SE MODIFICĂ LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Ce prevede scrisoarea BNR care a ajuns la ParlamentLEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Scrisoarea cu propunerile Băncii Naţionale a României (BNR) privind darea în plată au ajuns vineri la Parlament, au confirmat pentru HotNews surse apropiate Comisiei de Buget Finanţe din Senat. Propunerile vizează, în esenţă, introducerea unui plafon de 150.000 euro al creditului, condiţia ca locuinţa să fie locuită de cel care a luat împrumutul, iar ratele împrumutaţilor să fie mai mari de 65% din venit.

SE MODIFICA LEGEA DARII IN PLATA. Ce prevede scrisoarea BNR care a ajuns la Parlament (Foto ziare.com)
SE MODIFICĂ LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Ce prevede scrisoarea BNR care a ajuns la Parlament (Foto ziare.com)

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ.  "Este o reacţie prudenţială, o reacţie normală. Nu este şi nu trebuie interpretată ca un fel de răzbunare, cum am văzut că se discută uneori prin presă, sau ca o ameninţare. Este o reacţie prudenţială normală. Este o reacţie normală la o propunere care schimbă cadrul de acordare a creditului în România", a explicat Mugur Isărescu, şeful BNR citat de Hotnews. 

In ce constau propunerile trimise vineri la Parlament:

Forma adoptată a:
Art.1. alin.1 "Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre persoanele fizice şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra persoanelor fizice."
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1. alin.1 "Prezenta lege se aplică tuturor contractelor de credit ipotecar pentru investiții imobiliare încheiate între consumatori şi creditori."

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. 

Forma adoptată a:
Art.1 alin.2 "Prezenta lege reglementează dreptul debitorului de a stinge integral creanţa şi accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.2 "Prezenta lege reglementează dreptul consumatorului de a stinge integral creanţa şi accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil cu destinație de locuință, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra acestui bun ipotecat în favoarea creditorului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."

Forma adoptată a:
Art.1 alin.3 "Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori."
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.3 "Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil este garantată inclusiv cu fideiusiunea unuia sau mai multor codebitori."

BNR propune introducerea unui nou articol destinat definirii noțiunilor, articolul 2, alin 1, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conținut:

"Art. 21. În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos, au următoarele semnificații:
a) consumator – are înțelesul prevăzut la art.7 alin1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare;
b) codebitor – consumatorul, definit potrivit lit. a, obligat în solidar cu debitorul la plata creditului, care a participat cu venituri la accesarea creditului și a semnat contractul de credit împreună cu acesta, inclusiv soțul/soția debitorului;
c) creditor – instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul creditorilor pentru darea în plat, precum și cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor;
d) instituție de credit – are înțelesul prevăzut la art.4 alin.1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012;
e) instituție financiară nebancară – are înțelesul prevăzut la art.5 lit.c din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu completările și modificările ulterioare;
(noțiunea de „cesionari ai creanțelor deținute asupra consumatorilor" poate fi definită cu ajutorul Ministerului Justiției, în mod specific acestui proiect de lege)
f) Registrul creditorilor pentru darea în plată – Registrul gestionat de către Ministerul Finanțelor Publice (sau de către Banca Națională a României) în care sunt înregistrați creditorii care au fost de acord să adere la Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în baza Notificării transmise de aceștia. Registrul este publicat pe site-ul MFP/BNR și funcționează potrivit Normelor Metodologice emise de către MFP/BNR în acest sens.

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. 

Forma adoptată a:
Art.3. Alin.1"Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege."
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.3 alin.1 "Prin derogare de la dispoziţiile art.1492 și art.1516 din Codul civil, consumatorul are dreptul să stingă creditul ipotecar pentru investiții imobiliare prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 4."

BNR propune introducerea unui nou alineat în cadrul articolului 3, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conținut:
"Art.3 alin.2 Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul Prima casă și reglementate prin Ordonanța de urgență a guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, cu modificările și completările ulterioare

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. 

Forma adoptată a:
Art.4 lit.b "între părţi sau, după caz, între antecesorii părţilor, s-a încheiat un contract de credit;"
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.4 lit. b "între părţi s-a încheiat un contract de credit a cărui valoare la momentul acordării nu depășea echivalentul în lei a 150.000 EUR, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit, garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil cu destinație de locuință;"

De asemenea, în temeiul acelorași considerente invocate anterior, BNR propune completarea condițiilor menționate la art. 4 cu următoarele alineate prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
a) Art.4 lit.d "bunul imobil ipotecat este locuit de către consumator/codebitor și/sau de către rude de până la gradul II;"

c) Art.4 lit. f "obligațiile lunare de plată către creditor, aferente contractului de credit pentru care se solicită darea în plată, raportate la veniturile nete ale consumatorului împreună cu veniturile codebitorilor, depășesc 65%;"

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. 

Art.4 alin.2 "în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri imobile, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege, consumatorul are obligația să ofere în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. În cazul în care unul sau mai multe bunurile imobile ipotecate nu sunt în proprietatea exclusivă a titularului contractului de credit garantat cu ipotecă, este necesar acceptul coproprietarului/proprietarului/bunului ipotecat, exprimat în formă autentică. Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor ipotecare în situația în care garanțiile aferente acestora și constituite asupra unor bunuri imobiliare fac obiectul unui concurs de ipoteci.". Detalii, pe Hotnews. 

Etichete: bnr, credit, legea darii in plata, locuinţă, modificare, rate

0/3 COMENTARII
Augusta Ibramhim
22 nov 06:39
+0
VOTURI
-0
Cauți un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul
(augustaibramhim11@gmail.com)

  APPLICATION DATA
1) Numele complet:
2) Țara:
3) Adresa:
4) Stat:
5) Sex:
6) Starea civilă:
7) Ocupatia:
8) Număr de telefon:
9) Poziția curentă la locul de muncă:
10) Venit lunar:
11) Suma imprumutata necesara:
12) Durata împrumutului:
13) Scopul împrumutului:
14) Religia:
15) Ați aplicat înainte:
16) Data nașterii:
Mulțumiri,
Augusta Ibramhim
22 nov 06:38
+0
VOTURI
-0
Cauți un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul
(augustaibramhim11@gmail.com)

  APPLICATION DATA
1) Numele complet:
2) Țara:
3) Adresa:
4) Stat:
5) Sex:
6) Starea civilă:
7) Ocupatia:
8) Număr de telefon:
9) Poziția curentă la locul de muncă:
10) Venit lunar:
11) Suma imprumutata necesara:
12) Durata împrumutului:
13) Scopul împrumutului:
14) Religia:
15) Ați aplicat înainte:
16) Data nașterii:
Mulțumiri,
Cris
12 feb 18:41
+0
VOTURI
-0
Asta cu "ratele sa fie cel putin 65% din venit" este escrocherie pura. Cine ar accepta o astfel de conditie??? Orice om care vrea sa scape de banca trebuie sa poata face acest lucru, punandu-i casa in brate. Nu trebuie sa depinda de venituri. Orice om carea are un credit de casa e un sclav pe termen lung, care trebuie sa aiba o portita de iesire din sclavie. Bancile inseamna sclavie. Daca un om nu mai vrea sa fie sclav la corporatii, stat si banci trebuie sa aiba posibilitatea sa puna bancii casa in brate, sa faca borsh cu ea.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE