Salariile angajaţilor din Ministerul de Finanţe şi ANAF, MAJORATE, pe şest, cu peste 60%Salariile angajaţilor din Ministerul de Finanţe, ANAF, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili au fost majorate cu peste 60%. Ministerul de Finanțe motivează decizia prin sarcinile importante de care se ocupă angajații și precizează că numărul total al salariaților care vor beneficia de majorarea salariilor este de aproximativ 5.700 de persoane.

Perioada de gratie de 6 luni pentru declararea voluntara a veniturilor
Perioadă de grație de 6 luni pentru declararea voluntară a veniturilor
Foto: monitorulcj.ro

Guvernul a decis, prin derogare de la lege, ca, începând cu luna noiembrie, salariile angajaților din Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili să fie majorate substanțial. Măsura nu a fost anunțată public.

Liderul sindical Bogdan Hossu a declarat, pentru Profit.ro, că salariile acestora sunt majorate cu peste 50%. În același timp, surse din Ministerul Muncii au declarat, pentru Profit.ro, că majorarea salarială exactă este de 62,5%. Ministerul de Finanțe susține că majorarea medie a salariilor de bază va fi de 22%.

Majorarea salariilor acestor angajaţi a fost făcută înainte de legea salarizării unitare în sistemul bugetar.

Măsura nu a fost confirmată de Guvernul României şi nici de Ministerul de Finanţe.

Creșterea salariilor a fost introdusă în ordonanța de urgență privind a doua rectificare bugetară din acest an, prin derogare de la legea care impune ca, în acest an, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului plătit din fonduri publice să fie înghețat la nivelul de anul trecut.

Astfel, prin derogare de la lege, Guvernul a decis că, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2015, funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor beneficia de 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută.

Contactat de Profit.ro, președintele confederației sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că, în bani, această majorare reprezintă ceva mai mult de 50% din cuantumul actual.

El a arătat totodată că, cu doar trei zile înainte de aprobarea acestei ordonanțe, reprezentantul Ministerului Finanțelor le-a spus că nu există bani disponibili pentru asistență socială, mediu și veterinari, care solicitau mult mai puțin.

"Este o lege de salarizare «unitară și echitabilă»", a comentat, ironic, liderul sindical.

Conform ordonanței Guvernului, majorarea nu este aplicată personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu cel din aceste instituții și nici angajaților al căror salariu este majorat pentru că gestionează fonduri europene, pe perioada în care primesc această majorare.

REACȚIA MINISTERULUI DE FINANȚE, după ce informația a apărut în presă:

În legătură cu informațiile apărute în mass-media referitoare la majorarea salariilor, MFP face următoarele precizări:

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.

Realizarea principalelor funcţii ale MFP, precum cele de strategie în domeniul fiscal-bugetar, contabilitate publică şi datorie publică, de sinteză şi reglementare, de reprezentare a statului şi a Guvernului României în plan intern şi extern, de prognoză prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti, de concepţie bugetară şi fiscală, de administrare a veniturilor statului, de administrare a datoriei publice, nu pot fi îndeplinite decât prin menţinerea unei continuităţi a personalului structurilor care, prin atribuţiile lor, realizează aceste funcţii extrem de importante ale Guvernului.

Enumerăm în acest sens administrarea anuală a fondurilor publice în valoare de aproximativ 250 miliarde de lei, coordonarea întregului mecanism al plăţilor prin intermediul trezoreriei statului, gestiunea datoriei publice externe și interne sau asigurarea reprezentării juridice a României în cele mai complexe litigii arbitrale investiţionale de competenţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, unde valorile despăgubirilor pot ajunge chiar şi la nivelul unui miliard de euro.

Aşa cum rezultă din funcţiile MFP, această instituţie gestionează domeniul financiar-fiscal al României, aspect de importanţă deosebită, urmărind asigurarea funcţionalităţii întregului sistem organizaţional al statului, prin instituirea cadrului legal pentru colectarea veniturilor publice şi urmărirea cheltuielilor astfel încât să determine stabilitatea bugetară şi, pe cale de consecinţă, a echilibrului social şi economic, elemente care privesc securitatea naţională.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum și a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Din această perspectivă, activitatea sa şi riscurile aferente operaţiunilor de stabilire şi colectare a creanţelor bugetare sunt elemente care justifică importanţa deosebită a activităţii derulate de personalul din cadrul aparatului propriu al acesteia.

În lipsa unei activităţi coerente şi a unei capacităţi de menţinere a stabilităţii personalului la nivelul ANAF, ritmul de încasare a veniturilor bugetare scade, ceea ce conduce la creşterea restanţelor sumelor datorate bugetului general consolidat, cu efecte negative asupra funcţionării eficiente şi a stabilităţii statului.

Prin funcţiile Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), aceasta asigură elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi planurile de acţiune, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană. Activitatea acesteia şi coerenţa aplicării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în România reprezintă elemente de natură să conducă la o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020.

Activităţile complexe ale MFP, ANAF, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, ANAP şi, precum şi imperativul asigurării unei stabilităţi a personalului specializat din cadrul acestora justifică acordarea unei majorări salariale prin acordarea unui număr de 25 de clase de salarizare succesive.

Acordarea acestei majorări salariale este de natură să creeze o salarizare similară cu personalul din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, care are atribuţii în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, dată fiind complexitatea similară a activităţilor desfăşurate și care în prezent beneficiază de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, conform Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

În plus, o egalizare a salarizării între aceste instituţii publice este necesară, deoarece nu trebuie să existe o diferenţă între cele două categorii de bugete, naţional şi cel al Uniunii Europene, şi nici între activităţile aferente funcţiilor acestor instituţii publice.

În corelație cu atribuţiile și complexitatea lucrărilor de la nivelul MFP, ANAF, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, ANAP şi, pe de o parte, şi riscurile care pot interveni în lipsa unei salarizări corespunzătoare a acestora, pe de altă parte, prin Ordonanţă de urgenţă nr. 47/ 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare s-a instituit acordarea personalului din cadrul MFP, ANAF, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și ANAP și unei majorări salariale similare celei prevăzute la art. 2 alin.(1) din Legea nr.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, personalul din aceste instituții nu va beneficia de majorarea salarială de 25 de clase de salarizare succesive pe perioada în care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsura propusă este de natură să conducă la evitarea riscului migrării personalului din cadrul acestora către instituții cu un nivel de salarizare superior, la evitarea săvârşirii unor posibile fapte de corupţie şi la stabilirea unui echilibru între complexitatea muncii şi riscurile care derivă din realizarea prerogativelor acestora.

Totodată, această măsură contribuie la realizarea unui serviciu public stabil, prin eliminarea pe cât posibil a riscului migrării personalului specializat din cadrul unor instituții cheie ale administrației publice centrale către mediul privat, cu consecinţe pozitive asupra interesului cetăţeanului, a bugetului general consolidat şi a activităţii autorităţilor publice vizate de această măsură.

Precizăm că numărul total al salariaților care vor beneficia de majorarea salariilor este de aproximativ 5.700 de persoane, respectiv că majorarea medie a salariilor de bază va fi de 22%.

Etichete: ANAF, crestere salarii, majorare salarii, Ministerul de Finanţe

0/1 COMENTARII
elena
31 oct 13:42
+0
VOTURI
-0
OFERTA de lucru la domiciliu, in tara sau strainatate !Part time sau full time, poti castiga din prima luna 100 Euro !!!
Se lucreaza comod, de acasa 2-3 ore pe zi si fiecare isi stabileste programul sau de lucru!
Avem nevoie de persoane serioase, inzestrate cu calm si rabdare.
Conditii necesare:
- calculator + internet, cunostinte minime operare
Instruirea se ofera gratuit sub forma unor lectii trimise prin email.
Se ofera contract legal !
TU CE MAI ASTEPTI?
Daca crezi ca ai aptitudinile necesare trimite un mesaj cu subiectul DETALII la adresa de email: mami_meda@yahoo.com

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE