Se fac ANGAJĂRI la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Ce posturi suntPrimaria Municipiului Bucuresti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunta un nou concurs pentru ocuparea unui numar de 46 de functii contractuale vacante in cadrul serviciilor sociale.

Se fac angajari la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. Ce posturi sunt
Se fac angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Ce posturi sunt

Astfel, sunt scoase la concurs 7 posturi de muncitor necalificat, 4 posturi ingrijitoare copii, 20 posturi de infirmiere, 10 posturi ingrijitori, 1 post de spalatoreasa si 4 posturi de referenti de specialitate (casier si magazioner). Pentru toate posturile se solicita disponibilitate de lucru in ture (inclusiv de noapte). Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exerciţiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, inclusiv pentru lucrul de noapte, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Inscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Inscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 08.01.2016 inclusiv), între orele 8:30- 16:30. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.314.23.15 sau la adresa www.dgas.ro

Etichete: angajări, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, posturi angajare DGASMB

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE