S-a lansat catalogul electronic eCatalog:Părinţii vor afla în timp real notele şi absenţele elevilorPărinţii elevilor din Sectorul 3 vor afla, în timp real, prin SMS, situaţia şcolară a copiilor lor. Ei vor fi informaţi instant atunci când elevii primesc note sau absentează de la şcoală. Totul va fi posibil de la începutul acestui an şcolar, când va fi introdus catalogul electronic, eCatalogS3.

De la începutul acestui an şcolar, 2015 - 2016, în unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 3 va fi implementat programului eCatalogS3 (program-pilot la nivel naţional) din acest sector. "Lăsând la o parte reabilitarea termică exterioară şi reabilitarea interioară a şcolilor, un lucru foarte important îl reprezintă dotările tehnice. Toate sălile de clasă din Sectorul 3 din toate şcolile din Sectorul 3 sunt dotate cu sisteme video şi audio. În toate şcolile din Sectorul 3 avem internet wireless, iar toate cadrele didactice deţin telefon şi laptop. Cu aceste dotări moderne de ultimă generaţie am implementat şi catalogul digital, făcând o solicitare la Ministerul Educaţiei. Sunt convins şi avem cu toţii certitudinea că cea mai bună investiţie pe care o putem face este investiţia în învăţământ", a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, miercuri, la Casa Eliad, în cadrul conferinţe de presă dedicate implementării.

Dotarea tehnică a şcolilor şi faptul că toţi profesorii din acest sector au telefoane şi laptopuri au permis implementarea eCatalogS3. Odată cu implementarea catalogului electronic, elevii din şcolile şi liceele din Sectorul 3 nu vor mai putea ascunde părinţilor notele şi absenţele, întrucât aceştia vor fi informaţi în timp real, prin SMS, cu privire la modificările apărute în situaţia şcolară a copiilor lor. Cel mai important aspect din acest sistem îl reprezintă îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi părinţii elevilor. Pentru orice modificare, orice menţiune în contul elevului, sistemul generează în mod automat SMS către părinţi. Adică părinţii sunt informaţi în timp real dacă elevul a primit vreo notă, are vreo absenţă, adică nu este la şcoală, şi ştie să se îngrijoreze şi să se intereseze unde este copilul. Evident se pot face şi alte menţiuni care sunt opţionale pentru fiecare şcoală în parte", a explicat primarul Sectorului 3.

Părinţii pot primi prin SMS informări în timp real privind situaţia şcolară a copiilor lor dacă deţin orice tip de telefon mobil. "Pe telefonul părintelui, fie el smartphone sau nu, se transmite SMS, dacă în contul elevului s-a făcut vreo modificare de orice fel. Părinţii sunt înştiinţaţi permanent. Apoi, părinţii se pot loga în sistem cu un cont de utilizator şi parolă şi pot vedea note, grafice şi toată evoluţia copiilor lor. Graficele pot fi modificate în funcţie de opţiunile consiliului de administraţie al fiecărei şcoli", a explicat Robert Negoiţă.

Ministrul Educaţiei a precizat că au acces la situaţia şcolară a fiecărui elev doar părinţii, elevii, profesorii şi personalul autorizat. "Nu sunt informaţii destinate publicităţii, iar accesul se face doar prin cont şi parolă", a punctat ministrul de resort.

Sistemul va fi implementat la nivelul celor 70 de unităţi de învăţământ preuniversitar din Sectorul 3.

"Sunt sigur că nu este un lucru simplu, sunt peste 2.000 de cadre didactice, iar fiecare trebuie să deţină câte un laptop şi un telefon mobil. Însă, nu voiam să aflăm din presă că într-o ţară non-europeană s-a reuşit implementarea catalogului electronic, iar noi în România încă ne mai gândim de mulţi ani şi mulţi ani de acum încolo. Plecând de la această dorinţă am agreat ideea acceptării introducerii catalogului electronic pentru că, indiferent de voinţa noastră şi de abordarea mai mult sau mai puţin birocratică, ştim cu toţii acest lucru se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. Este un început extrem de important, este un pas important nu numai pentru şcolile din Sectorul 3, ci pentru sistemul educaţiei din România. Alături de disponibilitatea internetului în şcolile româneşti, alături de suportul digital pe care-l oferim pentru toate manualele ce vor fi introduse odată cu reforma curiculară, şi acest sistem de evaluare prin intermediul catalogului electronic este unul din instrumentele principale de modernizare a educaţiei româneşti. În acest sens, Ministerul Educaţiei va modifica şi va completa reglementările ce intră în aria de competenţă a Ministerului Educaţiei pentru a face posibil acest proiect-pilot şi ne dorim să fie posibil încă din acest an şcolar. Ceea ce nu intră în aria de competenţă a Ministerului Educaţiei presupune îndeplinirea unor condiţii pe care Primăria Sectorului 3, din discuţiile preliminare, şi le-a asumat, fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB)", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu.

Prin platforma eCatalogS3, Primăria Sectorului 3 îşi propune introducerea unui sistem electronic de gestiune a activităţii şcolare din cadrul unităţilor publice de învăţământ din sector. Principalii beneficiari şi utilizatori ai sistemului vor fi cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora.

"La sfârşitul fiecărui semestru se va printa catalogul şi se va asuma prin semnătură. Împreună cu departamentul informatic al Ministerului Educaţiei se va pune în aplicare interoperabilitatea sistemelor, adică vom avea un backup pe serverele securizate ale Ministerului Educaţiei. Spun acest lucru pentru a nu avea niciun fel de emoţii vizavi de trasabilitatea motivării absenţelor şi a modificării notelor. Acest lucru se va face într-un sistem bine controlat. De monitorizare se va ocupa ISMB. Se va obţine avizul Autorităţii pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal. Odată îndeplinite aceste condiţii şi având în vedere că nomenclatoarele privind cadrele didactice, disciplinele, elevii vor fi preluate din sistemul informatic al Ministerului Educaţiei considerăm că împreună Primăria Sectorului 3 şi Ministerul Educaţiei au făcut toate demersurile necesare şi putem porni la implementarea acestui proiect care este extrem de curajos pentru că ne asumăm o răspundere, atât noi Ministerul, cât şi Primăria Sectorului 3. Apreciind premisele extrem de favorabile existente în cele 70 de şcoli din Sectorul 3, considerăm că este momentul pentru acest început şi ne dorim ca în anii următori exemplul şcolilor din Sectorul 3 să fie urmat şi în alte şcoli", a mai spus ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Pentru a avea acces la situaţia detaliată a copiilor lor, părinţii îşi vor crea un cont, cu nume de utilizator şi parolă, unde va fi afişată evoluţia şi performanţa elevilor pe tot parcursul anului şcolar.

Potrivit primarului Sectorului 3, odată cu implementarea acestui sistem se va reduce numărul absenţelor cu 20% şi, totodată, va creşte şi performanţa şcolară cu acelaşi procent. "Noi avem deja implementat şi l-am testat deja sistemul şi apreciem că vor scădea absenţele cu aproximativ 20% şi vom creşte mediile cam cu acelaşi procent, pentru că vom avea o mai bună comunicare şi un control mai bun al situaţiei, ceea ce ne dorim cu toţii", a spus edilul Sectorului 3.

Ministrul Educaţiei a precizat că eficienţa catalogului electronic se va reflecta şi în rezultatele elevilor la examenele naţionale. "Sunt convins că şi catalogul electronic îşi va aduce aportul la rezultate mai bune", a spus Cîmpeanu.

Robert Negoiţă a mai precizat că prin acest sistem relaţionarea unităţilor de învăţământ cu Inspectoratul Şcolar şi cu Ministerul Educaţiei devine mult mai uşoară. Totodată, potrivit edilului Sectorului 3, prin acest sistem se uşurează munca profesorilor. "Atâta timp cât datele sunt transmise direct la minister, Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul ştiu în fiecare zi şi în fiecare moment, online, tot ce se întâmplă în şcolile din Sectorul 3. Dacă profesorii aveau nevoie până acum de timp ca să facă situaţii şi rapoarte la care lucrau ore sau zile întregi, astăzi orice raportare înseamnă un click, adică o secundă", a explicat primarul Sectorului 3.

Catalogul electronic a mai fost implementat şi în unităţile de învăţământ preuniversitar privat şi în unele facultăţi din România, însă nu a fost aplicat la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar dintr-o zonă administrativă de la nivel naţional. "Aplicaţia nu este tocmai nouă. Sistemul este nou. Sunt şcoli private care funcţionează cu acest sistem. Dificultatea constă în faptul că trebuie să meargă cu două cataloage în paralel, şi cu cel scris, cel clasic pe care profesorii îl completează olograf, şi cu cel electronic, ceea ce îngreunează munca profesorilor. Ceea ce este inovator acum este că vom avea un singur catalog. Cadrele didactice din Sectorul 3 merg cu laptopul la clasă, pentru că acolo se conectează la tehnologia din clasă pentru ca în procesul educaţional beneficiază de tehnologie de ultimă generaţie. De ce mai trebuie să ţină şi catalogul dacă oricum menţionează toate aceste lucruri în catalogul digital? În consecinţă la sfârşit de semestru se printează catalogul, care arată ca unul normal", a mai spus Negoiţă.

Potrivit ministrului Educaţiei, profesorii din unităţile de învăţământ incluse în aceste proiecte-pilot nu mai trebuie să depună efortul suplimentar de a transcrie zilnic notele din catalogul electronic în cel clasic, după cum sunt obligaţi de reglementările din educaţie. "Este prima oară când introducem posibilitatea renunţării la catalog, în condiţiile în care se respectă toate exigenţele pe care deja le-am prezentat şi şcolile permit, din punct de vedere al infrastructurii şi al formării cadrelor didactice, implementarea acestui sistem. Până în prezent nu a mai fost implementat acest sistem într-o altă şcoală din România pentru că nu au permis reglementările legale. A funcţionat sistemul în paralel, iar profesorii au fost obligaţi să aibă forma scrisă a catalogului în orice zi, chiar dacă au ţinut în paralel o evidenţă electronică în mai multe şcoli, în asta constă premiera. Acum nu mai trebuie printat catalogul decât la finalul semestrului. Acest sistem elimină munca birocratică a profesorului de a transcrie şi a verifica cu multă grijă notele din sistemul electronic în cel scris şi îi permite să se concentreze mai mult asupra lucrului cu elevii, adică asupra esenţei. Tot ceea ce am spus se aplică la învăţământul preuniversitar, pentru că în învăţământul universitar există deja modele de universităţi în care acest sistem se aplică tot la nivel de proiect-pilot, pentru că şi la ei în acele universităţi este obligatorie listarea şi asumarea obligatorie, prin semnătură, a cataloagelor", a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Elevii şi părinţii nu vor plăti nimic pentru a avea acces la acest sistem.

Catalogul electronic, implementat la nivel naţional în cinci ani

Ministrul Educaţiei a mai precizat că de buna funcţionare a acestui proiect-pilot depinde implementarea lui la nivel naţional, care urmează să fie făcută prin fonduri europene, până în anul 2020. "Contează foarte mult să funcţioneze acest proiect-pilot în şcolile din Sectorul 3. Cu cât merge mai bine acest proiect, cu atât va fi mai mare şansa de a implementa mai rapid acest proiect în toate şcolile din România. Ministerul Educaţiei are deja prevăzut, în modul de utilizare a fondurilor europene, implementarea catalogului electronic la nivel naţional, până în anul 2020, dar acest lucru, dincolo de resursele financiare disponibile prin fondurile europene şi luate în calcul de Ministerul Educaţiei în acest sens, trebuie să vedem că el poate funcţiona şi că şcolile din România sunt pregătite şi tocmai în asta constă ajutorul pe care eu ca ministru al Educaţiei îl percep că un proiect-pilot îl poate da întregului sistem de învăţământ din România", a spus Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a spus însă că este prematur să precizeze cât ar costa implementarea acestui sistem la nivel naţional, în contextul în care se vor organiza licitaţii. 

Întrebat cât a costat implementarea acestui sistem, primarul Sectorului 3 a spus că totul a venit de la sine, iar costul este "neglijabil" pentru că dotările au fost făcute anterior, pentru procesul educaţional. Acest cost vizează însă doar soft-ul, întrucât dotarea a fost făcută anterior. "Cred că se ridică undeva la câteva mii de lei pe şcoală, în funcţie de numărul de elevi. Dacă nu sunt dotate cadrele didactice ca în Sectorul 3 cu laptopuri sau tablete şi nu există internet wireless în toate şcolile nu poate fi implementat catalogul digital. Nu soft-ul costă mult, ci tehnologia pe care este implementat acest soft. Atâta vreme cât avem şcolile dotate cu sistem de ultimă generaţie, pentru noi a fost o chestiune ieftină, derizorie, pentru sprijinul pe care ni-l aduce acest sistem în ceea ce priveşte procesul educaţional", a completat Negoiţă.

Etichete: absente, catalog electronic, elevi, liceu, ministrul Educaţiei, ministrul educației naționale, note, robert negoita, şcoală, Sectorul 3, Sorin Campeanu

0/6 COMENTARII
Paula
06 dec 13:53
+0
VOTURI
-0
Buna ziua
am schimbat parola si nu mi o mai amintesc si nu mai pot intra pe catalog.
Si chiar daca incerc sa schimb parola prin acea optiune in care suntem intrbati daca am uitat parola nu primesc nici un mesaj sau mail.
ADRIANA ENACHE
27 nov 17:09
+0
VOTURI
-0
Buna seara,am schimbat adresa email si am pierdut si cod inregistrare,ce trebuie sa fac sa am acces la ecatalog sector 3 Nicolae Kretzulescu?
croitoru ioana
14 nov 19:39
+0
VOTURI
-0
va rog cum pot face rost de un nou cod de inregistrare? L-am pierdut si nu imi recunoaste adresa de email, Multumesc
ion Mariana
15 mai 19:52
+0
VOTURI
-0
am pierdut codul de inregistrare si am schimbat adresa de email . va rog daca se poate sa emiteti un alt cont pentru elevul Ion David Mihai clasa a 2 . multumesc
Fundeanu Stefania
13 sep 16:09
+0
VOTURI
-0
Buna ziua,
Va rog cum pot face rost de un nou cod de inregistrare? L-am pierdut si nu imi recunoaste adresa de email, Multumesc
Mantu Ion
01 dec 10:50
+0
VOTURI
-0
Va rog sa-mi transmiteti pe e-mail cum pot lua legatura cu cei care administreaza eCATALOGs3,deoarece am pierdut codul de inregistrare , si cand introduc datele nu ma recunoaste in banca de date .Doresc sa fac o noua inregistrae si pentru asta imi trebuie codul.
Cu stima ,Mantu Ion

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE