REZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIEREZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIE: Marţi, 28 iulie, se afişează listele cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi, potrivit site-ului oficial al Academiei de Studii Economice.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDATILOR ADMISI LA CIBERNETICA- ASE, INFORMATICA- ASE,in 2015
REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CIBERNETICĂ- ASE, INFORMATICĂ- ASE,în 2015

REZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIE Pentru anul 2015, ASE a scose la concurs pentru ciclul de licenţă 5.668 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 750 la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CIBERNETICĂ- ASE, INFORMATICĂ- ASE,în 2015:

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI, LA FIECARE SPECIALIZARE DE LA ASE, AICI.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CIBERNETICĂ- ASE, INFORMATICĂ- ASE,în 2015:

AICI, TOATE LISTELE CU CANDIDAȚII ADMI, RESPINȘI, PE LOCURILE DE LA BUGET ȘI TAXĂ

ASE a făcut un anunţ cu privire la paşii care trebuie urmaţi după ce candidaţii află dacă au fost sau nu admişi la ASE.

IN ATENTIA CANDIDATILOR REPARTIZATI LA TAXA PE LISTELE DIN 22 IULIE! In cazul in care pe listele finale (din 28 iulie) veti fi declarat ADMIS LA BUGET, taxa pentru primul semestru, achitata la casieriile ASE in zilele de 23, 24 si 27 iulie, va fi restituita prin Casieria centrala a ASE, fara a fi nevoie sa completati o cerere in acest sens. Taxa va fi restituita exclusiv CANDIDATULUI, care se va prezenta PERSONAL, CU ACTUL DE IDENTITATE, la CASIERIA CENTRALA A ASE, aflata in Cladirea Ion Angelescu, strada Caderea Bastiliei, sala 0025 (parter) dupa cum urmeaza: - zilele de restituire sunt 28, 29 si 30 iulie - programul de restituire: 28 iulie - orele 13-16; 29 iulie - orele 9-16; 30 iulie - orele 9-16 Candidatii care nu se pot prezenta pentru ridicarea taxei depuse in zilele mentionate mai sus vor recupera taxa incepand cu luna septembrie. Vom reveni cu precizari in acest sens la momentul potrivit.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CIBERNETICĂ- ASE, INFORMATICĂ- ASE,în 2015:

ASE a avut, în 2015, peste 7.200 de candidaţi pe cele 5.200 de locuri câte au scos la concurs. 

REZULTATE ADMITERE ASE 2015: LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CIBERNETICĂ- ASE, INFORMATICĂ- ASE,în 2015: Ultima medie de admitere la CIBERNETICĂ ECONOMICĂ (BUGET) este, în 2015, 9,25. Ultima medie de admitere la INFORMATICĂ ECONOMICĂ (BUGET) este 9,6. Poţi verifica dacă ai fost admis, accesând linkul de mai jos. 

REZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIECea de-a doua etapă de admitere la ASE va avea loc în luna septembrie. Astfel, înscrierile se vor face între 15 şi 18 septembrie şi în 21 septembrie vor fi afişate rezultatele obţinute la eseul motivaţional. Metodologia arată că ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional se face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere.

Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac însă olimpicii internaţionali.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIEDosarul de înscriere la ASE trebuie să conţină:

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numărul de telefon, cu următoarele acte:

diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate, (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 vor prezenta adeverinţa eliberată de liceu, care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, în original sau copie legalizată, conform modelului elaborat de Ministerul Educatiei Naţionale. Pentru absolvenţii de programe de studii din străinătate, diploma de bacalaureat / adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul / adeverinţa de echivalare emis de Ministerul Educaţiei Naţionale – CNRED şi dosarul de înscriere va fi vizat de Direcţia de Relaţii Internaţionale din cadrul ASE);
eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Anexa I din Metodologia de admitere);
adeverintă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru a candida;
copia legalizată a certificatului de naştere;
copia cărtii de identitate;
copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; (se completează automat în aplicaţia informatică la comisia de înscriere);
două fotografii ¾;
bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

REZULTATE ADMITERE ASE 2015 - LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, ULTIMA MEDIE

Etichete: admitere, ase, candidaţi, cibernetică, facultate, licenţă, LISTĂ ADMIȘI, LISTĂ RESPINȘI, management, rezultate

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE