noii indicatori tehnico – economici de către Consiliul Local al Sectorului 2. Pentru aceste obiective se vor semna acte adiţionale la contractele de mandat, după care urmează procedura de achiziţie publică pentru executarea / finalizarea lucrărilor. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. LISTA CELOR 7 BLOCURI ALE CĂROR CONTRACTE DE REABILITARE TERMICĂ S-AU REZILIAT POATE FI CONSULTATĂ AICI.

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. Pentru 8 blocuri pentru care noii indicatori rezultaţi în urma expertizării lucrărilor executate s-au înscris în valorile aprobate iniţial, se desfăşoară procedura de achiziţie publică pentru executarea / finalizarea lucrărilor. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. LISTA CELOR 8 BLOCURI ALE CĂROR CONTRACTE DE REABILITARE TERMICĂ AU FOST REZILIATE POATE FI DESCĂRCATĂ AICI. 

 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. 

PROGRAMUL III de REABILITARE TERMICĂ cuprinde 604 blocuri cu 39.259 apartamente

trei blocuri (Colentina nr. 7, bl. OD40, Colentina nr. 17, bl. OD41 și Colentina nr.15, bl. R25) sunt deja finalizate și pregătite pentru recepție, lucrările fiind demarate în acest caz ceva mai devreme

– un bloc (Pantelimon nr 67) va fi finalizat în semestrul II al acestui an

- un lot de trei blocuri (Colentina nr. 33, bl. OD42, Colentina nr. 41, bl. OD44 și Pantelimon nr. 247, bl. 54) s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor și sunt în curs de obținere avizele Inspectoratului de Stat în Construcții și autorizațiile de construire

- alte 597 blocuri, cu un total de aproximativ 39.000 de apartamente, au fost repartizate în 12 loturi, pe zone, după cum urmează: 

1. zona Floreasca: 56 blocuri cu 3.346 apartamente

2. zona Ştefan cel Mare: 57 blocuri cu 3.517 apartamente

3. zona Vergului-Dobroieşti: 51 blocuri cu 3.591 apartamente

4. zona Fundeni: 48 blocuri cu 2.869 apartamente

5. zona Floreasca: 58 blocuri cu 4.336 apartamente

6. zona Teiul Doamnei: 47 blocuri cu 3.415 apartamente

7. zona Doamna Ghica: 48 blocuri cu 2.519 apartamente

8. zona Calea Moşilor: 43 blocuri cu 3.364 apartamente

9. zona Iancului: 60 blocuri cu 3.677 apartamente

10. zona Chişinău: 63 blocuri cu 4.495 apartamente

11. zona Pantelimon: 45 blocuri cu 3.046 apartamente

12. zona protejată: 21 blocuri cu 830 apartamente

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. LISTA COMPLETĂ A BLOCURILOR CUPRINSE ÎN CELE 12 LOTURI POATE FI DESCĂRCATĂ AICI. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. În cazul celor 597 de blocuri, lucrările de REABILITARE TERMICĂ se realizează etapizat, în funcţie de ordinea în care asociaţiile de proprietari s-au înscris în Program, respectiv în anii 2008, 2009 şi 2010, la unele dintre imobile fiind deja demarate lucrările.

Până în prezent, s-au încheiat acordurile cadru și contractele subsecvente și a început execuția propriu-zisă a lucrărilor pentru 93 de blocuri aferente asociațiiilor de proprietari înscrise în Programul de Reabilitare Termică în anul 2008 și 2009. Pentru celelalte 504 blocuri, au fost finalizate procedurile de licitaţie. Ele urmează să intre în execuţie etapizat, în funcţie de verificarea şi aprobarea documentaţiilor, începând cu luna noiembrie şi, în funcţie de condiţiile meteo, din a doua parte a lunii martie 2016. Până atunci, constructorul va prelua amplasamentul, va face necesarul de materiale, va efectua măsurătorile pentru tâmplărie şi va monta tâmplăria din termopan. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. LISTA BLOCURILOR, ÎN ORDINEA ÎN CARE ACESTEA S-AU ÎNSCRIS ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ, ESTE DISPONIBILĂ AICI. 


REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. 

PROGRAMUL IV de REABILITARE TERMICĂ cuprinde 599 blocuri de locuinţe cu 37811
apartamente

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. Primaria Sectorului 2 a transmis până la data de 15 iulie 2015 la 611 asociaţii de proprietari, contractele de mandat şi celelalte documente necesare înscrierii în programul local de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. În
termen de 30 de zile de la data preluării documentelor au returnat contractele de
mandat semnate doar 599 de asociații de proprietari. 

"Până pe 15 iulie, am transmis la 611 asociaţii de proprietari contractele de mandat pe care să le supună spre aprobare Adunărilor Generale a Asociaţiilor de Proprietari. În termen de 30 de zile de la data preluării documentelor au returnat contractele de mandat semnate doar 599 de asociații de proprietari care trebuie aprobate în Consiliul Local. Apoi urmează să fie făcute expertiza tehnică, auditul energetic şi proiectele tehnice", a declarat pentru B365.RO primarul Sectorului 2, Neculai Onţanu.

LISTA CELOR 599 BLOCURI CE URMEAZĂ SĂ FIE REABILITATE TERMIC POATE FI CONSULTATĂ AICI. 

REABILITARE TERMICĂ SECTORUL 2. După ce sunt întocmite inclusiv caietele de sarcini, urmează ca administraţia locală să demareze procedurile de achiziţie publică pentru lucrările de reabilitare termică. Având în vedere paşii care trebuie parcurşi în acest ultim program de REABILITARE TERMICĂ din Sectorul 2 (420 de zile conform legislaţiei actuale), reprezentanţii administraţiei locale estimează că lucrările de reabilitare termică vor putea demara efectiv în acest caz în a doua parte a anului viitor.

Etichete: Capitală, lista blocuri reabilitare termica, Neculai Onţanu, program reabilitare termica, reabilitare termica Bucuresti, reabilitare termica Sectorul 2, realitatea, Sectorul 2

0/7 COMENTARII
Dimitriu Octav
27 Feb 18:52
+0
VOTURI
-0
Blocul 206 din Sos. Pantelimon 117 este luat in evidenta pentru reabilitarea termica conf. adresei Primariei Sector 2 - DRC - SRAP nr. 32833 din 12.05.2010 -de aproape 7ani.....
Cand suntem programati ?
ciobotaru mariana
04 Jul 11:29
+0
VOTURI
-0
Nu se poate sa va jucati asa cu increderea oamenilor. Pacat ! Am asteptat atat si acum constatam ca vom avea lucrare in 2017 , promisiunile din 2013, dosare si informatii date din 2012 s.a.m.d. Doar noi am putut fi atat de naivi .....Neputinta este la dvs. si provoaca neincredrere totala in consiliile locale. Bl K9 Bodesti 7
Militaru Emil
25 May 18:31
+0
VOTURI
-0
Bloc 210 A str.sos Pantelimon nr. 94 sector 2.Doresc sa stiu. cand este programat blocul pt. reabilitare termica.
ciobotaru
23 May 18:41
+0
VOTURI
-0
"Reabilitare termica", cea mai mare mizerie cu putinta, abandonata demult in UE, care ne da bani cu imprumut ca sa facem ce ei s-au convins ca este o tampenie si nu mai fac. In loc sa consolidati blocurile, le umpleti de piroane, inclusiv in stalpii de rezistenta. Numai un proiectant cu cunostinte zero in constructii poate sa aprobe asa ceva. In plus, mizeria pe care o lipiti de pereti, din polistiren granulat, a inceput sa se umfle si sa faca mucegai in case. Bine ca ati luat bani cu ghiotura ca sa ne omorati mai repede la un cutremur. Gaselnita asta va omori mai multi oameni decat a facut-o apa chioara pe post de dezinfectant din spitalele pe care tot voi, primarii, le administrati. De-a dreptul scarbos ca va mai si laudati!
Mircea Alexandru
02 Apr 14:36
+0
VOTURI
-0
Trebuia sa intram in programul de reabilitare din 2014, dupa care am fost prinsi in programul 4 al anului 2015, iar acum vad ca deabia in 2017 vor incepe procedurile si deci lucrarile efective vor demara in 2018. Va mai bateti mult joc de noi? Este vorba de blocurile K9, str. Bodesti nr. 7 si Pantelimon nr. 254, bl. 255
mihail30
23 Oct 09:43
+0
VOTURI
-0
Bani online! Daca v-ati saturat sa cautati oferte cu adevarat serioase, acum e timpul sa va opriti, pentru ca aici veti gasi ceva ce e deja demonstrat! Puteti castiga bani online, cu un efort inteligent, in timpul liber! Trebuie sa aveti calculator, conexiune la internet, sa stiti sa folositi emailul, documente word si pdf. Tot aici veti invata totul gratuit! Numai cand va hotarati cu seriozitate, cereti detalii mai multe la adresa de email: accessible.dreams8@gmail.com
Gheorghe
21 Oct 18:52
+0
VOTURI
-0
Bani pe net! Cautam persoane serioase si care doresc sa castige bani pe net, part-time, la domiciliu. Cerem cunostinte elementare de lucru cu calculatorul, de navigare online, de folosire a emailului si a documentelor word si pdf. Oferim imediat contract de comision si toata instruirea necesara, gratuit. Numai cei foarte seriosi sunt asteptati sa ceara detalii la adresa de email:
gheorghe.ungureanu@yahoo.com

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE