Scandal pe "Memorialul #Colectiv". Instituţiile din Primăria Sector 4 se amendează între eleAmenajarea peisagistică din parcul Lumea Copiilor, ce era în curs de realizare în Sectorul 4, a ajuns de o săptămâna motiv de scandal între instituţiile din subordinea Primăriei Sectorului 4. Astfel, după mai multe nereguli descoperite de corpul de control al primarului, printre care atât atribuirea defectuoasă a contractului, cât şi lipsa autorizaţiei de construcţie, Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4 a fost amendată de Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4. Între timp, lucrările la Memorialul #Colectiv au fost sistate, iar contractul cu firma de construcţii a fost reziliat. 

Scandal pe "Memorialul #Colectiv". Institutiile din Primaria Sector 4 se amendeaza intre ele
Scandal pe "Memorialul #Colectiv". Instituţiile din Primăria Sector 4 se amendează între ele

În urma verificării de către Corpul de Control al Primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, a modului de atribuire a contractului de lucrări nr.602/11.03.2016 încheiat între Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4 și executantul S.C. Euroconstruct Group S.R.L., în valoare de 385.686,00 lei, cu TVA, au fost constatate următoarele:

1. lucrările de amenajare a unui spațiu verde, in memoriam, pentru victimele incendiului de la Clubul „Colectiv", inclusiv bugetul aferent, au fost aprobate prin HCL nr.30/11.02.2016, în baza notei de fundamentare întocmite de Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4;
2. contractul a fost atribuit prin achiziție directă, prevăzută de art.19 din OUG nr.34/2006;
3. obiectul achiziției directe este un cumul de activități, execuție lucrări și furnizare produse, iar obiectul principal îl constituie execuția lucrărilor, având în vedere preponderența acestora în valoarea totală estimată a investiției;
4. nu au fost respectate scopul și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție privind promovarea concurenței între operatorii economici, transparenței, nediscriminării, utilizării fondurilor publice, potrivit art.2 din OUG nr. 34/2006, ceea ce a condus la valoarea contractului prevăzută mai sus, fără a fi comparată cu alte oferte cu prețuri mai mici;
5. documentele justificative care au stat la baza valorii estimate, respectiv antemăsurătorile - lista cu cantitățile de lucrări și devizul estimativ, nu sunt asumate de compartimentul de specialitate din cadrul autorității contractante;

Citeşte şi DE CE au fost sistate lucrările la "Memorialul #Colectiv" din parcul Lumea Copiilor

Corpul de Control al Primarului Sectorului 4 a finalizat, vineri, raportul preliminar privind amenajarea peisagistică din Parcul Lumea Copiilor, dedicată victimelor incendiului din Club #Colectiv. Administraţia locală susţine că a oprit lucrările din cauza mai multor nereguli constatate în atribuirea contractului de execuţie şi nu numai.

6. nu s-au regăsit în dosarul achiziției publice informații/documente cu privire la o prospectare a pieței care să justifice selectarea operatorului S.C. Euroconstruct Group S.R.L., căruia i-a fost transmisă invitația de participare (exemplu: corespondență cu operatori de profil, contracte similare încheiate anterior cu operatorul menționat/documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale disponibile la adresa www.e-licitație.ro; o bază de date cu oferte de preț, catalog electronic de lucrări/produse, disponibil în sistemul electronic al achizițiilor publice);
7. s-au constatat elemente de neconcordanță în întocmirea cronologică a actelor procedurale, respectiv data invitației de participare (03.03.2016) este anterioară datei întocmirii notei justificative, privind determinarea valorii estimate (09.03.2016) și aprobării achiziției directe;
8. în raport cu cerințele minime de calificare stabilite prin documentația de participare și specificațiile tehnice din caietul de sarcini, autoritatea contractantă nu a întocmit un document din care să rezulte modul de îndeplinire de către operator a acestor cerințe;
9. din certificatul constatator rezultă că obiectul principal de activitate este conform codificării CAEN 2511- fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, alte obiecte secundare de activitate menționate fiind 2223-fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții. Astfel, operatorul desfășoară activități parțial similare cu cele care fac obiectul achiziției, având în vedere că oferta depusă nu este în asociere cu operatori/subcontractanți declarați care să realizeze celelalte tipuri de activități (de exemplu furnizare de arbori, produse horticole și plante pepiniere etc.).
10. nu s-au regăsit, în cadrul propunerii tehnice, informații privind furnizorii de materiale;

Cireşi japonezi, plantaţi în Parcul Lumea Copiilor, în memoria victimelor din Club #Colectiv 
11. din lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, din cadrul propunerii financiare, rezultă cheltuieli incluse aferente unui număr de 23 de specialiști/personal calificat, în neconcordanță cu fișa de instruire colectivă privind sănătatea și securitatea în muncă, completată la data încheirii contractului, în care apar nominalizați din partea executantului 7 persoane implicate în derularea activităților în perioada 22.03 – 10.04.2016;
12. din afirmațiile persoanelor responsabile cu achizițiile din DAPZA Sector 4 rezultă că nu s-au efectuat plăți în baza contractului, până la data controlului.
În cadrul documentelor depuse de ofertant se regăsesc declarații pe propria răspundere, privind eligibilitatea conform art.180 și neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.

În concluzie, considerăm că autoritatea contractantă era obligată să verifice și să analizeze documentele depuse de ofertant, în vederea justificării modului de îndeplinire a condițiilor de participare și a corespondenței propunerii tehnice prezentate cu caietul de sarcini. Ținând cont de neclaritățile/omisiunile constatate de echipa de control, apreciem că autoritatea contractantă putea să solicite clarificări, în temeiul art.201 din OUG nr.34/2006 coroborat cu art.11 alin.(3) din HG 925/2006, în vederea luării unei decizii corecte și fundamentate privind acceptarea ofertei.
Mai mult, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 a efectuat în data de 01.04.2016 un control de specialitate referitor la lucrările de construcții executate în Parcul „Lumea Copiilor"– Zona Șahiști și a constatat că lucrarea respectivă se execută fără autorizației de construire, dispunându-se sistarea lucrărilor la stadiul fizic actual.
În data de 04.04.2016 Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 a aplicat o amendă în cuantum de 4000 lei Direcției Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4 și a dispus desființarea lucrărilor nelegal executate și aducerea terenului la starea inițială, în termen de 48 de ore de la aplicarea sancțiunii. În caz de neconformare, se va proceda la desființarea lucrărilor pe cale administrativă, conform art.33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele constatate de echipa de control se propune sesizarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a Serviciului Pentru Investigare a Fraudelor, cu privire la verificarea respectării dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, după cum rezultă din aplicarea prevederilor art.295 alin.(4) din OUG nr.34/2006, potrivit cărora „orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a sesiza această instituție în vederea efectuarii verificărilor de specialitate care se impun", informează Primăria Sectorului 4, într-un comunicat remis la redacţie. 

 

Etichete: amendă, memorial #Colectiv, Parcul Lumea Copiilor, Sectorul 4

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE