Regulament: Telefonul mobil, interzis la ore. Ţigările, băuturile alcoolice, drogurile, interzisePotrivit proiectului privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei şi pus, vineri, în dezbatere publică, elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor şi, totodată, le va fi interzis să deţină, să consume sau să comercializeze, în şcoli şi în afara acestora, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.

Regulament: Telefonul mobil, interzis la ore. Tigarile, bauturile alcoolice, drogurile, interzise
Regulament: Telefonul mobil, interzis la ore. Ţigările, băuturile alcoolice, drogurile, interzise
Foto: cronicadeiasi.ro

Conform documentului, elevii din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat sau acreditat cu frecvenţă au obligaţia "să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să dobândească competenţele şi să-şi însuşească cunoştinţele prevăzute de programele şcolare", scrie Mediafax.

De asemenea, elevii, numiţi beneficiarii primari ai educaţiei, trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.

"Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi au obligaţia să respecte:
legile statului; regulamentul MEN şi regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului", prevede acelaşi proiect.

În regulament sunt prevăzute numeroase interdicţii adresate elevilor. Aceştia nu au voie să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional şi să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.). Tot lor le este interzis să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.

Proiectul prevede şi că elevii nu au voie să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar, şi nici să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.

În plus, le este interzis şi: să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar; să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic.

De asemenea, le este interzis să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar, să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare, să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei, să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui, să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.

Mai multe pe Mediafax.

Etichete: bauturi alcoolice, droguri, elevi, interzis, regulament şcolar, telefon mobil, tigari

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE