REGULI pentru amenajarea spaţiilor verzi în Bucureşti. Ce SANCŢIUNI propune PrimăriaAmenajarea spaţiilor verzi se va face în viitor în Bucureşti pe baza unor reguli, dacă CGMB va adopta un proiect de hotărâre care propune un Regulament în acest sens. De exemplu, la amenajările cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precadere a plantelor perene, ponderea plantelor floricole anuale şi bienale, luate împreună neputând, depăşi 30% din totalul plantelor. Regulamentul prevede şi sancţiuni, care merg de la 1.000 lei la 5.000 lei.

REGULI pentru amenajarea spatiilor verzi in Bucuresti
REGULI pentru amenajarea spaţiilor verzi în Bucureşti

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică, pentru 30 de zile, un proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind elaborarea si avizarea planurilor de amenajare peisagistica a parcurilor/gradinilor publice, a scuarurilor si a spatiilor verzi aferente cailor de circulate sau cursurilor de apa existente pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

În expunerea de motive a proiectului se arată că "este necesar ca amenajarea peisagera a celor mai importante tipuri de spatii verzi existente in Bucuresti (parcuri, gradini publice, scuaruri si spatii verzi aferente cailor de circulatii - cursuri de apa) sa se realizeze pe baza unor planuri de amenajare întocmite de persoane/institutii specializate în amenajari peisagere si care sa respecte reguli unitare de elaborare si avizare, indiferent de unitatea administrativ-teritoriala pe care se afla spatiul verde ce urmeaza a fi reamenajat".

Astfel, la nivelul Primariei Capitalei s-a constituit  un grup de lucru format din specialisti in domeniul peisagistica, horticultură, urbanism care au întocmit proiectul de Regulament care stabileşte cadrul procedural de elaborare si avizare a planurilor de amenajare peisagera a spaţiilor verzi, administrate de Administratiile Domeniului Public ale Sectoarelor 1-6, Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti, precum si alti administratori.

"Una dintre regulile importante stabilite în regulament care trebuie respectata în elaborarea planurilor de amenajare peisagera a spatiilor verzi publice este ca "în cadrul suprafetelor cu rol decorativ, ponderea plantelor floricole anuale şi bienale luate împreuna nu va depasi 30% din totalul plantelor, restul de 70% din efectivul vegetal cu rol decorativ fiind constituit din plante perene (plante floricole perene / plante lemnoase / graminee)"", se mai precizează în expunere. 

REGULI DE AMENAJARE

Scopul principal al Regulamentului este ca, prin masuri specifice, "sa duca pe termen lung la crearea unui peisaj urban coerent si a unui mediu de viata sanatos, cu beneficii reale pentru oras si pentru locuitorii sai", prevede proiectul de hotărâre, care conţine o serie de reguli generale privind amenajarile peisagistice.

Printre cele mai importante REGULI generale ce trebuie repectate în realizarea planurilor de amenajare peisagistice a spatiilor verzi se numără:

- în toate amenajarile cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precadere a plantelor perene;  exceptie fac urmatoarelor tipuri de spatii în care datorita impactului social si a caracterului cadrului construit este permisa utilizarea de plante anuale si bienale, exclusiv sau în amestec cu plante perene: in parcuri de-a lungul intrarilor reprezentative si in cadrul parterelor florale deja constituite (doar in amestec cu perene); de-a lungul axelor majore, reprezentative ale orasului;

- în cadrul suprafetelor cu rol decorativ, ponderea plantelor floricole anuale si bienale luate împreuna nu va depasi 30% din totalul plantelor, restul de 70% din efectivul vegetal cu rol decorativ fiind constituit din plante perene (plante floricole perene / plante lemnoase / graminee);

- în zonele umbrite (de cladiri, elemente constructive, vegetatie arborescenta) se va evita realizarea de suprafete de tip gazon, acestea fiind înlocuite cu specii acoperitoare de sol rezistente la umbra;

- suprafetele care nu sunt destinate agrementului (peluze dedicate pentru picnic, suprafete pentru joe si spatii pentru alte tipuri de recreere) sau care nu au un rol compozitional specific care impune amenajarea de suprafete de tip gazon se va
favoriza realizarea de suprafete ocupate de amestecuri de tip pajiste;

- plantele lemnoase nou introduse vor face parte exclusiv din specii adaptate conditiilor pedo-stationale specifice Municipiului Bucuresti capabile sa se dezvolte în conditii optime în cadrul tipului de spatiu verde amenajat si care necesita lucrari de gestionare si întretinere reduse.

Conform proiectului, initiatorul procesului de elaborare si avizare a planurilor de amenajare peisagistica este reprezentat de administratorul spatiului verde vizat de amenajare peisagistica, Primaria Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, Primariile Sector 1-6.

"Initiatorul, respectiv administratorului spatiului verde vizat prin amenajarea peisagistica este direct raspunzator de calitatea documentatiei, monitorizarea procesului de elaborare si respectarea legislatiei si a normelor tehnice în vigoare. Directia de Mediu a Primariei Municipiului Bucuresti poarta responsabilitatea pentru parcurgerea etapei de evaluare si emiterea avizului pentru toate planurilor de amenajarepeisagistica a spatiilor verzi aflate sub incidenta prezentului Regulament", se arată în proiect.

CONTRAVENŢII

Potrivit proiectului, administratorii spatiilor verzi publice din Municipiul Bucuresti (Administrative Domeniului Public Sector 1-6 si Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti.) raspund contraventional pentru:

- realizarea de lucrari de amenajare peisagistica fara solicitarea avizului conform Regulamentului;

- nerespectarea in faza de executie precum si in cea de gestionare a planul de amenajare peisagistica avizat de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

- nefinalizarea in termenul stabilit / avizat al lucrarilor;

-  neintretinerea sau întretinerea defectuoasa a spatiului verde amenajat pe durata de existenta precizata în adresa de intentie de catre elaboratorul planului de amenajare.

Încălcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei.

VEZI AICI PROIECTUL

Etichete: amenajare parcuri, amenajare spatii verzi, amenajare spatii verzi Bucuresti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE